Mit tesz és mit tehet a MUISZ a pandémia közepén?

Forrás: turizmus.com

 2020. november 08. 16:36

A Magyar Utazási Irodák Szövetségének elmúlt hónapokban végzett munkájáról készített összefoglalót az érdekképviselet, amelyet az alábbiakban olvashatnak.

A Szövetség 159 rendes tagja között megtalálhatóak a legnagyobb utazásszervezők – köztük 75 beutaztatással is foglalkozó vállalkozás –, utazásközvetítők, üzleti utaztatással, rendezvényszervezéssel foglalkozó cégek.

A jelenlegi drámai helyzetben az irodák több mint 80%-a fenntartotta tagságát.

A Szövetség alapszabályának értelmében a tagdíjak árbevétel alapján kerülnek megállapításra, így a jövő esztendőben az irodák jelentős hányada a legalacsonyabb összegű tagdíjjal járul majd hozzá a működéshez.

A lobbizás mellett szakmai utakat is szervez a szövetség, a legutóbbi kirándulás november első napjaiban Pécsre vezetett

Fotó: MUISZ

A MUISZ költséghatékony működésének eredményeképpen – aminek része az is, hogy csupán egy fő fizetett alkalmazottal rendelkezik, és sem az elnök, sem az elnökségi tagok a munkájukért nem részesülnek semmilyen díjazásban – a zökkenőmentes érdekképviseleti tevékenység továbbra is biztosított.

 

Lobbitevékenység

A MUISZ a koronavírus járvány kirobbanása óta aktív lobbi tevékenységet folytat önállóan, illetve négy másik szakmai szervezettel közösen (MABEUSZ, MARESZ, MSZÉSZ, VIMOSZ) annak érdekében, hogy a lehetőségekhez mérten az irodák a lehető legkönnyebben tudják átvészelni a járvány okozta helyzetet.

Konkrét megoldási javaslatokkal ellátott levelek kerültek beadásra több alkalommal a Magyar Turisztikai Ügynökséghez, a Pénzügyminisztériumhoz, az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz, a Miniszterelnöki Kabinetirodához és a Miniszterelnökhöz, kérve a járulékfizetési kedvezmény és a bértámogatás meghosszabbítását. Emellett az elnök és az elnökség tagjai több alkalommal mondták el a döntéshozóknak személyesen is a véleményüket és számoltak be az utazási irodák helyzetéről, illetve nyilatkoztak a sajtónak.

Az érdekvédelmi szövetségek egyelőre nem kaptak pozitív visszajelzést a más európai országokban működő, az ágazatot segítő támogatásról.

A vagyoni biztosítékra vonatkozó rendeletmódosítási javaslat részben elfogadásra került, amely szerint a 2019-es év forgalmának 50 %-a lett a biztosíték alapja, valamint az igazolás határideje november 15-re módosult.

A vagyoni biztosíték további megoldása a pénzbeli letét, illetve a bankgarancia, melyekhez banki szerződésminták kerültek kiküldésre a tagság részére.

A turisztikai ágazatot támogató termékként jelent meg a Széchenyi Turisztikai Kártya, mely az irodák likviditásának megőrzésében jelenthet áthidaló megoldást.

A Szövetség a SZÉP kártyára vonatkozó rendelet módosítását kezdeményezte annak érdekében, hogy az utazási irodáknak is legyen lehetőségük a kártya mindhárom „zsebéből" elfogadni az utasok befizetéseit, s nem csak belföldi utazási csomag, hanem belföldi szállásfoglalás esetén is.

A MUISZ kezdeményezte a belföldi turistabuszok ÁFA tartalmának 5 %-ra történő mérséklését a belföldi turizmus és az osztálykirándulások támogatása, valamint a beutaztatás élénkítése érdekében.

A helyi iparűzési adó módosítása érdekében a Szövetség részletesen kidolgozott anyaggal fordult a Pénzügyminisztériumhoz, illetve egyeztetett az adónemnek az utazási irodák számára életszerű alkalmazhatósága érdekében.

