Ezt kell tudni a fapadosok károsultjainak

Forrás: turizmus.com

 2018. október 01. 11:40

A Budapesti Békéltető Testület tájékoztatótr adott ki arról, milyen esetekben kell a fapadodos légitársaságoknak kártérítést fizetni. Létrehoztak egy forródrótot is, ahol várják a károsultak jelentkezését.

A 06-30-954-8131-es telefonszámon várják a károsultak jelentkezését.

A Budapesti Békéltető Testület fontosnak tartja leszögezni, hogy a sztrájk önmagában nem számít rendkívüli körülménynek, nem mentesít automatikusan a 250-600 eurós kártalanítási kötelezettség alól. Ezt az Európai Bíróság (Bíróság) épp 2018 áprilisában mondta ki, és azt is hozzáfűzte, hogy minden esetet egyénileg kell vizsgálni.

Egy olyan ügyről volt szó, amelyben a személyzet a követelései miatt sztrájkolt. A Bíróság pedig kimondta, hogy ha a sztrájk a vállalkozások átalakításához és átszervezéséhez kapcsolódik, akkor a légifuvarozó szokásos üzletviteli intézkedései közé tartozónak kell tekinteni. Az ilyen vállalkozói intézkedéseket kísérő, szociális következményekből eredő kockázatokat (tehát a dolgozók sztrájkját) pedig az érintett légitársaság rendes tevékenységi körébe tartozónak minősítették. Ebben a korábbi ügyben például alaptalan volt a légifuvarozó sztrájkra való hivatkozása, és járt a kártalanítás.

Sztrájk esetén is kártalanítani kell az utasokat

Fotó: unsplash.com

A mostani Ryanair-sztrájk ehhez hasonlít, nem utasítható el tehát automatikusan a fogyasztók kártalanítási igénye. Járattörlés esetén a fogyasztóknak joguk van a jegyár visszatérítésére vagy átfoglalásra, díjmentes szállásra-szállításra és ellátásra. Ha pedig a sztrájkról az egyéni vizsgálatot követően kiderül, hogy nem minősült rendkívüli körülménynek (vis maior), akkor kártalanítást is követelhetnek a fogyasztók.

1. Jegyár-visszatérítés vagy átfoglalás

A légifuvarozó köteles felajánlani a jegy árának visszatérítését hét napon belül az utazás meg nem tett szakaszára vagy szakaszaira, továbbá a már megtett szakaszra vagy szakaszokra is, amennyiben a repülőút az utas eredeti utazási tervével kapcsolatban már nem szolgál semmilyen célt. Joguk van a fogyasztóknak – vagylagosan – átfoglaláshoz is, amelyet az eredetivel összehasonlítható szállítási feltételek mellett kell teljesíteni.

2. Díjmentes szállás-szállítás

Ha az új légijárat indulási időpontja ésszerű számítás szerint legalább a törölt járat tervezett indulását követő napra esik, akkor a légifuvarozónak díjmentes szállodai elhelyezést is biztosítania kell a fogyasztók részére. Ez esetben a repülőtér és a szálláshely között szintén díjmentes szállítás illeti meg őket.

3. Ellátás

A várakozási idővel ésszerű arányban étkezést és frissítőket kell a fogyasztók rendelkezésére bocsátani, ezen kívül joguk van két díjmentes telefonhívásra, telexre vagy faxüzenetre, illetve e-mail küldésre.

4. Kártalanítás

Amennyiben a sztrájk nem minősül rendkívüli körülménynek (vis maior), akkor az

  • 1500 kilométeres vagy rövidebb repülőút esetén 250 EUR összegre jogosultak a fogyasztók,
  • 1500 kilométernél hosszabb, Európai Unión belüli repülőút és minden egyéb, 1500 és 3500 km közötti repülőút esetében 400 EUR összeg jár részükre,
  • az előző két esetbe nem sorolható repülőutaknál 600 EUR összegű kártalanítás jár.