MTÜ-fogadókészség a gyógyszállodák igényeire

Forrás: turizmus.com

 2019. április 05. 14:34

A gyógyhelyek teljesítményéről, az egészségturizmus kihívásairól, a legfontosabb feladatokról, egy friss medical wellness kutatásról és az együttműködési lehetőségekről adott tájékoztatást az MSZÉSZ Gyógyszálloda és Spa Szekciójának ülésén a Magyar Turisztikai Ügynökség.

Juhász Szabolcs szakmai igazgató a gyógyturizmus és a gyógyhelyek számszerűsíthető teljesítményét vázolta fel, kiemelve például, hogy a legnagyobb fürdőknél kevésbé jellemző a szezonalitás, és a fürdőtelepülések teljesítménye markáns tételt képvisel a turizmuson belül. Ugyanakkor az országos és a nemzetközi jelentőségű fürdők bevételei között jelentős eltérések figyelhetők meg. Mint mondta, a cél az enne, hogy a fejlesztésekkel saját jellegzetességgel rendelkező, jól üzemeltethető fürdők, és komplex kínálati elemekkel rendelkező gyógyhelyek jöjjenek létre. A szakember röviden be is mutatta a kiemelt térségekben megvalósuló gyógyhelyi fejlesztéseket.

Ugyanakkor látni kell a kihívásokat is. Ilyen például a fürdőgyógyászati kezelések finanszírozása, a fürdők jövedelmezősége és fenntarthatósága, a gyógyászat elismertségének növelése. Az MTÜ munkacsoportot hoz létre ezen témák átgondolására, beleértve a szabályozást, a minősítést, a fürdők védjegyrendszerét, illetve egy, az NTAK-hoz hasonló rendszerben történő, újfajta adatszolgáltatási rendszert is.


Szintén munkacsoport állítja össze, milyen elvek mentén készüljenek el a régóta várt evidencebased kutatások, melyek első verziójához az alap adatok és eredmények már rendelkezésre állnak.

Kőszegi Árpád, a Destination Consulting munkatársa bemutatta annak a kutatásnak a főbb alapvetéseit, amely az MTÜ megrendelésére készült el nemrég, elsősorban nemzetközi tanulmányokra és a hazai kiemelkedő gyógyszállodák mélyinterjús válaszaira alapozva. A megállapítások között szerepel, hogy a gyógyvíz köré mindenképpen komplex élménycsomag szükséges, hogy kellő vonzerővel rendelkezzen a szálloda. Kihívás továbbá a kevésbé hatékony működtetés, a kapacitáskezelés és a termékfejlesztés. A jó gyakorlatok között megjelenik az együttműködés a térségi szolgáltatókkal, a szolgáltatási színvonal emelése, a működési költségek csökkentése, illetve a küldőterületek bővítése.

Szabó Áron, az MTÜ szálláshelyekért és vendéglátásért felelős igazgatója a gyógyszállodák és az MTÜ közötti együttműködési lehetőségeket vázolta fel. Kiemelte: az ügynökség elsősorban úgy tud egyértelmű és jól értelmezhető üzeneteket kommunikálni a közönség felé, ha a hotelek valamilyen elv mentén klaszterbe szerveződnek, és megfogalmazzák közös termékígéretüket. Ehhez további egyeztetések szükségesek, s az sem kizárt, hogy ebben a Fürdőszövetség is részt vesz.

Könnyid László, az MSZÉSZ tiszteletbeli elnöke, a szekcióülés moderátora lapunknak elmondta, hogy a jelenlévő szállodások a tartalmas párbeszéd elindulása mellett szintén üdvözölték az evidencebased kutatásokat, amelyek módszertani előkészítésére az MTÜ koordinációja keretében munkacsoport alakul. Első körben a gyógyhelyekre vonatkozó szakanyag készül el, később pedig mélyebb társadalomkutatás is születhet a gyógykezelések életmódra, életminőségre gyakorolt hosszabb távú hatásairól. Könnyid László rámutatott, a Szövetség vidéki tagszállodáinak jelentős része kiemelt szereplője a gyógyhelyek turisztikai térképének, országszerte közel 6000 szállodai szobával, a fürdőkkel való együttműködés pedig már sok településen most is kiváló. Ezért kiemelt jelentőséggel bír az MSZÉSZ számára, hogy ezen a fontos területen is együttműködjön az MTÜ szakembereivel, a közös siker érdekében.

H. Horváth Orsolya, MSZÉSZ gyógy és spa szekcióvezető pedig arra emlékeztetett, hogy az egészségturisztikai termék külföldön történő értékesítési lehetőségeinek segítése és dinamizálása a szekció megalakításának legfontosabb mozgatórugója volt. A kezelések hatékonyságát bemutató, az állam támogatását és diplomáciai segítését élvező kutatási anyag fontos eleme lesz az egyes országok betegbiztosító rendszereihez való kapcsolódási törekvéseknek. Mindehhez természetesen elengedhetetlen lesz a megfelelő marketingtámogatás.