A turizmusfejlesztési hozzájárulás többszörös megfizetésének megszüntetése érdekében az érintett szakmai szervezetek közös beadványt készítettek, melynek eredményeképpen a rendelet módosítása elfogadásra került, így a jövőben a köztes értékesítők mentességet kapnak a hozzájárulás fizetése alól.

A határon átnyúló szolgáltatások témájában a Szövetség állásfoglalást kért annak érdekében, hogy a hazai utazási irodák ne kerüljenek versenyhátrányba és az utasok érdekei is megfelelően legyenek biztosítva.

A MUISZ 2019-ben benyújtott kérelme alapján a Pénzügyminisztérium a fordított adózási rend hatályát elhalasztotta 2021. január 1-ig. A Szövetség ebben az évben ismét a Pénzügyminisztériumhoz fordult a határidő további egy évvel történő kiterjesztése érdekében, különös tekintettel arra, hogy Németország és Ausztria is jóváhagyta a meghosszabbítást, így ellenkező esetben Magyarország a turizmus újra indulásakor jelentős versenyhátrányba kerülne.

A MARESZ-szel közösen rendeletmódosítás kezdeményezése történt annak érdekében, hogy rendezvényeknél a vendéglátás költségkeretére az európai norma szerinti 65 Euro/nap legyen alkalmazható, valamint a reprezentációs adó az előző évi árbevétel 2 %-ig adómentes legyen

Jogszabály-módosítás került előterjesztésre a teljes árazás rendeletbe foglalása érdekében.

A Szövetség konzultációs lehetőséget hirdetett az irodák szakmai tevékenységéhez kapcsolódó témákról, melyekről összefoglaló anyag került összeállításra és kiküldésre a tagság részére.

A MUISZ továbbra is lobbizik a kötelező felelőségbiztosítás, az ellenőrzési rendszer felülvizsgálata és ellenőrzése (jogosulatlan utazásszervezés és idegenvezetés) témájában.

Több szakmai szervezettel történt közös egyeztetés a döntéshozókat is bevonva, amely során a budapesti városnézés legkritikusabb problémái kerültek bemutatásra.

Az MTÜ a szakmai szövetségek javaslatait beépíti a Turizmus 2.0 stratégiába, mely munkában a MUISZ is aktívan részt vesz. A véglegesítés előtt az anyag társadalmasításra, a tagok részére kiküldésre kerül.

A MUISZ részt vesz a  a Hungarian Convention Bureau által koordinált „Safe destination guideline" kézikönyv kidolgozásában, melynek alkalmazása az egyik feltétele a biztonságos rendezvényszervezésnek.

 

További aktualitások

A szövetség online formában jelen volt az ECTAA athéni közgyűlésén, mely először került hibrid formában megrendezésre. Az ECTAA tagszervezetei a turizmus 80-95 %-os visszaeséséről számoltak be.

A vagyoni biztosíték kérdésében több EU-s országban is problémát jelent, hogy a biztosító társaságok kockázatosnak ítélik meg az utazási irodákat, ezért sokan számoltak be arról, hogy magasabbak lettek a biztosítási díjak, illetve vannak olyan országok, ahol vagyoni biztosítékot egyetlen biztosító társaság sem köt.

Az ECTAA Jogi Bizottságának tagja lett Gyenizse Dorottya, a MUISZ Jogi és Etikai Bizottságának vezetője. A Bizottság legfontosabb, prioritást élvező feladata a csomagtúra törvény felülvizsgálata.

A Szövetség az elmúlt negyedévben négy rendezvényt szervezett:

- a Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébániatemplom és a közelmúltban

átadott kilátójának megtekintése,

- bejárás a Botaniq Turai Kastélyban,

- film- és bortúra Szekszárdon,

- 2 napos tanulmányút Pécsett és a Villányi borvidéken.