Visegrádi turisztikai csúcs Prágában

 2012. február 15. 16:20

A Visegrádi Országok soros cseh elnökségének keretében, Prágában rendezték meg a négy ország – Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Magyarország – turisztikai csúcstalálkozóját, amelyen a V4-ek turisztikai marketingszervezeteinek vezetői is részt vettek, február 13-14-én. A tárgyalások során a Visegrádi Négyek 2012. évi turisztikai marketingtervének aláírása mellett, jegyzőkönyvben rögzítették a tagországok Európai Turisztikai Bizottságon (European Travel Commission, ETC) belül folytatott közös turisztikai tevékenységére vonatkozó irányelveket.

A magyar delegációt Dr. Szöllősi László, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára vezette. A turisztikai marketingszervezetek megbeszélésein a Magyar Turizmus Zrt. részéről Horváth Gergely vezérigazgató vett részt, aki az Európai Turisztikai Bizottság korábbi felkérésének eleget téve, a V4 országokat képviseli az ETC Igazgatóságában, a 2012-2013-as időszakban.
A prágai találkozó során a delegáció tagjai elégedettségüket fejezték ki a V4 országok turisztikai együttműködésével kapcsolatban, amely a The European Quartet – One Melody (Európai négyes-közös dallam) márkanév alatt 2003 óta folyik sikeresen. Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia turisztikai együttműködésének fő célja az, hogy összehangolt munkával és a rendelkezésre álló források egyesítésével közösen népszerűsítsék a közép-európai régió turisztikai kínálatát mind szélesebb körben, elsősorban a tengerentúli piacokon.
A négy ország turisztikai vezetői értékelték az ágazatban történt fejlesztéseket, megosztották tapasztalataikat a jelenlegi gazdasági helyzetről saját országuk vonatkozásában, továbbá megvitatták – a turisztikai kapcsolataik továbberősítése érdekében kötött – együttműködésük jövőbeli lehetőségeit. A szakemberek áttekintették a statisztikai adatokat és turisztikai trendeket, továbbá turizmuspolitikai és törvényhozási kérdéseket is érintettek. A találkozó során megvitatták a 2013 utáni időszakra vonatkozó pénzügyi keretfeltételeket a négy ország együttműködési lehetőségeinek vonatkozásában.
A turizmusnak a V4 országok gazdaságában betöltött kiemelt szerepére való tekintettel, a tagországok illetékes minisztériumai – Regionális Fejlesztési Minisztérium, Csehország; Nemzetgazdasági Minisztérium, Magyarország; Sport és Turizmus Minisztérium, Lengyelország; Közlekedési, Építési és Regionális Fejlesztési Minisztérium, Szlovákia – a következő lépésekről állapodtak meg:
- A tagországok, rendszeres időközönként megvalósuló találkozóik keretében továbbra is megosztják egymással a turisztikai tevékenységükkel és a legújabb turisztikai fejlesztésekkel kapcsolatos információkat, valamint tovább erősítik együttműködésüket.
- A V4 országok Európai Turisztikai Bizottsági (European Travel Commission, ETC) tagságával kapcsolatban a szakemberek megállapodtak, hogy egyéni marketingaktivitásaikat egyeztetik és összehangolják, továbbá közös akciókat hajtanak végre annak érdekében, hogy megsokszorozzák a Visegrádi Országok közös marketingstratégiájából származó előnyöket az ETC tevékenységén belül a megcélzott piacokon.
- A turisztikai együttműködés keretében közös marketingterveket dolgoznak ki, és együttesen szerveznek marketingakciókat a tengerentúli és a harmadik távoli piacokon annak érdekében, hogy növeljék a Visegrádi Országokba irányuló beutazó turizmust ezekről a küldőpiacokról.
- A tagországok fokozzák turisztikai megjelenésüket Kínában, Japánban, az USA-ban és Oroszország ázsiai területén, továbbá folytatják közös promóciós tevékenységüket az új, ázsiai és dél-amerikai piacokon: Indiában és Brazíliában. A 2011-ben, Kassán aláírt megállapodás jegyében megkezdik a közös promóciós tevékenységet Tajvanon.
- A négy ország képviselői megegyeztek a közös weboldal www.european-quartet.com és annak nyelvi mutációinak – angol, japán, kínai, orosz és a portugál nyelv brazíliai változata – megújításához szükséges munkálatok elvégzéséről, valamint a portálok tartalmának rendszeres frissítéséről.
- A V4 országok turisztikai szakemberei abban is megállapodtak, hogy a szakmai kommunikációs tevékenységük mellett lakossági kommunikációt is folytatnak, és ennek megfelelően módosítják marketingkommunikációs eszközeiket. Ennek keretében nyomtatott médiafelületeket és a közösségi médiát felhasználva reklámkampányokat bonyolítanak le Kínában, Japánban és Indiában a 2012. évi költségvetésük 14%-ából.
A B2B kommunikáció részeként elkészült a V4-ek közös, szakmai kiadványa, amely a Visegrádi Országok rövid ismertetése mellett az egyes tagországok, illetve a Visegrádi Négyek küldőpiacainak 2010. évi statisztikai adatait tartalmazza.
 
