Bírósági döntés a légitársaságok kártérítési kötelezettségéről

Forrás: MTI

 2019. április 04. 11:47

A légitársaság nem köteles kártalanítást fizetni az utasoknak, ha bizonyítani tudja, hogy a légi járat törlését vagy legalább háromórás késését olyan rendkívüli körülmények okozták, amelyeket minden ésszerű intézkedés ellenére sem lehetett volna elkerülni.

A döntést az Európai Unió luxembourgi központú bírósága hozta egy jogvita kapcsán, amelyben egy utas és a német Lufthansa-csoporthoz tartozó Germanwings légi fuvarozó cég áll egymással szemben. Utóbbi légi járata közel három és fél órát késett, ami miatt az utas kártalanítási kérelmet nyújtott be. A Germanwings elutasította az utas kérelmét arra hivatkozva, hogy az érintett járat késése az egyik repülőgépabroncs sérülése miatt következett be, amit a kifutópályán lévő csavar okozott. Ez véleménye szerint rendkívüli körülménynek minősül, így mentesül kártalanítási kötelezettség alól.

A bíróság ítéletében kimondta, a légitársaság ebben az esetben csak akkor köteles kártérítést fizetni az utasoknak, ha a sérülés bekövetkezését követően nem tett meg mindent a légi járat törlése vagy annak jelentős késése elkerülésére. Nem követelhető meg azonban, hogy az intézkedések az adott időpontban a légi cég kapacitását tekintve „elviselhetetlen áldozattal” járjanak.

A légitársaság nem kényszeríthető „elviselhetetlen áldozatra”

Fotó: pexels.com

Az uniós bíróság véleménye szerint azok az események  minősíthetők rendkívüli körülményeknek, amelyek jellegüknél vagy eredetüknél fogva nem tartoznak az érintett légi fuvarozó rendes tevékenységi körébe, és befolyásán kívül esnek. Ugyanakkor a légitársaság feladata annak bizonyítása, hogy minden erőforrást és rendelkezésére álló pénzügyi eszközt igénybe vett annak elkerülésére, hogy egy váratlan esemény miatt sérült gumiabroncs cseréje ne vezessen az érintett légi járat jelentős késéséhez.

Kapcsolódó cikkek

Etikai kódex fapadosoknak

2018. augusztus 03.