MSZÉSZ-ajánlás a koronavírussal kapcsolatos teendőkről

Forrás: turizmus.com

 2020. február 05. 17:44

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége állásfoglalást és ajánlást adott ki a hazai szállodák vezetői, munkatársai részére, melyek a legfőbb tudnivalókat és tennivalókat foglalják össze a járvánnyal kapcsolatban.

A nemzetközi, illetve a hazai sajtó közel két hete foglalkozik a kínai Vuhan városából indult koronavírus okozta járvánnyal, amely a február 5-i hírek szerint már 24 ezer embert – döntően Kínában – megfertőzött, s amelynek eddig közel 500 áldozata van.

A járvány az egész világ gazdaságát, de különösen turizmusát súlyosan érinti, érintheti, amennyiben elhúzódik.

Szállodáinkba az egész világról naponta sok vendég, köztük kínaiak is érkeznek, ezért nagy figyelmet kell fordítani a koronavírus megbetegedéssel összefüggésbe hozható lemondások jogszerű, korrekt kezelésére, az esetleges fertőzések megelőzésére – írja a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége.

Az MSZÉSZ külön felhívja a figyelmet a kínai, ázsiai vendégek változatlanul diszkriminációmentes, figyelmes fogadására, ami Magyarország imázsának szempontjából, a turizmus töretlen fejlődése elősegítése érdekében kulcsfontosságú.

Mindenezek után az MSZÉSZ kéri a szállodákat az alábbiak figyelembe vételére.

 

1. Kínai vendégek szobafoglalásainak lemondása

Sajtóinformációk szerint 2020. január 27-én a turistacsoportok Kínából történő kiutazását leállították, de egyéni vendégek továbbra is utazhatnak külföldre.

1.1. Csoportos utazások

Kínai csoportok lemondása esetében a szállodák nem léphetnek fel az elmaradt szobaárbevétel, illetve lemondási díj fizetésének igényével.

A Ptk. 6:180. § (1) bekezdése szerint a vendég nem kötelezhető kártérítés megfizetésére amennyiben előre nem látható, rendkívüli körülmények következtében utazási lehetőségei ellehetetlenültek.

A kiutazási korlátozás a teljesítés lehetetlenülésének minősül.

Amennyiben a szálloda szerződése ettől eltérő rendelkezést tartalmaz, az abban foglaltak irányadók.

Amennyiben a szálloda nem rendelkezik semmiféle szerződéssel rendkívüli eseményekre, a szálloda nem léphet fel kártérítési igénnyel (Ptk. 6:180. § (1) bekezdés).

Mivel a fenti kiutazási korlátozás miatt semmiféle utazási lehetőség nem áll rendelkezésre és nagyon valószínűtlen, hogy az utazás egy későbbi időpontban – a szobafoglalás időtartama alatt – lehetségessé válna, ez a teljesítés tartós ellehetetlenítését jelenti.

1.2. Egyéni vendégek

Amennyiben az egyéni vendég utazása nem ütközik akadályba, az általa lemondott szobafoglalás esetében a szerződés szerinti lemondási díj fizetésére kötelezett (Ptk. 6:180. § (2) bekezdés). Ez abban az esetben is így van, ha a vendég betegség miatt mondja le foglalását.

A Kínában bevezetett utazási korlátozás nem vonatkozik egyéni vendégekre amennyiben a vendég utazásra alkalmas.

Ugyanakkor kínai tájékoztatás szerint Vuhanból és további legalább 10 városból a kiutazást teljesen leállították. Az utazásra való alkalmasság bizonyíthatósága, a sztornó díjak behajthatósága a gyakorlat szerint problematikus.

A csoportos utazásokat leállították, de egyéni utasok továbbra is érkezhetnek Kínából

Fotó: 123rf.com

2. A szobafoglalási szerződés felmondása a szálloda részéről

2.1. A vendégek nem tudnak a célállomásra utazni

A Polgári Törvénykönyv XIII. címben szabályozott felmondás szabályai alapján a szerződés felmondása szerződésszegésnek minősül. Kivéve, ha a felmondást jogszabály vagy a szerződés megengedi.

