MUISZ-tájékoztató utazási irodáknak a koronavírussal kapcsolatban

Forrás: turizmus.com

 2020. február 26. 09:40

Tekintettel a koronavírus-fertőzések észak-olaszországi területeket érintő helyzetére, a MUISZ az alábbi tájékoztatást nyújtja az utazási irodák számára, összefoglalva javaslatait és a releváns jogi szabályozást.

Az alábbiakban a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) közleményét olvashatják.

"A MUISZ azt javasolja az utazási irodáknak, hogy az utazók bizalmának fenntartása és a jó üzleti kapcsolat fenntartása érdekében a lehető legnagyobb rugalmassággal kezeljék az utazói megkereséseket.

Javasolja a lemondásra vonatkozó igények esetén lehetőség szerint az utak elhalasztását vagy a fertőzéssel sújtott területektől távoli alternatív útvonalak és programok felajánlását.

Javasolja továbbá, hogy amennyiben az útlemondás miatt bánatpénz válik alkalmazhatóvá, az irodák igyekezzenek azt a ténylegesen felmerülő költségekre, a szálláshelyektől, fuvarozóktól nem visszanyerhető összegekre korlátozni az egyes ÁSZF-ekben megállapított, e költségeknél adott esetben magasabb átalányösszegek helyett.

Az alábbiakban az elsősorban alkalmazandó 472/2017. korm. rendelet leginkább releváns pontjainak hivatkozásával és rövid ismertetésével nyújtunk támpontot az irodák számára. A teljes szöveg megtalálható ezen a linken.

 

1. Az utazási szerződés felmondása

Mind az utazó, mind pedig az utazási iroda felmondhatja az utazási szerződést a jelenlegi egészségügyi helyzetre tekintettel.

A fő szabály szerint, ha az utazó mondja fel a szerződést, akkor az ÁSZF szerinti bánatpénzt köteles megfizetni, de a részvételi díj ezen felüli része visszajár számára, legkésőbb 14 napon belül (21. § (1) és (5) bekezdés).

Mind az utazó, mind pedig az utazási iroda felmondhatja az utazási szerződést a jelenlegi egészségügyi helyzetre tekintettel

Fotó: 123rf.com

Amennyiben azonban az utazó felmondása arra tekintettel történik, hogy a Kormány utazásra nem ajánlott országok közé sorolja az érintett célállomást, vagy annak közvetlen környezetét, úgy jogosult a teljes részvételi díj visszatérítésére legkésőbb 14 napon belül. További kártérítésre ugyanakkor nem tarthat igényt (21.§ (3) és (5) bekezdés.

A fenti ajánlásokról a Konzuli Szolgálat hivatalos honlapján lehet tájékozódni.

Az utazásszervező is felmondhatja a szerződést, ha elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a szerződés teljesítésében (például az úti cél karatén alá került, vagy elmarad az utazás tárgyát képező rendezvény). Ez esetben a teljes részvételi díjat köteles visszafizetni 14 napon belül, de további kártérítést az utazó nem kérhet (21. § (4)-(5) bekezdés).

 

2. Az utazási szerződés módosítása

A felek az utazási szerződést a felmerült helyzetre tekintettel közösen módosíthatják (Ptk. 6:191. § (1)). A jelen körülményekre tekintettel az utazásszervező kezdeményezheti az utazási szerződés jelentős módosítását, vagy másik utat is felajánlhat. Az utazó ugyanakkor ezt nem köteles elfogadni, és kérheti a szerződés felmondása mellett a részvételi díj visszafizetését (19.§).

Adott esetben megoldás lehet, ha az utazó az utazási szerződést másra ruházza át. Ilyenkor a fellépő módosítási költségekért az utazó és a szerződésbe belépő személy egyetemlegesen felel (20.§).

 

3. Már megkezdett utak kapcsán fellépő programváltoztatási igények, vagy lehetetlenülés

Az utazási csomagra vonatkozó szerződésben vállalt utazási szolgáltatás teljesítéséért az utazásszervező felel, akkor is, ha az utazási szolgáltatások teljesítésére más utazási szolgáltató köteles.

A szerződésszegést az utazásszervező köteles orvosolni, kivéve, ha az lehetetlen vagy aránytalan költségekkel jár a szerződésszegés súlyára és az érintett utazási szolgáltatások értékére figyelemmel.

Ebben az esetben az utazó díjengedményre jogosult. Ha a szerződéses teljesítés részbeni elmaradásának oka elháríthatatlan és rendkívüli körülmény volt, úgy további kártérítésre nem tarthat igényt az utazó (22. § (1)-(4) bekezdés, 27. § (2)-(3) bekezdés).

Lehetőség van az akadályba ütköző szerződéses program elem azonos vagy magasabb minőségű, megfelelő helyettesítő szolgáltatásra cserélésére (az alacsonyabb tartalom esetén az utazó javára a díjkülönbözet megfizetése mellett).

Az utazó kizárólag akkor utasíthatja el a felajánlott helyettesítő szolgáltatást, ha az lényegesen különbözik az utazási csomagra vonatkozó szerződésben foglaltaktól, illetve ha az utazásszervező által ajánlott díjengedmény nem megfelelő (23.§). (E körben elvárható a jelenlegi helyzetre tekintettel, az utazó részéről tanúsított megfelelő rugalmasság is.)

 

4. Karanténba kerülés esetén alkalmazandó speciális szabály

Ha  az utazó utazási csomagra vonatkozó szerződés szerinti hazaszállításának biztosítása elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt nem lehetséges, (például az elrendelt karantén miatt), az utazásszervező köteles utazónként – szükség szerint – legfeljebb három éjszakát magában foglaló, lehetőleg az eredetivel azonos kategóriájú szállás költségeit viselni.

Egyelőre beláthatatlanok a járvány következményei a turizmusra

Fotó: 123rf.com

E költség korlátozás nem alkalmazandó a mozgásában korlátozott személyekre és az őket kísérő személyekre, a várandós nőkre és a kíséret nélkül utazó kiskorúakra, valamint a speciális orvosi segítségre szoruló személyekre, feltéve, hogy az utazásszervezőt legalább negyvennyolc órával az utazási csomag kezdetét megelőzően értesítették az említett sajátos igényekről – tehát az út közben kapott vírusfertőzöttség nem eredményez három napot meghaladó költségviselési kötelezettséget (23. §, 24. §).

 

5. Egyéb általános segítségnyújtási kötelezettség

Az utazásszervező  köteles indokolatlan késedelem nélkül megfelelő segítséget nyújtani a nehéz helyzetbe került utazónak. A segítségnyújtási kötelezettség teljesítésére különösen
a) az egészségügyi szolgáltatásokról, a helyi hatóságokról és a konzuli segítségnyújtásról való megfelelő tájékoztatás nyújtásával, és
b) a távközlési eszközökkel végzett kommunikációhoz, illetve a helyettesítő utazási megoldás megtalálásához való segítségnyújtással kerülhet sor (26.§).

Rendkívüli tagunk, az EUB megküldte tájékoztatását a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban, melyet ITT tudnak letölteni" zárul a MUISZ közleménye.