Segítő hozzáállásáról biztosította a Magyar TDM Szövetséget a helyettes államtitkár

Forrás: turizmus.com

 2014. november 20. 19:27

Értő és támogató szavakkal köszöntötte a TDM-szervezeteket Ruszinkó Ádám turizmusért felelős helyettes államtitkár a Magyar TDM Szövetség országos konferenciájának nyitó napján, november 20-án.

Jó volt hallani, hogy sok tekintetben egybecsengett a helyettes államtitkár prezentációja azokkal a célokkal és tervekkel, amelyeket az előző napi közgyűlésen, illetve az azt követő – formális és informális – szakmai beszélgetéseken maguk a TDM-esek is felvázoltak.

Talán az egyik legfontosabb, hogy a TDM-szervezeti rendszer  fejlesztésének fontosabb feladataként említette az idegenforgalmi adóbevételt kiegészítő költségvetési hozzájárulás turisztikai célú felhasználását, s ebben nevesítette is a helyi/térségi turisztikai desztinációmenedzsment-szervezetnek működésre és fejlesztésre történő forrásátadást (más turisztikai célok mellett).

Szintén pozitívum, hogy az operatív programokban több helyen is források nyílnak meg a TDM-szervezetek előtt: a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) intézkedései lehetőséget nyújtanak majd a TDM-szervezeti szintek további kiépítésének ösztönzésére, illetve a meglévő, regisztrált TDM-szervezetek által kidolgozott stratégián alapuló, ütemezett, részletes szakmai program megvalósítására.

Szerepel a tervek között a regisztráció feltételeinek felülvizsgálata  is, a szakmai követelmények (személyi, szervezeti) áttekintése a térségi és helyi szervezeti szinteknél, illetve a regisztrált szervezetek működésének évenkénti értékelése.

A helyettes államtitkár célként fogalmazta meg a szervezeti felépítésről, feladatokról szóló további egyeztetéseket a Magyar TDM Szövetséggel, melytől előadásának végén nyugodt és konszenzusos közös munkát kívánt és kért.

 

GINOP 1. Keresletösztönző programok, turisztikai intézményrendszer fejlesztése

Piacképes együttműködő kkv-szektor megteremtése

 • Magyar Turizmus Zrt. új piacok és vendégkör elérését célzó, innovatív  akcióinak támogatása

Vállalkozások hálózatosodásának és piacra jutásának elősegítése

 • Klaszterek, TDM-szervezetek fejlesztése

 

GINOP 2. Tudásgazdaság

Orvosi bizonyítékon alapuló gyógyászati módszertan szerinti nagymintás gyógyvízkutatás

Egységes kutatási program a balneológiai kezelések hatásainak elemzésére

A mozgásszervi betegségek és rehabilitáció mellett egyéb területeken (pl. ivókúra, nőgyógyászat, bőrgyógyászati)  való alkalmazás

 

GINOP 4. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

 • Kkv-k megújuló energiaforrás használatát célzó beruházásai
 • Energiatakarékos műszaki megoldások
 • Vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatások (akár kombináltan is)

 

GINOP 7. Természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, fejlesztése

 • Kulturális örökséghelyszínek
 • Természeti örökségek, értékek fejlesztése
 • Tematikus hálózatok
 • Gyógyhelyek fejlesztése

Kedvezményezettek :

– attrakciógazdák, önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak

Elvárt hatások:

– látogatók számának növekedése

– a turisták költésének emelkedése

Támogatható fejlesztések típusai:

 • Világörökségek, várományosok
 • Tartós állami tulajdonú örökségek
 • Nemzeti parkok turisztikai fogadóképessége
 • Tematikus útvonalak, pl. Limes, kastélyokat, várakat bemutató útvonalak vallási helyszínek
 • Lovas, vízi, kerékpáros, természetjáró, zarándokutak

 

GINOP 8.  Pénzügyi eszközök

Termelő és szolgáltató vállalkozások támogatása

 • A finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó kkv-k versenyképességének a külső finanszírozáshoz történő hozzáférésének javítása révén
 • Hitel, biztosíték, kockázati tőke
 • Szállás-, vendéglátóhelyek, fürdők, témaparkok, orvosi szolgáltatáson alapuló egészségturizmus
 • Indikátor: nettó árbevétel növekedése

 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

1.B Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

 • Térségi szintű turisztikai termékcsomagok és kisléptékű tematikus fejlesztések a kulturális, épített természeti örökség hasznosítására, gazdasági-foglalkoztatási céllal, például:

– kulturális látványosságok

– helyi ökoturisztikai fejlesztések

– turisztikai célú kerékpárutak ráhordó szakaszai

 • Elvárt hatások:

– foglalkoztatás növelésére kifejtett közvetett pozitív hatás

– kapcsolódás meglévő, vagy GINOP keretében támogatott attrakciókhoz

 

TOP 3.B A települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése

Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra

 • energiahatékonyság-központú rehabilitációja, az épületek hőszigetelésének javítása
 • energetikai korszerűsítés, megújuló energia források alkalmazása

 

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

1.3. Vállalkozások külpiaci jelenlétének és az ezt támogató együttműködésekben való részvételének erősödése

 • Vállalkozások együttműködésének támogatása: klaszterek, TDM-szervezetek

2.4. Turisztikai és természetvédelmi fejlesztések

 • Kulturális és természeti örökségi helyszínek turisztikai hasznosítása
 • Hálózatos fejlesztések megvalósítása: tematikus utak (kulturális, és vallási – zarándok), Bejárható Magyarország programhoz kapcsolódó fejlesztések KMR szakaszai