Frissített MSZÉSZ-ajánlás a koronavírussal kapcsolatban

Forrás: turizmus.com

 2020. március 03. 15:47

A higiénia, a lemondások, a vis maior, a fertőző beteg kezelése és a szállodai karantén témakörét érinti az MSZÉSZ legfrissebb ajánlása a koronavírussal kapcsolatban.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) már február 5-én állásfoglalást és ajánlást adott ki a hazai szállodák vezetői, munkatársai részére, melyek a legfőbb tudnivalókat és tennivalókat foglalta össze a járvánnyal kapcsolatban.

A szövetség mostani, frissített ajánlása – amelyet az alábbiakban adunk közre – a higiénia és a lemondások mellett kitér arra, mi a teendő, ha kiszűrnek egy fertőző vendéget és karantén alá helyeznek egy szállodát.

 

Higiénia

 • A szálloda munkavállalóit tájékoztatni kell a koronavírussal kapcsolatos tudnivalókról, teendőkről, koronavírus megbetegedés gyanúja esetén a tennivalókról.  A higiéniai előírások betartását ellenőrizni kell.
 • Gyakori kézmosás fertőtlenítővel, alkalmanként legalább 20 másodpercig.
 • Kerülni kell a szemek, a száj, az orr kézzel történő érintését.
 • Köhögéskor, tüsszentéskor papírzsebkendőt kell használni, majd azt a szemétbe dobni.
 • Ajánlatos a szálloda közösségi tereiben, éttermében, bejáratánál, személyzeti folyosó, öltözőkben, stb. fertőtlenítő folyadékot, sprayt a vendégek és munkavállalók részére biztosítani.
 • A szokásosnál gyakrabban javasolt bizonyos takarítási folyamatokat (liftek, ajtókilincsek, mosdók, hajszárítók, WC-k) elvégezni, fertőtlenítő használatával együtt.
 • Kiemelt figyelmet kell fordítani az éttermi porcelánok, evőeszközök, poharak mosogatására, a büféasztalok, éttermi felszerelések, berendezések (só-borsszóró, székkarfák, stb.), illetve a wellness terület gyakori fertőtlenítésére.

 

Lemondások

 • A Ptk. 6:180. § (1) bekezdése szerint a vendég nem kötelezhető kártérítés megfizetésére amennyiben előre nem látható, rendkívüli körülmények következtében utazási lehetőségei ellehetetlenültek. A kiutazási korlátozás a teljesítés ellehetetlenülésének minősül.
 • Az előleg a Ptk. alapján visszajár, ha az ügylet, amire az előleget adták meghiúsult. Mindegy, hogy milyen ok miatt nem jön létre az ügylet, az előleg minden esetben visszajár. Feltéve, hogy az előleget adó fél még az érkezés dátuma előtt értesíti a szállodát.
 • Ha a hatósági intézkedés miatt mozgásában akadályozott vendég nem küld értesítést arról, hogy vis maior miatt nem tud utazni, akkor a szálloda a Ptk. 6:179. § (2) bekezdése alapján az értesítés elmulasztásából eredő kárainak megtérítését követelheti.


Összegezve: jelen esetben vis maior az a helyzet, amikor a hatóság korlátozza az egyének utazását, tehát a koronavírus ténye önmagában nem vis maior. Jelenleg a hatóságok intézkedései miatt a kínai csoportos vendégekre, az olasz diákcsoportokra, illetve a karantén alá helyezett településekről érkezőkre vonatkozik a „vis maior” helyzet bizonytalan ideig.

Enyhén beteg alkalmazott sem dolgozhat a szállodában

Fotó: 123rf.com

 • Amennyiben a szálloda szerződése a Ptk. rendelkezéseitől eltérő rendelkezést tartalmaz, az abban foglaltak irányadók. Például ha az utazásában hatóságilag nem akadályozott vendég non refundable foglalását lemondja, akkor a szálloda – a megkötött szerződésre hivatkozva – jogosult a szerződéses összegre.
 • Amennyiben a vendég utazása nem ütközik akadályba, az általa lemondott szobafoglalás esetében a szerződés szerinti lemondási díj fizetésére kötelezett (Ptk. 6:180. § (2) bekezdés). Ez abban az esetben is így van, ha a vendég betegség miatt mondja le foglalását.

 

Betegség

A szálloda a Ptk. kármegelőzési és kárenyhítési rendelkezései alapján jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, ha valamilyen fontos körülmény merül fel. Ilyen lehet, ha a szerződéses partner fertőző betegségben vagy olyan betegségben szenved, amely a szobafoglalás tartamát túllépi vagy ha ápolásra szorul. Ilyen esetben a szálloda nem köteles a vendéget elszállásolni.

A szálloda ilyenkor a fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet és a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet előírásainak megfelelően köteles eljárni, azaz haladéktalanul értesítenie kell:

a) a kormányhivatalt, vagy
b) az ÁNTSZ-t, vagy
c) az Országos Epidemiológiai Központot, vagy
d) a polgármestert/jegyzőt.

Bármelyiknek küldhet értesítést, jó, ha ez írásban, pl. e-mailben történik, hogy bizonyítani lehessen, a szálloda valóban azonnal értesítette a hatóságot. A rendelet értelmében a fertőzött vagy fertőzésgyanús vendéget a hatóság köteles elkülöníteni, ami a szállodából történő elszállítását jelenti. A beteggel érintkezett munkavállalókat megfigyelés alá helyezik, és a hatóság ezen munkavállalókat eltiltja a munkavégzéstől. Ezután az egészségügyi szolgálat folyamatos ellenőrzést tart majd a szállodában és fertőtlenít.

Még enyhén beteg munkatárs sem dolgozhat.

A fertőzött területekről hazatért munkavállalók esetében javasolt 2 hétig az otthon tartózkodás. Ha bármilyen gyanús esetet észlelnek a munkavállalók a vendégek vagy a kollégák között, azonnal értesíteni szükséges a szálloda igazgatóját.

 

Karantén

A szálloda zárlat alá helyezését a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény és a 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján az ezekben megnevezett hatóságok szervezetek rendelhetik el.

Ez lehet a főpolgármester, a polgármester, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, illetve a területi védelmi bizottságok. Ebben az esetben a szálloda vezetése és munkavállalói az ellenőrzés alá vonást elrendelő hatóság/szervezet utasításait köteles követni, illetve betartani.

A törvény 75. § értelmében a szálloda, mint gazdálkodó szervezet a katasztrófavédelemmel kapcsolatban felmerült kiadásait költségként számolhatja el.

A törvény 78. § (1) bekezdése alapján „Az állami költségvetésből kell megtéríteni a védekezésbe bevont szervek és szervezetek katasztrófa elleni védekezéssel összefüggő költségeit.Összefoglalva: ha a szállodát karantén alá helyezik, akkor a szálloda a határozatot kiadó hatóság utasításai szerint köteles eljárni, a karantén miatt felmerült kiadásainak megtérítését követelheti a költségvetésből úgy, hogy a kiadások számláit benyújtja a polgármesternek/főpolgármesternek vagy a megyei védelmi bizottságnak.

Kapcsolódó cikkek