Önök kérdezték - Az adótanácsadó válaszol

Szerző: Antalóczy Györgyné

Forrás: Turizmus Panoráma

 2016. június 15. 12:03

Már decemberben normál, kézzel írott levelet küldtem az APEH-nek, de a mai napig nem válaszoltak. Hogyan kéne kérni, hogy későbbi időpontba fizethessek adót?

A kézzel írt levele feltehetően nem jutott el az illetékesekhez. A fizetési kedvezményi kérelmek elbírálását első fokon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságainak fizetési kedvezmények (fő)osztályai végzik. Az általuk kiadott esetleges elutasítás ellen a NAV Fellebbviteli Igazgatóság hatósági főosztályaihoz lehet fordulni. Azt jól tudták, hogy fizetési kedvezmény engedélyezése kizárólag kérelemre történhet, de ezt célszerű a letölthető és papír alapon is beküldhető nyomtatványon benyújtani (ez megtalálható a NAV honlapján a Letöltések ? Adatlapok, igazolások, meghatalmazás-minták ? Adatlapok fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmek elbírálásához menüpontban). Munkáltatók és kifizetők azonban csak elektronikusan nyújthatják be kérelmüket.


Szállodánk csomagban kínálja szolgáltatásait, hogyan kell a különböző szolgáltatásokat az áfa szempontjából kezelni?

Az olyan csomag, amelynél kisebb értékű és kevesebb tartalmú szolgáltatáscsomag az adott szolgáltatónál nem vehető igénybe (alapcsomag), az adóalap megállapítása szempontjából 18%-kal kezelendő.

Általánosságban igaz, hogy az önálló értékkel nem bíró szolgáltatások – mivel azok a szoba áráért vehetők igénybe – a szálláshely-szolgáltatás járulékos költségének minősülnek. Ilyen lehet például a szoba árában foglalt kötelező reggeli, az üdvözlő ital, a délutáni kávé, a fürdőköpeny-használat, a szálláshely saját fürdőmedencéjének, szaunájának használata. Ez természetesen csak abban az esetben igaz, ha a vendég akkor is a meghirdetett árat fizeti a szobáért, ha ezeket a járulékos szolgáltatásokat nem veszi igénybe.

Más a helyzet az önálló értékkel bíró szolgáltatásokkal. Az alapcsomagon túl rendelhető szolgáltatások ugyanis megtartják önálló jellegüket és a rájuk vonatkozó adómértékkel adóznak. Ezeket a szolgáltatásokat a számlában tételesen fel kell tüntetni a vonatkozó adómértékkel együtt. Ilyen lehet például a minibár-fogyasztás, a telefonhasználat, a külön rendelhető éttermi vendéglátás, a frissítő masszázs, színházlátogatás stb. – ezek után 27%-os áfát kell felszámítani.


Hogyan áfáznak a szállodában igénybe vett orvosi és konferenciaszervezési szolgáltatások?

A gyógyászati szolgáltatások a szálláshely-szolgáltatástól elkülönült szolgáltatásnak tekintendők, amelynek önálló ellenértéke van. A számlában a szálláshely-szolgáltatás ellenértékét elkülönítetten 18 százalékos, a gyógyszolgáltatás ellenértékét – amennyiben az megfelel az áfatörvény 85. §-ában foglalt valamely pontnak – adómentesen, ellenkező esetben 27 százalékos adómértékkel kell feltüntetni.

Konferenciaszervezés esetében, ha a szálloda csak a konferencia megtartására szolgáló termet adja bérbe – egyéb szervező tevékenységet nem fejt ki – és biztosítja a konferencia tényleges szervezőjének megrendelése alapján a résztvevők szállását, úgy a terembérlet a szállástól elkülönült, önálló értékkel bíró szolgáltatásként a rá vonatkozó adómértékkel (adómentesen, vagy az adóalany NAV-hoz bejelentett választása alapján 27 százalékos adókulccsal) adózik, míg a szálláshely-szolgáltatás 18 százalékos adókulcs alá esik. A konferencia időtartama alatt biztosított egyéb szolgáltatások adóügyi megítélése a továbbiakban attól függ, hogy azok önálló értékkel bíró szolgáltatások-e, vagy sem.


Magánszemélyként kiadom a nyaralómat. Mitől függ, hogy csak „bérbe” adok, vagy szálláshely-szolgáltatást nyújtok?

A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás alatt értendő minden olyan nem lakhatási célú, hanem alapvetően turisztikai jellegű szolgáltatás, amelynek során ellenérték fejében az adott szálláshelyre vonatkozó jogszabályok szerinti követelményeknek megfelelő szállás biztosítása történik, függetlenül annak időtartamától és a személyi jövedelemadó tekintetében alkalmazott adózási módtól. Ide tartozik a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosítása is.

Ha csak bérbeadás történik: az Áfa tv. szerint mentes az adó alól az ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása, de ez a rendelkezés nem alkalmazható a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás nyújtására szolgáló bérbeadásra. Tehát ez utóbbi áfaköteles, az alkalmazandó adómérték 18%.

Magánszemély a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatásra jogosult alanyi adómentességet választani akkor, ha a bejelentést megelőző adóévben az általa teljesített termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások összesített ellenértéke, valamint a bejelentés adóévében a gazdasági tevékenysége után ésszerűen várható (illetőleg tényleges) bevétele nem haladja meg a 6 millió forintot.