MUISZ-reggeli utazásközvetítőknek

Forrás: turizmus.com

 2018. június 01. 14:11

A Magyar Utazási Irodák Szövetsége május 24-én tartotta meg soron következő reggelijét a Hauer Cukrászdában 40 MUISZ utazásközvetítő iroda részvételével.

A korábbi, a beutaztatónak szóló MUISZ-reggelihez hasonlóan Erdei Bálint, a szövetség elnöke köszöntötte a résztvevőket. Erdei Bálint kiemelte, hogy a programsorozat elsődleges célja, hogy megvitassák az egyes tevékenységekkel kapcsolatos szabályozásokat, lehetőségeket és közösen gondolkodva tegyenek javaslatot arra, hogy mik a szakmai elvárások. Fontos feladatként emelte ki a készülő MUISZ Etikai Kódex megfelelő előkészítését, a bruttó árazás jogszabályba foglalását, és a jelenlegi hatósági ellenőrzési rendszer megújítását, amelyre a MUISZ – részben a tagok észrevételei alapján - több javaslatot is megfogalmazott.

A változó jogszabályok nem könnyítik meg az irodák életét

Fotó: turizmus.com

Gyenizse Dorottya, a MUISZ jogi és etikai bizottságának vezetője bemutatta a július 1-től hatályba lépő új utazási jogszabályok, elsődlegesen a közvetítő vállalkozásokat érintő főbb előírásait, illetve a változásokat. Nagyon fontos minden irodának a jelenlegi termék- és szolgáltatáspalettáját áttekintenie, mivel egyrészt bővültek az utazási csomag definíciós elemei - kiemelten az online típusú értékesítési csatornák vonatkozásában -, másrészt az új utazási szolgáltatásegyüttes definíció is szorosan kapcsolódik a közvetítők tevékenységéhez. A szolgáltatások típusa dönti el ugyanis, hogy milyen kötelezettségei vannak a vállalkozóknak, illetve szükséges-e például a mostani tevékenységi körein módosítani vagy akár vagyoni kauciót letennie.

Az utasok tájékoztatásának egyértelműen tartalmaznia kell, hogy az adott értékesítéssel utazási csomagot vagy más típusú szolgáltatást vesz-e a fogyasztó, s ezekhez kapcsolódóan milyen jogok illetik meg, például csomag esetében sokkal védettebb az utazó, s ez a gyakorlatban mit jelent. Erre minta formanyomtatványok is rendelkezésre állnak a irodáknak, melyeket saját vállalkozásukra szabva kell használniuk a hirdetési és egyéb felületeiken. Hasonlóan július 1-jétől már az új szerződéses joganyaggal összhangban álló általános szerződési feltételeket (ÁSZF), illetve szerződéseket kell használni.

Szó volt a vagyoni kauciós rendszer új elemeiről is, illetve az ellenőrzés fontosságáról. Az új jogszabályoknak megfelelő vagyoni kaucióval már július 1-től rendelkeznie kell az utazásszervező vállalkozónak, illetve az utazási szolgáltatásegyüttest nyújtó szolgáltatóknak (ott egy minimum 5 millió forintosa kaució került előírásra), nem beszélve az inszolvencia, az utas javára kötött új biztosítás meglétére. Mindezt igazolni is szükséges augusztus 31-ig a kormányhivatal felé.

A MUISZ is részt vesz az ellenőrzési rendszer felülvizsgálatában. Több kérdés további tisztázást igényel, a gyakorlati alkalmazás miatt: többek között az utazásközvetítőknek előírt 4 munkanapos utalási kötelezettség az utasoktól beszedett pénzösszegekre vonatkozóan az utazásszervezők irányába.

Ennek hatóság ellenőrizése még nem ismert, illetve az sem, hogy a szervezőkre is kiterjedhet-e az ellenőrzés, ha például nem jelentik be, ha egy közvetítő nem utalta át neki a foglalás visszaigazolását vagy a szerződéskötést követően az utasoktól beszedett pénzösszeget.

Az utazási csomag, illetve utazási szolgáltatásegyüttes definíciós elemeire vonatkozóan sincsen minden kérdésben egyértelmű válasz: például utazási csomaggá minősülhet-e a repülőjegy vásárlása és a szállás foglalása ugyanannál a közvetítő irodánál, ha a foglalások különböző időpontban valósulnak meg, ugyanakkor a befizetés az irodánál történik, akár eltérő időpontokban, vagy például egy utazásszervezőtől közvetítői szerződés alapján a közvetítő utazási csomagot értékesít, de az utas részére azt további utazási szolgáltatásokkal egészíti ki.

Ezt követően Szvoboda János, a MUISZ utazásközvetítő bizottságának vezetője az utazásközvetítő irodák piaci helyzetének változását foglalta össze. A 2018-as esztendő különösen jól alakul az utazásközvetítők számára, a válságot maguk mögött hagyta a közvetítők nagy része is, sokan mégsem elégedettek. Ennek talán legfőbb oka, hogy a válság utáni években a hagyományos utazásközvetítők és utazásszervezők csak lassan tértek magukhoz, miközben a piac jelentős részét elvitték elsősorban az online utazási portálok.

Azok a közvetítők, akik nem tudnak megújulni, nem találnak maguknak olyan piaci szegmenst, amelyben ki tudnak tűnni a tömegből, vagy nem tudnak olyan hozzáadott értéket, testre szabott, személyes, minőségi szolgáltatást nyújtani, ami miatt az utazók ragaszkodnak hozzájuk, azoknak egyre nehezebb lesz.

