Szakmai együttműködést szorgalmaz 115 utazásközvetítő iroda

Forrás: turizmus.com

 2020. december 16. 18:46

Az utazásközvetítő irodák közös felhívásban összegezték a Covid-19 vírus okozta járvány miatt az ágazat eredményesebb működéséhez szükséges együttműködés alapelveit.

A felhívás azután született meg, hogy a Facebookon két évvel ezelőtt alakult Utazásközvetítők érdekvédelmi csoportja kikérte az irodák véleményét az utazásközvetítői szerződések kapcsán kialakult helyzetről.

A visszajelzések alapján fontos ajánlásokat, iránymutatásokat fogalmaztak meg a magyarországi utazásközvetítők az utazásszervező partnereik felé, miután itt van az utazásközvetítői szerződések megújításának ideje a következő időszakra.

Írásunk megjelenéséig 115, összességében több milliárd forintos kiutazó forgalmat generáló utazási iroda írta alá a felhívást, amely 14 pontban fogalmazza meg a felek számára elfogadhatónak vélt együttműködési keretet, kérve az utazásszervezőket arra, hogy ezeket vegyék figyelembe szerződésük kialakításánál.

A pontok több más mellett kitérnek a jutalék elszámolási feltételekre; az utazások azonos áron, azonos feltételek mentén történő meghirdetésére a különböző csatornákon; valamint az előlegfizetési szabályokra.

Ezen felül a felhívásban szó esik az utazási ajánlatokban szereplő szöveges tartalom és képi megjelenítés közlési jogáról is.

Az utazásközvetítők a kölcsönös egymásrautaltság jegyében kérik, hogy az utazásszervezők az ő érdekeiket is vegyék figyelembe a szerződéses feltételek kialakításakor

Fotó: 123rf

Az alábbiakban olvasható a felhívás teljes szövege:

"AJÁNLÁS ÉS IRÁNYMUTATÁS A 2021 ÉVI UTAZÁSKÖZVETÍTŐI SZERZŐDÉSEKHEZ

2020. december

Tisztelt Utazásszervező Partnereink!

Mindannyiunk előtt ismert tény, hogy az idegenforgalom már több mint 1 éve sok sebből vérzik. 2019. novemberétől már gőzerővel a 2020-as nyári szezon előfoglalásain dolgoztunk mindannyian. 2020. év elején ki gondolta volna, hogy a messzi Kínában felbukkanó új vírusból kialakult pandémia hetek, hónapok alatt hosszú időre tönkre teszi a világ turizmusát.

A magyar utazási irodák koporsójába 2020. szeptember 1-én lett beütve az utolsó szög. Azóta nincs egy fillér bevételünk sem! Nincs kiutaztatás és beutaztatás, megszűnt a belföldi turizmus, nem tudunk eladni színház-, és koncertjegyeket és mivel senki nem utazik sehová, ezért utasbiztosításokat sem kötünk.

A „megmaradt” utazásközvetítő irodák 4 hónapja bevétel nélkül hisznek és bíznak abban, hogy az első elutazott utas, illetve az első jutalék bevételünk 2021. májusában realizálódik. Mind az utazásszervezők, mind az utazásközvetítők nagyon nehéz helyzetben vannak most, de a túléléshez és a fejlődéshez szükségünk van egymásra és egy szorosabb partnerkapcsolatra. Elsősorban az offline és online utazásközvetítők érdekeit szem előtt tartva, de figyelembe véve az utazásszervezők szempontjait is, és az elmúlt 1 év negatív, illetve pozitív tapasztalataira építve összeszedtünk néhány pontot, amely pontok alapján képzeljük el a sikeres jövőt és a jó utazásszervező-utazásközvetítő üzleti kapcsolatot.

1. Az utazás közvetítéséért az utazásközvetítőknek a jutalék minden esetben az utazásszervező részére történő utolsó részvételi díj részlet (hátralék) kifizetésekor jár, amely összeg visszatartására az utolsó részletből akkor jogosult az utazásközvetítő, ha a fizetés napjáig kiállította a NAV számlakibocsátási feltételeinek megfelelő jutalékszámláját. Ettől a felek, az utazásközvetítő számára kedvezőbb feltételekben megállapodhatnak: pl. jutalék részarányos elszámolása már az előlegnél.

2. Az utazásszervezők által szervezett ajánlatokra az utazásközvetítőknél az utasok által befizetett előlegeket, hátralékokat vagy a teljes részvételi díjat a tevékenységet szabályozó jogszabályban meghatározott időn belül az utazásközvetítő készpénzben befizeti vagy átutalja az utazásszervező bankszámlájára vagy egyedi megállapodás alapján bankkártyával kifizeti az utazásszervező weboldalán. Az utazásközvetítőnek a magas banki költségek és a tranzakciós járulék miatt jogában áll egyszerre több utazási ajánlat előlegét, hátralékát vagy a teljes részvételi díját kifizetni. Amennyiben egyszerre több tételt fizet ki az utazásközvetítő, köteles egy részletező elszámoló táblázatot küldeni az utazásszervezőnek.

