Beszámoló a MISZ éves közgyűléséről

Forrás: turizmus.com

 2018. január 28. 19:31

A társszervezetekkel való együttműködés, a szakmai érdekérvényesítés erősítése és a szakosztályok tevékenységének elmélyítése szerepel a MISZ idei fő célkitűzései között.

A közgyűlést Caesar Éva, a Magyarországi Idegenvezetők Szövetsége (MISZ) egy éve megválasztott elnöke nyitotta meg, aki előbb üdvözölte a rendezvény résztvevőit, majd felolvasta Bálint Zoltán tiszteletbeli elnök üdvözletét, aki húsz éven át látta el a MISZ elnöki teendőit. Elnöki beszámolója eredményesnek értékelte a tisztújítást követő tavalyi évet, amelynek során sikerült fenntartani a szövetség működését, és gyarapodott a taglétszám. Sikeresen lezajlott az átadás-átvétel, megtörtént a változásbejelentés, illetve az alapszabály módosítása – így a dokumentum megfelel a civil törvényben rögzítetteknek. A MISZ új bejegyzésének időpontja 2017. május 30.

Caesar Eva eredményesnek ítélte a tavalyi évet

Fotók: Rózsa Zsuzsanna

Caesar Éva kiemelte: az alapszabály változatlanul rögzíti, hogy a MISZ legfőbb célja a tagok szakmai, gazdasági és munkavállalói érdekeinek képviselete. Törekszik az idegenvezetés szakmai színvonalának emelésére, a jogosulatlan idegenvezetés visszaszorítására, az idegenvezetők anyagi megbecsülésének növelésére, részt vesz az idegenvezetőkre vonatkozó jogszabályalkotásban, elősegíti tagjainak szakmai továbbképzését, és segíti munkához jutásukat.

Mint elhangzott, a MISZ szakmai partnerként jelen volt és aktívan részt vett minden fontos szakmai rendezvényen 2017-ben, így a BFTK kerekasztal-ülésein, a BKIK turisztikai érdekegyeztető megbeszélésein, a Ligetfórumon és a Magyar Turizmus Szövetség nevű együttműködési kezdeményezés megbeszélésein. Ezeken a MISZ és szakmai partnereinek képviselői (NiT Hungary, Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete, Személyhajósok Szövetsége, Magyar Idegenvezetők Egyesülete) együtt vetették fel a turistabuszok behajtási és parkolási nehézségeit, a Budai Várba történő behajtás miatti gondokat és az idegenvezetők helyszíni ellenőrzésének szükségességét a jogosulatlan idegenvezetés visszaszorítása, a helyi idegenvezetők érvényesülése érdekében. A BFTK legutóbbi kerekasztal-ülésén a MISZ felkérést kapott egy javaslatcsomag kidolgozására az idegenvezetők helyszíni ellenőrzésére vonatkozóan.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2017-es év gazdálkodásáról szóló beszámolót, amelyet Antalóczy Györgyné terjesztett elő, valamint a 2018-as év költségvetését.

A Thököly étteremben tartott rendezvény második felében az idei terveket tekintették át. Caesar Éva elmondta: az MTÜ támogatásával sikerült egy programot elindítani, amely a határon túli magyar idegenvezetői szervezetekkel, csoportokkal való tapasztalatcserét, kapcsolatépítést segíti elő. Elsőként a pozsonyi kollégákkal jött létre együttműködés – az oda szervezett márciusi szakmai kirándulás a szlovák fővárost a magyar történelmi múltat felidézve fogja megismertetni a MISZ tagjaival –, és sikerült a kapcsolatfelvétel egy erdélyi csoporttal is. A két szervezet képviselői tavasszal Budapestre látogatnak, a kapcsolatok építése itt folytatódik. A MISZ pályázik egy másik támogatásra is, ez az Idegenvezetők Nemzetközi Szervezetébe való felvételt célozza.

A szövetség fokozni szeretné a műhelymunkát a nemrég megalakult Budapest Szakosztályban, hogy képzés jelleggel, előadások keretében segítsék a kezdő idegenvezetőket. Egy hónapja jött létre a Kínai Szakosztály itt élő kínai idegenvezetők részvételével. A jelenleg tízfős szakosztály szintén a tapasztalat és a szaktudás átadására, a történelmi, művészettörténeti, kulturális ismeretek elmélyítésére hivatott, és hozzájárulhat a jogosulatlan kínai idegenvezetés visszaszorításához is.