Ezekért a célokért dolgoznak a MUISZ szakbizottságai

Forrás: turizmus.com

 2021. október 11. 08:51

A Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ) szeptember 29-én megtartotta alakuló elnökségi ülését, amelyen megválasztották az elnökség tagjait. Bemutatjuk az új elnökséget és a szövetségben működő bizottságok célkitűzéseit.

Amit arról korábban beszámoltunk, a MUISZ tisztújító közgyűlésén a tagság újraválasztotta Molnár Juditot a szövetség elnöki tisztségére.

Az új elnökség tagjai:

 • Molnár Judit elnök
 • dr. Erdei Bálint általános alelnök
 • Füri Mihályné dr. kiutaztatásért felelős alelnök
 • Hóka Péter beutaztatásért felelős alelnök
 • Drégely Ágnes Beutaztatási, Belföldi, MICE Bizottság vezetője
 • Komora Zoltán Kiutaztatási Bizottság vezetője
 • Zakar Jozef Utazásközvetítési Bizottság vezetője
 • Nyúl Erika Kultúra, Fenntartható turizmus, Képzés Bizottság vezetője
 • dr. Gyenizse Dorottya Jogi és Etikai Bizottság vezetője
 • Falus János Gazdasági Bizottság vezetője
 • dr. Simon András Légiközlekedési Bizottság vezetője
 • Jakus József Közúti Közlekedési Bizottság vezetője
 • Hajdú Attila Nemzetközi Kapcsolatok, Rendezvények Bizottság vezetője
 • Prónay Bence Marketing és Kommunikációs Bizottság vezetője

 

A MUISZ lapunkhoz eljuttatott tájékoztatása szerint a bizottságvezetők az alábbiak szerint határozták meg az elkövetkező időszak célkitűzéseit.

 

A Beutaztatási, Belföldi, MICE Bizottság

– együttműködésben a Kultúra, Fenntartható turizmus, Képzés Bizottsággal – belföldi tanulmányutakat szervez. (Az első út szeptember 27-én a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. együttműködésével valósult meg, ahol több mint 30 utazási iroda tekinthette meg a bajnai Sándor-Metternich Kastélyt, a tatai Esterházy kastélyt, valamint a majki Kamalduli Remeteséget. – A tanulmányútról szóló beszámolónkat itt olvashatja el – a szerk. )

A bizottság célul tűzte ki, hogy tárgyalást kezdeményez azokkal a fontos műemlék helyszínekkel, ahol a csoportok számára nincsenek kialakítva a megfelelő foglalási feltételek.

 

A Kultúra, Fenntartható Turizmus, Képzés Bizottság

együttműködésben dolgozik a Beutaztatási, Belföldi, MICE Bizottsággal, valamint a Magyar Idegenvezetők Egyesületével. A közeljövőben több tanulmányút szervezését tervezik a tagság részére, mint például a Szent István-terem, a Lovarda, a Főőrség, a Szentendrei Skanzen, Vác, az Eiffel Palota, a hamarosan átadásra kerülő Operaház, valamint a Liget projekt keretében átadásra kerülő új létesítmények felkeresése.

Felveszik a kapcsolatot a Turizmus Akadémiával és olyan képzésekre tesznek javaslatot, melyek az utazási irodák tevékenységét segítik.

A MUISZ az ECTAA közreműködésével megállapodást írt alá az EU által támogatott „SUSTOUR" projekthez kapcsolódóan, mely többek között támogatja a fenntartható turizmussal kapcsolatos tréningeket.

 

A Kiutaztatási Bizottság

az utazásszervezők érdekeinek képviselete mellett nagy hangsúlyt fektet a hatóságokkal, a társbizottságokkal, illetve más turisztikai szervezetekkel fennálló szakmai kapcsolatok további elmélyítésére.

Változatlanul foglalkozni kell a jogosulatlan utazásszervezés és a határon átnyúló utazásszervezés problémájával, mely évek óta nehezíti a Magyarországon engedéllyel és vagyoni kaucióval működő utazási irodák tevékenységét.

Szoros együttműködést tervez a bizottság az Utazásközvetítő Bizottsággal az utazásszervezők és az utazásközvetítők közötti gyakorlati problémák feltérképezésére és javaslatok megfogalmazására, figyelembe véve, hogy a szerződések két cég között jönnek létre, azaz a szerződések részleteibe a MUISZ nem fogalmazhat meg előírásokat.

