Megújulna a TDM-rendszer

Forrás: turizmus.com

 2014. november 19. 23:28

Egy új alapokra helyezett TDM-rendszert vázol fel a „munkanevén" TDM 2.0 című koncepció. Ennek bemutatásával indult a Magyar TDM Szövetség őszi közgyűlése Parádfürdőn, az Erzsébet Park Hotelben.

A november 19-i közgyűlésen Semsei Sándor elnök ismertette az új koncepció főbb pontjait, amelyeket a tagság a következő napokban megvitat majd. A cél egy olyan szakanyag megalkotása, amely újrafogalmazza a TDM-szervezetek rendszerét, s a finanszírozás megoldása mellett a valódi desztinációs határok mentén szervezi újra a TDM-rendszert.

A szakanyag azon túl, hogy tisztáz és újraalkot néhány TDM-alapfogalmat, az egyes szervezetek területi, illetve feladatköröket érintő lehatárolását is új megközelítésből vázolja fel, a korábbinál talán kicsit szigorúbban.

A legfőbb változások között van, hogy a helyi szervezeteket ún. bázisszervezetek váltanák fel, amelyek 50 ezer vendégéjszakaszám felett kaphatnának támogatást. Az e fölötti szint – a térségi helyett – a desztinációs szint lenne, 200 ezres vendégéjszakaszám felett. A bázisszervezeteknek lehetőségük lenne a desztinációs szint megalakítására az adott éjszakaszám felett, ez pluszforintokat jelentene a támogatásban is. A következő szint – a régiós kihagyásával – lehetne az országos.

A finanszírozást tekintve a koncepció az idegenforgalmi adó után járó, normatív állami támogatásból oldaná meg a TDM-szervezetek forrásigényét. A bázisszint a jelenlegi 1,5 forintból csak az 1 forintnak a felét kapná, az 1 forintnak a másik felét akkor, ha desztinációs szervezetnek is tagja.

Új fogalomként bevezetnék a kiemelt desztinációt, amely gyógyhely és megyei jogú város automatikusan lehetne 200 ezer éjszaka felett, egyéb esetben 500 ezer éjszakánál húznák meg a határt.

Szintén szigorúbb a koncepcióban az egyes szintek feladatmegosztására vonatkozó javaslat, amely kifejezetten tilosnak nevezi a bázisszintnél az országos és nemzetközi, a desztinációs szintnél a nemzetközi piacra vitelt, marketinget és értékesítést. A kiemelt gyógyhelyek itt kivételt képeznének.

A jelenleg ismert koncepció még messze nem végleges, ehhez figyelembe veszik majd a TDM-szervezetek javaslatait is. De fontos egy, a hazai viszonyokhoz az eddigieknél jobban alkalmazkodó modell felállítása, hogy a következő uniós tervezési ciklusban már eszerint juthassanak forráshoz a szervezetek egy jól prosperáló és fenntartható turizmus érdekében.