Átalakul a légi közlekedés felügyelete

Forrás: MTI

 2016. december 19. 11:23

A kormányzati bürokráciacsökkentés nyomán átalakul az állami légiközlekedés felügyelete. A Magyar Közlönyben két kormányrendelet jelent meg az állami közlekedésbiztonsági szerv, valamint a katonai légügyi hatóság kijelöléséről.

A Közlekedésbiztonsági Szervezet (KBSZ) és a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba olvad. A katonai légügyi hatósági feladatok, valamint az állami célú légi közlekedésben bekövetkezett események szakmai vizsgálatával összefüggő feladatok a Honvédelmi Minisztériumhoz kerülnek.

A Miniszterelnökség által elkészített előterjesztés alapján a kormány döntést hozott a központi közigazgatás átszervezéséről, és a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről. Ennek keretében elrendelték a Közlekedésbiztonsági Szervezet (KBSZ) 2016. szeptember elsejei, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) 2017. január elsejei hatállyal való megszűnését.

Ennek nyomán a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlése alapján egy korábbi kormányhatározatban foglaltak szerint a KBSZ és az NKH beolvad a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba. Ugyanakkor az NKH Légügyi Hivatal katonai légügyi hatósági feladat- és hatásköreit, valamint a Közlekedésbiztonsági Szervezet „állami célú légiközlekedésben bekövetkezett légi közlekedési események szakmai vizsgálatával összefüggő feladat- és hatásköreit” január elsejétől, jogutódlással a HM veszi át.

Az állami célú légiközlekedés hatósági felügyeletét a HM-ben az állami légügyi főosztály látja el, mint katonai légügyi hatóság. Az állami célú légiközlekedésben bekövetkezett légiközlekedési események szakmai vizsgálatát – mint állami közlekedésbiztonsági szerv – a HM állami légiközlekedési balesetvizsgáló osztálya látja el.

A polgári és az állami célú légi közlekedés szabályozása teljes mértékben eltér egymástól. Míg a polgári légiközlekedést a nemzetközi és az uniós jog szabályozza, addig az állami célú légiközlekedés (annak elsősorban katonai jellege miatt) a szuverenitás része, ezért „a szabályozás, a működés és a felügyelet kérdésében a nemzeti jog az irányadó”. A hatáskör honvédelmi tárcának való visszaadását indokolja, hogy a „nemzeti jog állami (katonai) érdekei teljes mértékben nem egyeztethetőek össze a polgári légiközlekedésre vonatkozó uniós (nemzetközi) érdekekkel, továbbá az állami (katonai) légiközlekedésre vonatkozó igények alapvetően a honvédelmi tárcánál jelennek meg” – fejti ki a Honvédelmi Minisztérium.