Bűntett a Green Holidays csődje? (frissítve)

Forrás: turizmus.com

 2017. július 05. 22:57

Dr. Salamon András ügyvéd, utazásjogi szakértő, a turizmus.com jogász szaktanácsadója az alábbi véleményt küldte a Green Holidays üggyel kapcsolatban. Véleményére később reagált az indulhatunk.hu cégcsoport vezetője.

„A Green Holidays csődjével kapcsolatban több utas megküldte utazási szerződését.  Ezeken a szerződéseken egyáltalán nem szerepel a Green Holidays neve, ennek ellenére azt mondták az utasok, hogy az utazási szerződésekben megnevezett utazásközvetítők tájékoztatása szerint ők Green Holidays utazási csomagra kötöttek szerződést.

Az utasok kezében jellemzően 4 irat van, amelyeket egymás mellé téve az a véleményem, hogy egy nagyon fondorlatos rendszert alakítottak ki az ügylet kitalálói.

1.) Van egy megrendelés nevű irat, amelynek a fejlécén a Professional Outlet Kft. neve szerepel. Ez tartalmazza az utas nevét, a szolgáltatásokat (szállás+utazás repülővel), időpontot és árat. A  Professional Outlet Kft. utazásközvetítőként szerepel, de nincs megadva, hogy ki az utazásszervező. Probléma, hogy a Professional Outlet Kft. nem szerepel az utazási irodák nyilvántartásában, így az utazásközvetítői tevékenysége jogellenes.

2.) A másik három irat neve: utazási szerződés, a fejlécen az indulhatunk.hu  és a SzállásOutlet Kft. neve szerepel. Mindegyik szerződés tartalmazza az utas nevét, az időpontot, és a szolgáltatást:

  • egyikben a repülőjegy szerepel (Budapest – Antalya – Budapest),
  • a másikban a szállás sztornóbiztosítása,
  • a harmadikban a repülőjegy sztornóbiztosítása.

E három iraton utazásközvetítőként a Professional Outlet Kft. szerepel.

"Az utasok kezében jellemzően 4 irat van, amelyeket egymás mellé téve megállapítható, hogy egy nagyon fondorlatos rendszert alakítottak ki az ügylet kitalálói"

3.) Ezekből az iratokból az olvasható ki, hogy kizárólag a megrendelés nevű irat tartalmaz utazási csomagot, ezt azonban az a Professional Outlet Kft. állította ki, amely erre nem jogosult. Tehát ez a megrendelés ugyan tekinthető utazási szerződésnek, azonban a cégnek nincs vagyoni biztosítása, így az itthon maradt utasokat nem kártalanítja senki.

4.) Az indulhatunk.hu, a SzállásOutlet Kft. és a Professional Outlet Kft. székhelye ugyanazon a címen van és az utóbbi két cég tulajdonosai ugyanazok a személyek.

5.) Tekintettel arra, hogy a három utazási szerződés nevű iraton a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet előírása ellenére nincs megnevezve az utazásszervező, így az ellenkező bizonyításáig az indulhatunk.hu céget kell utazásszervezőnek tekinteni.

Úgy vélem, az arra jogosult hatóságok kötelezettsége annak kiderítése, hogy ebben a hálózatban van-e tényleges utazásszervező, és mi vezetett oda, hogy viszonylag hosszú időn keresztül ennyire nyíltan lehetett folytatni ezt a hamis utazásszervezést.

Kérdés, hogy az utas utazási szerződést kötött, vagy csak egymástól független szolgáltatásokat vásárolt?

  • Első pillantásra úgy tűnik, hogy egymástól független szolgáltatásokat vásárolt, de miután mind a négy irat sorszáma IND/2016 kombinációval kezdődik, ezért véleményem szerint megállapítható, hogy a négy irat egyetlen utazási szerződéssé áll össze.
  • A megrendelés és a repülőjegy-értékesítést tartalmazó utazási szerződés egyetlen feltételt tartalmaz: pénzvisszafizetés az indulást megelőző 60 napon belül már nem lehetséges. Ez a kikötés ellentétes a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelettel, ezért ez semmis, azaz érvénytelen.

