FEOSZ-tanácsok az üdülési joggal kapcsolatban

Forrás: turizmus.com

 2020. február 20. 15:23

Folyamatosan jelentkeznek az üdülési jog értékesítése kapcsán megkárosított fogyasztók az érdekvédelmi szövetségnél, ezért a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége megfogalmazott néhány tanácsot a témával kapcsolatban.

Válasszák meg gondosan a fogyasztók annak a vállalkozásnak a személyét, amelynek megbízást adnak üdülési joguk eladására. A www.e-cegjegyzek.hu internetes oldalon könnyen utánanézhetnek annak, van-e folyamatban olyan jogi eljárás, amely vita esetén veszélyezteti a vállalkozásnak átadott akár több millió forintos összeg visszatérítését – kezdi a felsorolást a FEOSZ közleménye.

Soha ne adjanak át előre a fogyasztók jutalékot vagy megbízási díjat a vállalkozásnak, amely vállalja az üdülési joguk eladását! A megbízási díj csak később, a megbízás teljesítésekor jár a megbízottnak, kivéve, ha a szerződésben erről másképp rendelkeztek.

A fogyasztók gyakran nincsenek tisztában a jogaikkal és lehetőségeikkel

Fotó: 123rf.com

Kezeljék azt is fenntartással a fogyasztók, ha a jogügylet célja (a készpénzhez jutás) ellenére épp olyan kérést kapnak a vállalkozástól, amely még további befizetésekre vonatkozik. Ne fogadják el a fogyasztók a vállalkozás azon hivatkozását sem, ha az eladással felmerülő költségeik miatt kérik előre a pénzt az üdülési jog értékesítésére. Megbízás esetén a vállalkozásnak kell megelőlegeznie ezeket a költségeket, kivéve, ha ettől a szerződésben eltértek.

Ne bízzanak vakon a fogyasztók az előzetesen szóban megkapott tájékoztatás tartalmában, és azt vessék össze az eléjük tett írásbeli szerződés tartalmával. Ha ellentmondást tapasztalnak, ne írják alá a szerződést. Ne írják alá rögtön a fogyasztók a szerződést akkor sem, ha a vállalkozás szerint az ajánlat csak aznapra érvényes. Nyugodtan vigyék haza, olvassák át alaposan, mások – esetlegesen jogász végzettségűek – szintén nézzék azt meg. További sürgetés esetén pedig inkább álljanak el a szerződés aláírásának szándékától.

Csak akkor vállalják a kreditrendszerbe történő belépést, ha értik e szerződéses konstrukció lényegét, és előre ellenőrizzék azt, hogy a befizetett összegért járó pontokat számukra valóban hasznos termékekre, szolgáltatásokra tudják levásárolni.

Ne feledjék a fogyasztók, hogy kérésre a vállalkozás köteles információt adni a megbízás, azaz az üdülési jog értékesítésének állásáról, sőt arról is rögtön, ha a vállalt adásvétel sikeresen létrejött. A fogyasztó felhívására a vállalkozásnak bizonyítania kell, hogy megtette a szerződés szerinti vállalásait, ellenkező esetben a fogyasztó pénzvisszatérítésre vonatkozó igénye megalapozott lehet.

 

Foglaljanak mindent írásba!

Kizárólag írásba foglalt szerződés alapján adjanak a fogyasztók megbízást az üdülőhasználati jog eladására és ellenőrizzék annak tartalmát, hogy az nem csupán marketing, promóciós vagy egyéb feladatokra, így az üdülési jog reklámozására vonatkozik-e. Ezt is annak tudatában tegyék meg, hogy az írásba foglalt és ténylegesen az eladásra szóló megbízás sem garantálja a legtöbb esetben az üdülési jog sikeres értékesítését. Tehát a megbízási díjat akkor is ki kell fizetniük, ha az eladni kívánt jogot mégsem értékesítik később (kivéve, ha erre a vállalkozás felróható magatartása miatt került sor).

Tartsák észben, hogy elállhatnak – ha pedig a szolgáltatás teljesítése már megkezdődött, úgy felmondhatják a szerződést – indokolás nélkül az üdülési jog eladására irányuló megbízástól akkor is, ha a szerződés megkötésére a vállalkozás üzlethelyiségén kívül került sor, és csak később szembesültek azzal, hogy a cég valójában nem is eladást, hanem kizárólag az üdülési jog hirdetését, adminisztrációs vagy egyéb reklám feladatok ellátását vállalta.

Vita esetén írásban, igazolható módon nyújtsák be panaszukat a vállalkozásnak. Ha a cég egyáltalán nem lelhető fel, elköltözött vagy egyszerűen nem veszi át a küldeményeket, gyanú esetén éljenek rendőrségi feljelentéssel is az ügyben, ugyanis büntetőjogi felelősség merülhet fel akkor, amennyiben kiderül, hogy szándékosan nem veszik át a fogyasztók írásos megkereséseit - zárul a közlemény.