Szakmai konzultáció kezdődött a gyógyhelyek fejlesztéséről

Forrás: turizmus.com

 2015. február 05. 14:36

A magyarországi gyógyhelyek önkormányzatainak és TDM szervezeteinek képviselőivel konzultált Ruszinkó Ádám turizmusért felelős helyettes államtitkár és munkatársai február 4-én. Az NGM erről szóló közleményét az alábbiakban olvashatják.

A konzultáció témája a gyógyhelyi fejlesztésekre 2020-ig rendelkezésre álló európai uniós források felhasználása volt.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programon (GINOP 7.) keresztül olyan fejlesztések támogatására nyílhat mód, amelyek célja, hogy nemzetközi szinten is versenyképes gyógyászati, gyógyturisztikai fogadóterületté váljanak az ÁNTSZ Országos Tisztiorvosi Hivatala által gyógyhellyé minősített települések, illetve településrészek. A résztvevők 16 gyógyturisztikai helyszínt képviseltek, megismerhették az előzetesen várható feltételeket.

A konzultáció során szóba került számos olyan lehetséges projektelem, amely – illeszkedve a gyógyhely sajátos adottságaihoz – a vendégek számára a tartózkodási idő eltöltését kellemessé, élményszerűvé teheti. A települések képviselői beszámoltak előzetes fejlesztési elképzeléseikről, így a tervezés alatt álló pályázat végleges feltételrendszerének kidolgozása a fejlesztési igények ismeretén alapulhat.

Ennek érdekében a helyettes államtitkár további egyeztetési lehetőséget ajánlott a projektek szakmai előkészítéséhez.