3. Az utazásközvetítők által közvetített utazások utas- vagy utazásszervező általi lemondása esetén, az esetleges kötbér-, sztornó- és egyéb utazásszervezői költségek levonása után, az utazásszervező az utazásközvetítőnek fizeti vissza a visszajáró összeget, figyelembe véve az utazási szerződést szabályozó jogszabályban meghatározott határidőt. Az utazásközvetítő az utazásszervező által visszafizetett pénzzel köteles legkésőbb 5 munkanapon belül elszámolni az utassal. Az utazásszervező csak az utazásközvetítő írásbeli hozzájárulásakor és/vagy kérésére fizeti vissza közvetlenül az utasnak a visszajáró összeget.

4. Az utazásközvetítők által közvetített utazások utas általi lemondása esetén az utazásközvetítőnek minden esetben legkevesebb bruttó 10% jutalék jár az utazásszervező által felszámított bánatpénz összegéből, mely a felmerült költségek részbeni fedezésére szolgál.

5. Az utazásszervező csak azonos áron és feltételekkel hirdetheti meg az utazási ajánlatait az utazásközvetítőkön keresztüli értékesítésnél közvetve vagy közvetlenül az ügyfeleknek a saját weboldalain, hírleveleiben, az irodáiban vagy az utazási kiállításokon.

6. Az utazásközvetítőket az elvégzett munkájuk után akkor is megilleti az utazásközvetítői jutalék, ha az utazásszervező időközben fizetésképtelenséget vagy csődöt jelent, illetve felszámolási eljárás indul ellene.

7. Az utazásszervezői bruttó árazásnál az utazásközvetítők a teljes (bruttó) részvételi díjból kapjanak jutalékot a nem tengeren túlra szervezett utazásoknál. A tengerentúli utazásoknál nem járna utazásközvetítői jutalék a magas repülőtéri illetékekből. A megnövekedett banki költségek és a tranzakciós járulék miatt az utazásközvetítők nem tudnak “ingyen pénzt” (pl. repülőtéri illeték, transzfer, foglalási díj, sztornó biztosítás, utasbiztosítás stb.) közvetíteni az utazásszervezők felé, így a bruttó, ezen költségeket is érintő jutalék meghatározására kell törekedni.

8. Az utazásközvetítők által közvetített utazások esetén az utazásszervezők csak az utazásközvetítőkön keresztül, közvetve kommunikálhatnak az utasokkal. Amennyiben az utas közvetlenül kapcsolatba lép az utazásszervezővel, az utazásszervező minden esetben köteles erről írásban, késedelem nélkül értesíteni az utazásközvetítőt.

9. Az utazásközvetítők által közvetített utazások esetén az utasok utazási dokumentumait (repülőjegy, voucher) és pandémia esetén az utasok utazásszervezői utazási utalványait az utazásszervező csak közvetve, az utazásközvetítőkön keresztül juttathatja el az ügyfélnek.

10. Az utazásközvetítők által közvetített utazások – pandémia miatti – utas vagy utazásszervező általi lemondása esetén, a vonatkozó jogszabállyal összhangban, az ügyfél által befizetett összegről szóló utazásszervezői utazási utalványon szerepelnie kell az utalvány beváltási helyeként a közvetítő iroda nevének és címének.

11. Az utazásközvetítők által közvetített utazások esetén csak az utazásszervező által meghatározott minimális összegű előleget kérheti el minden utazásközvetítő az utastól. Ettől eltérni semmilyen formában nem lehet, még úgy sem, ha az utastól beszedett, az előírtnál kevesebb előleget az utazásközvetítő kiegészíti az utazásszervező felé.

12. A közvetített utasaink érdekében és védelmében a külföldön bejegyzett (Európai Unión belüli), Magyarországon charteres vagy block seates, határon átnyúló utazásszervezéssel foglalkozó cég csak és kizárólag a magyar utazásszervezőkre vonatkozó feltételek és biztosítások alapján működhessen. Erre vonatkozólag jogszabály-módosításra van szükség.

13. Az utazásszervezők általános szerződési feltételeik keretében nyilatkozzanak és vállaljanak felelősséget, hogy az általuk előállított azon adatok (szövegek, leírások, képek, videók), amelyek az utazásközvetítők weboldalain az XML technológia révén megjelennek, közlési jogával rendelkeznek, így azok jogtisztának tekinthetők.

14. Az utazásközvetítők elzárkóznak bármilyen utazásszervezői jutalékcsökkentési kezdeményezéstől, mert az elmúlt 1 éves jutalékmentes működésük csak a jelenlegi jutalékok fenntartása esetén lesz rentábilis a jövőben.

Az utazásszervezők és az utazásközvetítők egymásra vannak utalva. Jól ismerik egymás problémáit,lehetőségeit. Ezért a mostani példátlanul nehéz körülmények között egymásba kapaszkodva, egymást segítve érhetünk el sikereket és éleszthetjük újjá ezt a csodálatos szakmát! Bízunk abban, hogy a 2021. évi utazásközvetítői szerződés a fenti ajánlások és iránymutatások figyelembe vételével jön létre" – zárul a felhívás szövege.