Úgy vélem, az utas ennek alapján bejelentheti az indulhatunk.hu-nak, hogy eláll a szerződéstől, és kéri vissza a befizetett pénzét.

Véleményem szerint ez a rendszer nem véletlenül jött létre, hanem feltehetően azért, hogy:

  • az itt megnevezett cégek, vagy egy negyedik, a háttérben maradó feltehetően a tényleges utazásszervező mentesüljenek a vagyoni biztosíték igazolása alól,
  • az utazási szerződés hibás vagy nem teljesítése esetén arra hivatkozva mentesülhessenek a kártérítési kötelezettségük alól, hogy nem utazási szerződést kötöttek,
  • a megnevezett három cég fedezéke mögött lévő feltehetően tényleges utazásszervezőt az utazási szerződés nem teljesítése miatt ne lehessen az utasok befizetett pénzének visszafizetésére kötelezni.

 

Úgy vélem, ez a magatartás megvalósítja a bűnszövetkezetben, esetleg nagy értékre megvalósított csalás Btk. szerinti minősített esetét, amelynek 2-től 8 évig terjedő szabadságvesztés a büntetési tétele.

Úgy vélem, hogy ezeknek az utasoknak is van lehetőségük arra, hogy visszakapják a befizetett pénzüket elsősorban attól, akinek a magatartása miatt alakult, vagy alakulhatott ki ez szövevényes, megtévesztő tevékenység" – írta dr. Salamon András.

 

Reagált az indulhatunk.hu

Szakjogászunk véleményének megjelentetése után Forró Tamás, az indulhatunk.hu cégcsoport vezetője az alábbi levelet küldte szerkesztőségünknek, reagálását szintén szó szerint tesszük közzé.

"A Green Travel NUI Kft. mint szállásszolgáltató és a Green Air Kft. mint repülőjegy foglalással megbízott közreműködővel két különböző tárasaság a SzállásOutlet Kft. és a Profession Outlet Kft. kötött a hatályos jogszabályoknak megfelelő szerződéseket.

A cégcsoporthoz tartozó társaságok ezen szerződéses konstrukcióban utazási csomagot nem értékesítettek, külön kerültek értékesítésre a Green Travel NUI Kft. által biztosított szállodai szolgáltatások, illetve külön szerződés keretében a Green Air Kft. repülőjegyei.

Ezen szerződési konstrukciót a hatóság (MKEH) 2016 decemberében, bejelentés alapján, teljes körűen megvizsgált, és a hatósági jogkörben felvett jegyzőkönyv tanúsága szerint semmilyen jogellenes magatartást nem állapított meg. Ezen jegyzőkönyv ismeretében társaságaink jóhiszeműen, és a jogszabályok betartásával folytatták a véleményvezér ügyvéd által kifogásolt gyakorlatot.

Ezen szerződéses konstrukció azonban megszűnt, mihelyst az utazásszervezői hatósági engedéllyel rendelkező Green Holidays Kft. mint utazásszervező szervezésében megvalósuló utazási csomagok közvetítését kezdte végezni társaságunk.

A korábban a Green Travel NUI Kft. és a Green Air Kft. által nyújtandó szolgáltatásokra vonatkozó teljesítési kötelezettséget az ismert események bekövetkeztéig a Green Holidays Kft. vállalta teljes körűen, amely társaság utazásszervezői engedélyének birtokában utazási csomagok értékesítésére és teljesítésére is jogosult volt.

Rendkívül sajnálatosnak tartjuk, hogy vonatkozásunkban bűncselekmény gyanúját nagy nyilvánosság előtt híreszteli, mellyel társaságainknak beláthatatlan károkat okoz oktalanul és indokolatlanul."


 

 

Kapcsolódó cikkek

Leállt a Green Holidays

2017. július 02.