Amennyiben a szálloda szerződése nem tartalmaz felmondási szabályokat, akkor a szálloda a teljesítés lehetetlenné válására hivatkozva a Ptk. 6:180. § alapján felmondhatja.

Amennyiben a szálloda a Ptk. 6:180. §-ra hivatkozva mondja fel a szerződést, akkor a kapott előleg/foglaló visszajár (a foglaló duplán).

Ha a szerződés tartalmaz előleget vagy foglalót és azt a kínai fél kifizette, úgy a felmondással célszerű megvárni a kínai fél döntését vagy magatartását (például lehet, hogy mégis megérkezik, késve érkezik stb.).

Ha a kínai fél nem mondja fel a szerződést és nem is érkezik meg, úgy a kapott előleg/foglaló megtartható.

2.2. Megbetegedés

A szálloda a Ptk. kármegelőzési és kárenyhítési rendelkezései alapján jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, ha valamilyen fontos körülmény merül fel.

Ilyen lehet, ha a szerződéses partner fertőző betegségben vagy olyan betegségben szenved, amely a szobafoglalás tartamát túllépi vagy ha ápolásra szorul. Ilyen esetben a szálloda nem köteles a vendéget elszállásolni.

A szálloda ilyenkor a fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet és a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet előírásainak megfelelően köteles eljárni.

 

Mit kell tudni a koronavírusról?

A 2019 végén Kínában, Vuhanban kialakult tüdőgyulladás-járvány hátterében a jelenlegi ismeretek szerint a 2019-n CoV néven ismert vuhani koronavírus áll, amely genetikailag legközelebb a SARS koronavírushoz áll.

A fertőzés forrása

Jelenleg ismeretlen, bár valószínűsíthető, hogy a wuhani tengeri és élő állat piac játszott szerepet a járvány kitörésében. Az eddigi vizsgálatok a koronavírus emberről emberre való terjedését igazolták.

A terjedés módja

A koronavírusok jellemzően cseppfertőzéssel és fertőzött, váladékkal történő direkt vagy indirekt kontaktussal terjednek.

Lappangási idő

A jelenlegi ismeretek, adatok szerint 2-12, átlag 7 nap.

Fontosabb tünetek

A megbetegedés lázzal, köhögéssel, légzési nehézségekkel, tüdőgyulladásra jellemző radiológiai eltérésekkel jár. A fertőzőképesség időtartama nem ismert.

Tanácsok, teendők

  • A szálloda vezetőit, munkatársait tájékoztatni kell a koronavírussal kapcsolatos tudnivalókról, a gyakori kézmosás fontosságáról, koronavírus megbetegedés gyanúja esetén a tennivalókról.
  • Napközbeni gyakori kézmosás fertőtlenítővel, alkalmanként legalább 20 másodpercig javasolt. Kerülni kell a szemek, a száj, az orr kézzel történő érintését. Köhögéskor, tüsszentéskor papírzsebkendőt kell használni, majd azt a szemétbe dobni.
  • Ajánlatos a szálloda éttermének bejáratánál fertőtlenítő folyadékot, sprayt a vendégek részére biztosítani. Ugyanezt az öltözőkben, illetve a housekeeping munkatársai részére is biztosítani szükséges.
  • Fel kell hívni a figyelmet a kézfertőtlenítők használatára, s betartását ellenőrizni kell.
  • A szokásosnál gyakrabban javasolt bizonyos takarítási folyamatokat (liftek, ajtókilincsek, mosdók, hajszárítók, WC-k) elvégezni, fertőtlenítő használatával együtt.
  • Kiemelt figyelmet kell fordítani az éttermi porcelánok, evőeszközök, poharak mosogatására, a büfé asztalokra, az orvosi és wellnessterületekre, a személyzet személyi higiénéjére.
  • Még enyhén beteg munkatárs sem dolgozhat.
  • Ha bármilyen gyanús esetet észlelnek a vendégek vagy a munkavállalók között azonnal értesítsék a szálloda igazgatóját.
  • Koronavírus megbetegedés gyanúja esetén a vendéget, dolgozót el kell különíteni, orvost kell hívni, utána kell nézni kikkel érintkezett, értesíteni kell a közegészségügyi hatóságot.

 

Egészségügyi jogszabályok

1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről.

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről.