Fogyasztóvédelmi intelmek utazási irodával utazóknak

Forrás: turizmus.com

 2016. június 05. 11:37

A Fogyasztóvédők Országos Egyesülete összefoglalta az utazási irodával útra kelők, illetve az interneten foglalók számára, mire figyeljenek az utazásuk megszervezésekor. A szervezet hasznos tanácsokat ad, hogyan lehet elkerülni az utólagos jogvitákat.

A Fogyasztóvédők Országos Egyesülete (FOE) nyomatékosan felhívja az útnak indulók figyelmét, hogy minden esetben tájékozódjanak az utazásszervező által értékesíteni kívánt utazási csomagról, részvételi díjról (annak tartalmáról) és az utazási szerződés feltételeiről.

 

Az utazás lefoglalása, szervezése

Internetes foglalásnál mindig figyeljenek arra, hogy tulajdonképp mely céggel is szerződnek, hiszen a fogyasztó utóbb az esetleges hibás teljesítésből eredő igényeit azzal a vállalkozással szemben jogosult érvényesíteni, amellyel szerződést kötött, és amely a szerződésben foglaltak teljesítésére – díjazás ellenében – kötelezettséget vállalt. Az egyesülethez érkezett már olyan panasz, amikor az utas arról számolt be: csak akkor szembesült vele, melyik vállalkozással is szerződött, mikor panaszt tett. Ennek oka az volt, hogy az utazásszervező hivatalos honlapján – egyebekben a nemzetközi gyakorlattal összhangban – szerepeltek úgynevezett „hyperlinkek", más néven „ugrópontok" vagy „kapcsok", melyek segítségével hasonló témájú információk voltak összekötve. Így a fogyasztó – ezekre rákattintva – más vállalkozás, illetve partneriroda honlapjára lett átirányítva, ahonnan az utazási csomagot végül megrendelte.

A hagyományos módon történő, utazási irodáknál való foglalások esetén mindenképp érdemes körültekintően végigolvasni a konkrét ajánlatokat (tájékoztatót, katalógust, programfüzetet) még a szerződés aláírása előtt, nagy hangsúlyt fektetve arra, hogy mely szolgáltatásokat is foglalja magában a részvételi díj az adott útnál – javasolja a FOE. Hiába hivatkoznak a fogyasztók utólag arra, hogy mit ígért az utazási iroda képviselője nekik, ha ez szóban hangzott el, utóbb ezt nehéz, szinte lehetetlen bizonyítani egy felmerülő probléma esetén. Például így járt az a balesetet szenvedett utas is, aki abban a tudatban volt végig az utazása során – tekintettel a korábban elhangzott szóbeli tájékoztatásra, melyet azonban nem ellenőrzött utóbb le –, hogy a részvételi díj magában foglalja a balesetek, valamint a betegségek kockázatára vonatkozó biztosítás díját.

Fotó: flickr.com

 

Szintén gyakori panasz, hogy a körutazásokon, egzotikus utakon nincs magyar idegenvezető, vagy ha van, akkor nem rendelkezik vagy csak alig érdemi információkkal az út során érintett helyszínekről, látványosságokról. Ilyen vagy hasonló esetekben jó, ha tudják a fogyasztók, hogy amennyiben bizonyítást nyer az utazást szervező cég szerződésszegése, úgy az idegenvezető felkészületlensége miatt joggal követelhetik utóbb a részvételi díj arányos leszállítását – írja az egyesület. A szállás kiválasztásánál pedig fontos megemlíteni, hogy az egyes országok azonosan csillagozott szállodái között olykor elképesztő különbségeket lehet tapasztalni – kérdezzenek rá tehát bátran ezekre az információkra is a fogyasztók a foglalás előtt, ne utóbb érje őket kellemetlen meglepetés – teszi hozzá.

 

Reklamáció és panaszbejelentés

Fontos tudni, hogy a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért az utazásszervező felel – szögezi le a FOE közleményében. Sok esetben azonban utazásközvetítőn (másik iroda) keresztül, kötnek a fogyasztók szerződést. Ilyen esetekben a szerződés teljesítésével kapcsolatos kártérítési igényt az utazásközvetítőnél is be lehet jelenteni. Ami a panaszbejelentéseket illeti, az egyesület értesülései szerint, több esetben, azért utasították el az utazásszervező irodák a fogyasztói panaszokat, kártérítési igényeket, mert – az egyébként jogos reklamációkat – nem haladéktalanul az út során, csupán a hazaérkezést követően jelezték.

A legtöbb esetben az utazásszervező az Általános Szerződési Feltételeiben (ÁSZF) szerepelteti azt az információt, hogy az utasok kötelesek kifogásaikat haladéktalanul az út során, még a helyszínen az utaskísérővel közölni, annak hiányában pedig a helyszíni szolgáltatónak jelezni. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogás(ok)nak a helyszíni szolgáltatónál történő bejelentéséről, illetve köteles jegyzőkönyvbe foglalni a panaszt, és egy példányát az utasnak átadni. Utaskísérő hiányában – ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta – az utas az utazásszervezőt, illetve azt az utazásközvetítőt köteles tájékoztatni, akinél az utazási szerződést megkötötte.

 

Az utazás lemondása

Számos fogyasztói panasz tárgya, hogy egy utazás azért hiúsul meg, mert a jelentkezők létszáma nem érte el a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot. Ilyen esetben legyenek tisztában a fogyasztók azzal, hogy az irodának vissza kell fizetnie a teljes részvételi díjat kamatokkal, de további kártérítési kötelezettsége nincs.

Ha az utas dönt úgy, hogy eláll a szerződéstől, akkor az utólagos jogviták elkerülése végett érdemes mindig írásban közölni nyilatkozatát a vállalkozással – feltétlenül még az utazás megkezdése előtt. Az elállás indokát és időpontját tekintve különbség leginkább abban van, hogy kell-e esetlegesen bánatpénzt – és ha igen, úgy milyen összeget – megfizetni a szervező részére – olvasható a FOE közleményében.