A MUISZ továbbra is szükségesnek tartja, hogy felhívja a figyelmet az utazási irodák által szervezett utazások biztonságára

Fotó: 123rf.com

A Jogi és Etikai Bizottsággal az ECTAA által szorgalmazott jogszabály-módosítási ügyek tekintetében kezdeményez együttműködést, többek között a vis major esetek, a voucherek kérdésköre, valamint a felelősségi rendszer kiterjesztésére a szolgáltatásokat közvetlenül nyújtó vállalkozásokra is (légitársaságok, szállodák, hajótársaságok stb.).

Szükségesnek tartja, hogy a MUISZ az elkövetkező téli hónapokban is további edukációs és PR-cikkeket jelentessen meg, melyek felhívják a figyelmet az utazási irodák által szervezett utazások biztonságára.

 

Az Utazásközvetítő Bizottság

az utazásközvetítők érdekeinek védelme mellett szoros együttműködést tervez a Kiutaztatási Bizottsággal. Szükségesnek tartja az utazási irodák ajánlatainak folyamatos monitorozását, mert sajnálatos módon még előfordul, hogy a kötelező teljes árazás nem kerül alkalmazásra. A bizottság ebben várja a tagirodák segítségét is.

 

A Légiközlekedési Bizottság

feladatai között szerepel az ECTAA-tól érkező, a légiközlekedést érintő anyagok feldolgozása. Együttműködve a Jogi és Etikai Bizottsággal kezdeményezi az utazási irodákra vonatkozó felelősségi rendszer kiterjesztését a légitársaságokra is. Egyeztetést kezdeményez a Budapest Airporttal és a vidéki repülőterekkel az utazási irodák szempontjainak érvényesítése érdekében.

 

A Közúti Közlekedési Bizottság

alapvető célkitűzésének tekinti többek között a budapesti turistabuszos közlekedés hatósági szabályozásának nyomon követését, Budapest turisztikai tevékenységét érintő közlekedési javaslatok kidolgozását és előterjesztését, véleményezi az autóbuszközlekedést érintő bel- és külföldi jogszabályok változását, gyűjti azokat a külföldi jól bevált gyakorlatokat, melyeket Európa nagyvárosaiban sikeresen alkalmaznak és ehhez a tagság segítségét is kéri. Tájékoztatja a MUISZ tagirodáit az utazási irodákat érintő forgalmi változásokról.

 

A Gazdasági Bizottság

továbbra is fontos feladatának tekinti, hogy az ÁFA-szabályozás értelmezésében a Pénzügyminisztériummal folytatódjanak az egyeztetések. Az ECTAA által megküldött anyagokat figyelemmel kíséri és elkészíti a bizottság hatáskörébe tartozó kérdőíveket, anyagokat. Nyomon követi a jogszabályokat és ha szükséges, elkészíti ezek értelmezését a tagság számára. Megválaszolja a tagok által feltett kérdéseket.

 

A Jogi és Etikai Bizottság

folytatja lobbi munkáját annak érdekében, hogy a beutaztatási tevékenység utazásszervezésnek minősüljön és ezáltal ismét bejelentési kötelezettség alá vont tevékenység legyen.

Részt vesz az ECTAA Jogi Bizottságának a Package Travel irányelv felülvizsgálatára vonatkozó munkájában, a vagyoni kaució kiterjesztéséért a szolgáltatásokat közvetlenül nyújtó vállalkozásokra (pld. légitársaságok, hajótársaságok, szállodák).

Figyelemmel kíséri a fogyasztóvédelmi és tevékenységi ellenőrzéseket, monitorozza az utazási irodákra vonatkozó jogszabályokat, állásfoglalásokat, javaslatokat készít, véleményez.

Folytatja a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás kérdésében elkezdett munkáját. A jogosulatlan utazásszervezés elleni fellépéssel kapcsolatban korábban kiadott tájékoztató anyagot aktualizálja, és felajánlja együttműködését a jövőben is Budapest Főváros Kormányhivatalának.

 

A Marketing és Kommunikációs Bizottság

javasolja, hogy a MUISZ marketingkommunikációs tevékenysége a téli szezonban is folytatódjék.  A téli kampány során is a „biztonság", mint fő üzenet a meghatározó, azaz utazási irodával biztonságosabb utazni, különösen a mostani, változó előírásokkal és szabályokkal terhelt környezetben, valamint annak hangsúlyozása, hogy a biztonság érdekében mindenképpen fontos az utazáskor utasbiztosítást kötni.

 

A Nemzetközi Kapcsolatok és Rendezvények Bizottsága

továbbra is áttanulmányozza az ECTAA által küldött anyagokat, és beszámol azokról az érintett bizottságoknak, az elnökségnek. Feladata továbbá a diplomáciai megkeresések megválaszolása, a rendezvényeken történő részvétel, ezekről jegyzőkönyv készítése és megküldése a MUISZ titkárságának, javaslatot téve további teendőkre.