Nagyobb kártérítés a Green Travel utasainak

Forrás: turizmus.com

 2017. december 21. 13:01

Hetven százalékra nőtt a kárelőleg, amit az Uniqa Biztosító kifizethet a Green Travel csődjében érintett utasoknak.

„Érthető, hogy a károsultak az ügy lezárását sürgetik, és egyértelmű állásfoglalást várnak. Az elmúlt időszakban folyamatosan azon dolgoztunk, hogy a beérkező igényeket kivizsgáljuk, illetve jogi és hivatalos állásfoglalásokat kérve minél előbb, körültekintően tisztázzuk, kinek és milyen mértékben tudunk kártérítést nyújtani.” – nyilatkozta Vereczki András, az Uniqa Lakossági Biztosítások és Kárrendezés terület vezetője a cég december 21-i sajtóközleményében.

Az Uniqa Biztosító elsődleges célja az volt, hogy korrekt módon, a jogszerűség mellett morálisan is megfelelően rendezze a helyzetet és arányos mértékben valamennyi érintettnek kártérítést nyújthasson.  A különböző jogi, számviteli, illetve hivatali állásfoglalások következtében az Uniqa továbbra is csak azon károsultaknak tud fizetni, akik az utazásaikat csomagban vásárolták, és a befizetett részvételi díjuk igazolhatóan és beazonosítható módon a Green Holidays Kft. részére átutalásra került.

A két különböző szolgáltatóval kötött szerződések esetében, melyeken a Green Holidays Kft.-t nem tüntették fel, mint az adott út utazásszervezőjét, a megkötött szerződések nem felelnek meg az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28) Kormányrendeletben foglaltaknak, melynek 4. § (1) bekezdése meghatározza az utazási szerződés kötelező tartalmi elemeit, többek között, hogy fel kell tüntetni az utazásszervező nevét, elérhetőségeit, engedélyszámát. Ugyancsak a hivatkozott rendelet határozza meg az 1. § c) pontjában, hogy mi tekinthető utazási csomagnak; amennyiben a szolgáltatások egymástól elkülönítve lettek feltüntetve, eltérő szolgáltatók által, az nem tekinthető utazási csomagnak.

Fotó: uniqa.hu

Az Uniqa Biztosító, mint a Green Holidays Kft. kezesi biztosítója kizárólag az utazásszervezővel, vagy annak közvetítője által, a jogszabálynak megfelelően szerződő, utazási csomagot megrendelő utasai felé nyújthat szolgáltatást.

Azokban az ügyekben, ahol a kártérítés kifizetése lehetséges volt, az 50%-os kárelőleg, valamint a kint tartózkodás során felmerült igazolható igények kifizetése korábban az 500 millió forintos keret terhére megtörtént. A következő időszakban megkezdik a további kifizetését az arra jogosult károsultak részére a fennmaradó 136 millió Ft biztosítási keretösszeg terhére.

A biztosító további kifizetése az alábbi folyamat szerint történik:

A kártérítésre jogosultaktól egy nyilatkozatot kérnek arra vonatkozóan, hogy a Biztosító által kifizetett 50%-os kárelőlegen kívül valamilyen más formában

(Pl. bankkártyás visszatérítés (chargeback) vagy közvetítő általi kifizetés stb.) részben vagy egészben megtérült-e az általuk befizetett részvételi díj. A megküldött nyilatkozatot kitöltve és aláírva vissza kell küldeni a biztosító részére 2018. február 15-ig.

A különbözeti kártérítés összege kizárólag a nyilatkozat alapján, annak beérkezését és feldolgozását követően kerülhet számfejtésre a károsult részére.

A fenti kifizetési eljárással a biztosító célja, hogy a következő hetekben lehetőség szerint a rendelkezésre álló keretösszeg terhére a lehető legmagasabb arányú, további szolgáltatási előleg kifizetésre kerüljön, a jelenlegi jogszabályi keretek, hivatalos állásfoglalások és a lefolytatott vizsgálatok eredménye alapján.

Az Uniqa Biztosító Zrt. szándéka, hogy a lehetőségekhez mérten maximálisan segítséget nyújtson azon károsultak számára is, akik a fentiek alapján nem esnek a biztosító által vállalt kezesi biztosítási fedezet hatálya alá. Ezen károsultakat a biztosító írásban tájékoztatni fogja álláspontjáról, és a jogszabályi előírások betartása mellett minden igényelt segítséget megad, hogy kárigényüket más úton érvényesíthessék.