A tagállamok, a 2012. marketingterv szerint idén 402 ezer eurót fordítanak a Visegrádi Országok közös promóciójára, a közös programok lebonyolítására.
A találkozón Dr. Szöllősi László helyettes államtitkár ismertette a magyar turizmuspolitika elmúlt egy évének legfontosabb eredményeit. Ennek keretében bemutatta a Széchenyi Pihenő Kártya új rendszerét, valamint a készülő, turizmusról és vendéglátásról szóló törvény főbb tartalmi elemeit. A helyettes államtitkár méltatta a V4 együttműködés keretében elért eddigi eredményeket, kiemelve a térségünktől távol eső országokban folytatott közös akciók jelentőségét. Üdvözölte a további nyitást a brazil és az indiai piac felé. Elmondta, hogy az internet és a hozzá kapcsolódó technológia fejlődése, a közösségi oldalak szerepének erősödése miatt fontos előrelépés, hogy az idei marketingtervben már szerepelnek közösségi média kampányok, amelyek előkészítését épp a magyar turisztikai marketingszervezet kapta feladatul. A továbblépésről szólva Szöllősi László hangsúlyozta a négy ország közös adottságaira épülő termékfejlesztés, valamint a közös brand építésének jelentőségét.
A Visegrádi Országok turisztikai együttműködésében Magyarország szerepét erősíti továbbá az is, hogy Horváth Gergely, az MT Zrt. vezérigazgatója december elején elfogadta az Európai Turisztikai Bizottság felkérését arra vonatkozóan, hogy képviselje a közép-európai országokon belül a V4 országokat az ETC Igazgatóságában.
A Visegrádi Országok marketingszervezeteinek megbeszélésén Horváth Gergely prezentáció keretében ismertette az Európai Turisztikai Bizottság és a Visegrádi Négyek együttműködési lehetőségeit. A négy ország nemzeti turisztikai marketingszervezeteinek vezetői megerősítették szándékukat arra vonatkozóan, hogy összehangolják az ETC tagság keretében folytatott kommunikációs tevékenységüket és marketingaktivitásaikat. Annak érdekében, hogy a tagországok kihasználják az együttműködésükből és az együttes turisztikai megjelenésből származó előnyöket a V4 célpiacain – Oroszország, USA, Japán, Kína, India, Brazília és Tajvan – az ETC által szervezett promóciókban közösen vesznek részt. Ezen kívül közös statisztikai adatgyűjtéssel, valamint a turisztikai statisztikai adatok és kutatások együttes értékelésével is hozzájárulnak a közös marketingstratégiában rejlő lehetőségek kiaknázásához. Jegyzőkönyvben rögzítették továbbá azt is, hogy a négy ország turisztikai vezetői a V4-es találkozók során folyamatosan megosztják egymással az Európai Turisztikai Bizottságon belül tervezett, illetve megvalósított egyéni marketingakcióikat. Együttműködnek a turisztikai strukturális alapok programozásában, beleértve a turisztikai oktatás területét is, továbbá a Visegrádi Országok régiójának fejlesztését célzó források felhasználását illetően is egyeztetnek.
A Visegrádi Országok turisztikai együttműködésében kiemelt szerepet kap a négy ország közös adottságaira épülő termékfejlesztés, valamint a közös márkaépítés. Ennek keretében a tagországok önálló munkacsoportként, közös turisztikai termékek kialakításával kívánnak hozzájárulni az Európai Turisztikai Bizottság és az Európai Bizottság azon törekvésének sikeréhez, mely az európai turisztikai márka népszerűsítését tűzte ki céljául.