A megváltozott környezet komoly kihívásokat állít a közvetítő irodák elé is: ilyen például a szakmai tevékenységért felelős személy biztosítása, vagy a minimálbér emelésekből származó költségnövekedés kigazdálkodása, az egyre komolyabb problémákat okozó munkaerőhiány, vagy az új adatvédelmi törvény bevezetése.

A GDPR felkészülés komoly, speciális szakértelmet, tudást, és anyagi ráfordításokat igényel. A megfelelés még a tőkeerős cégektől is óriási erőfeszítéseket követel, ugyanakkor a legkisebbeknek is ugyanúgy meg kell felelniük.

A júliustól hatályba lépő package travel directive rendelet is komoly változásokat hoz. Ami ezek közül a közvetítőket különösen érzékenyen érinti, a jogszabály azon pontja, amely arról rendelkezik, hogy az utazásközvetítő köteles 4 munkanapon belül továbbítani az utazásszervezőnek az átvett részvételi díjat, előleget, hátralékot, gyakorlatilag minden fillért, amit az utazóktól beszedett.

Azok az utazásközvetítők, amelyek eddig a részvételi díjakból akárcsak átmenetileg finanszírozták költségeiket, ezt ezután nem tehetik meg. Óriási az igény a MUISZ etikai kódexének megújítása iránt.

Valójában két fő téma köré csoportosulnak a problémák:

1./ az utazásszervezők ajánlataikat minden értékesítési csatornán ugyanazon az áron tegyék elérhetővé. Ha kedvezményt nyújtanak, az minden értékesítési csatornán keresztül legyen elérhető az utazók számára! Például előfordul, hogy az utazásszervező bizonyos kedvezményeket ajánl az utasoknak, de azokat az utazásközvetítők nem érvényesíthetik (törzsvásárlói kedvezmény, online kedvezmény).

2./ Az utazásközvetítők kizárólag az utazásszervezők által meghirdetett áron, és feltételekkel értékesíthessék azok szolgáltatásait. Egyes utazási irodák maguk is rontják a piacot azáltal, hogy árengedményekkel és egyéb kedvezményekkel, „ajándékokkal” próbálják elcsábítani egymás ügyfeleit, ezáltal viszont saját munkájukat és másokét is leértékelik.

Az utazásközvetítők által nyújtott kedvezmények kérdése komoly üzleti és egyben etikai kérdés is, amiről a szakmában sok vita folyik. A MUISZ reggelin résztvevők döntő többsége egyetértett abban, hogy az új etikai kódex ne tegye lehetővé ezt, vagyis építse le a szakma ezt a nemkívánatos gyakorlatot. Mindkét fent említett téma valójában a korrekt árazásról szól, akárcsak a bruttó árazás.

A MUISZ minden lehetséges fórumon kiáll a bruttó árazás jogszabályi előírásának bevezetése mellett, sajnos eddig nem sok sikerrel. A cél, hogy hirdetéseikben ne tudjanak trükközni a piaci szereplők, vagyis ne hirdethessenek olyan árat, amely nem tartalmaz minden kötelezően fizetendő elemet.

A szabályozás jelenleg hiányos. Az előírás csak az utazási szerződésre, illetve az előzetes tájékoztatásra általában vonatkozik, nem vonatkozik azonban minden előzetes tájékoztatásra. Így egy előzetes tájékoztatás során a fizetendő összeg lényegesen alacsonyabb áron kerülhet meghirdetésre, mint a tényleges részvételi díj. Ez az inkorrekt üzleti magatartás versenyhátránnyal jár a tisztességesen működő piaci szereplők számára, rontja az utazási irodák szakmai hitelét, frusztrálja az utazókat, egyértelműen az utazási irodák piacának zavarát okozza.

Az árak szabályozott módon történő meghirdetése a szakma szempontjából tehát kiemelkedő jelentőségű kérdés, a jelenlegi hiányos szabályozás konfliktusok forrása, illetve fogyasztóvédelmi kérdés is, hiszen a jelenlegi zűrzavar fogyasztói panaszokat generál, indokoltan teszi bizalmatlanná az utazókat. A bizalom az utazási irodák iránt biztosan javulna, ha megszűnne a meghirdetett árak körüli bizonytalanság.

Csak a megfelelő szabályozás, a minden utazási iroda számára kötelező előírás vezethetne az utazási irodák presztizsének emelkedéséhez. Az utazásközvetítők elvárása, hogy az utazásszervezők a részvételi díj minden kötelezően fizetendő eleme, és a lemondási díjak után is után fizessenek jutalékot. Más kérdés, hogy ez inkább üzleti, nem pedig etikai kérdés.

A bruttó árazás, és a teljes bruttó ár után fizetett jutalékok a jelenleginél sokkal tisztább helyzetet eredményeznének az értékesítők számára, hiszen az árak és a különböző mértékű jutalékok korrekt módon összehasonlíthatók lennének, teljes lenne az átláthatóság.

A MUISZ a szakma érdekvédelmi, érdekegyeztetési fóruma, ez a fórum hozzájárulhat ahhoz, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz a partnerek. A különböző érdekek azonban nyilvánvalóan fennállnak. Cél az érdekegyeztetés folytatása.

A MUISZ utazásközvetítő bizottsága maximálisan támogatja a szakma tisztulását, az etikai normák meghatározását, az egyenlő versenyfeltételek biztosítását. A rendezvényen résztvevők sokat várnak a MUISZ brand tapasztalható erősödésétől, cél, hogy a MUISZ tagság a megbízhatóság szimbóluma legyen.

Kapcsolódó cikkek

MUISZ-díjas szolgáltatók

2018. április 19.