365,4 milliárd 2020-ig a Balaton fejlesztésére

Forrás: turizmus.com

 2016. december 29. 12:37

Megjelent a Magyar Közlönyben a balatoni fejlesztésekről szóló kormányhatározat. A 2020-ig tartó fejlesztési ciklusban a balatoni fejlesztésekre magyar és uniós forrásokból 365,4 milliárd forintot fordítanak.

Többek között a már korábban is beharangozott Badacsony és Fonyód közötti kompjárat, a kerékpárút-, gyógyhelyi és víziturisztikai fejlesztések, a Hévíz-Balaton Airport fejlesztése, termékfejlesztés, infrastrukturális fejlesztések kapnak milliárdos támogatásokat a Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint. Érdekesség, hogy terveznek például forrásokat a szállásférőhelyek bővítésére is.

A határozat ITT letölthető melléklete tételesen is felsorolja az egyes célokat és pénzeket.

A fejlesztések az alábbi területeket érintik:

a) turisztikai fejlesztések,

b) gazdaság és innováció,

c) egészséges Balaton termékek,

d) vízminőség, biztonság,

e) közlekedési infrastruktúra,

f ) területfejlesztés,

g) humánerőforrás-fejlesztés,

h) közúti, vízi, légi közlekedési infrastruktúra és járműpark fejlesztése és

i) turisztikai szolgáltatások fejlesztése.

 

A pályázati felhívások meghirdetésére 2017.június 30-i határidőt adtak meg. Eddig van ideje az érintett minisztériumoknak a szükséges előkészítések és anyagi átcsoportosítások megtételére is.

A határozat felkéri a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség bevonásával, 2017.január 31-ig készítsen előterjesztést az integrált – a balatoni hajózást is magába foglaló – balatoni közlekedési hálózat és szolgáltató rendszer létrehozására, ezzel összefüggésben vizsgálja meg a balatoni közforgalmú hajóközlekedési szolgáltatás biztosításával kapcsoltban korábban hozott kormányzati döntések és megállapodások teljesülését, a Balatoni Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság szerepét, jogi helyzetét, üzletpolitikáját, és tegyen javaslatot a hatékony feladatellátást szolgáló szabályozásra.

Szintén az MTÜ bevonásával kell javaslatot tenni január 31-ig a Hévízi Tófürdő hatékonyabb turisztikai hasznosítására és a balatoni turisztikai kínálatába történő integrálására az egészségügyi ellátást célzó funkció fenntartása mellett.

A határozat felkéri a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztost, hogy a Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség területét érintő, határozatban foglalt, több kormányzati szerv együttműködését igénylő feladatok megvalósítását a Magyar Turisztikai Ügynökség bevonásával koordinálja, illetve nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az MTÜ bevonásával 2016. második félévétől 2020. második félévéig évente készítsenek jelentést a Kormány számára az e határozatban előírt feladatok teljesítéséről.

A támogatási konstrukciók előkészítési feladataiba be kell vonniuk a Balatoni Fejlesztési Tanácsot, és a véleményét vegyék figyelembe kell venni a tervezés folyamán.

A Balaton Fejlesztési Tanácsot pedig arra kérik, hogy a Balaton Területfejlesztési Koncepció és Balaton Területfejlesztési Stratégiai Program megvalósulásának folyamatát kísérje nyomon, megvalósításáról a nemzetgazdasági miniszter útján háromévente adjon tájékoztatást a Kormánynak, és felülvizsgálatát kezdeményezze, ha az szükséges.

A határozat felkéri a nemzeti fejlesztési minisztert arra is, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség bevonásával vizsgálja meg a Hévíz-Balaton Airportra érkező légi forgalom növelésének lehetőségét, és dolgozzon ki új járatok indítását célzó ösztönző rendszert. Ennek határideje 2017. június 30.

Mint a határozat fogalmaz: a Kormány egyetért a határozat szerinti fejlesztési feladatok szakmai koordinációját ellátó, az állami kizárólagos tulajdonban álló részesedésével működő nonprofit gazdasági társaság létrehozásával, amelyben az államot megillető társasági részesedés felett a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter által rendeletben kijelölt személy gyakorolja. Erre a december 28-án megjelent határozat 2016. december 31-i határidőt szabott meg.