UNWTO: Bizalom és együttműködés kell a turizmus újraindulásához

Szerző: Ilyés Noémi

Forrás: turizmus.com

 2020. június 23. 14:40

A jövő turizmusa, a jövő utazója sorozatunkban Janech Péterrel, az ENSZ Turisztikai Világszervezetének (UNWTO) egyetlen magyar kollégájával készítettünk kétrészes interjút, amelyből megismerhető a szervezet aktuális tevékenysége, fókuszpontjai és a jövővel kapcsolatos álláspontja. Első rész.

Click here for the English version

A Turisztikai Világszervezet gyorsan reagált a koronavírus járvány okozta krízisre. Az egyes kormányok által bevezetett intézkedések interaktív térképen kereshetők, de az UNWTO számos online kurzust, webinart is indított. Milyen javaslatokat fogalmaztak meg eddig, illetve milyen kezdeményezéseket hoztak létre és terveznek elindítani?

A világ és Európa már nem ugyanolyan, mint tavaly volt. Néhány hónappal ezelőtt még senki nem hallott a vírusról, és senki nem gondolta volna, hogy ilyen mértékben és globálisan érinti mindannyiunk életét, illetve, hogy egészségügyi, szociális és gazdasági krízishez vezet majd. A turizmus a legsúlyosabban érintett ágazatok között van, hiszen a repülők földre kényszerültek, a szállodák bezártak és a legújabb kutatásaink szerint gyakorlatilag minden országban utazási korlátozásokat vezettek be. Ez a nemzetközi turizmus történetének legkomolyabb válsága, amely súlyos következményekhez, és olyan jelentős változásokhoz vezet majd, amelyeket ma még megjósolni sem tudunk. A legfrissebb adatok szerint a nemzetközi turistaérkezések száma 2020-ban 60-80%-kal eshet vissza, amely a nemzetközi turizmusból származó bevételek 910 milliárd dollár-1,2 billió dolláros csökkenését jelentheti világ szinten, attól függően, hogy meddig tart a vírus megfékezése, az utazási korlátozások fenntartása, illetve a határok zárva tartása, miközben 100-120 millió, közvetlenül a turizmushoz köthető munkahely kerül veszélybe. Ezek 1950 óta messze a legrosszabb számok a nemzetközi turizmus történetében, amelyek egyben a végét jelentik a 2009-es pénzügyi válságot követő, 10 éves növekedési időszaknak.

António Guterres, az ENSZ főtitkára szerint: „A turizmus a Fenntartható Fejlődési Keretrendszer 2030-ig szóló programjának fontos és nélkülözhetetlen pillére. Az emberek összefogásával elősegíti a szolidaritást, bizalmat épít és megértőbbé tesz bennünket. Emiatt a turizmus a helyreállítás legfontosabb területe lehet. Megalapozza, hogy erősebbé és jobbá váljunk, nemzetekként és társadalomként, senkit sem hátra hagyva”.

Janech Péter a Turisztikai Világszervezet egyetlen magyar munkatársa

Fotó: UNWTO

Az UNWTO létrehozta a Globális Turisztikai Válságbizottságot, amely magába foglalja az ENSZ testvérszervezeteit és a turizmusban érdekelt állami, illetve versenypiaci szereplőket is. A bizottság folyamatosan készíti a különböző elemzéseket, amelyek segítenek a járvány hatásainak felmérésében és ajánlások megfogalmazásában. A bizottság tagjai: az UNWTO tagállamai, az Egészségügyi Világszervezet (WHO), a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO), a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO), a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) és a magánszektor szereplői: az UNWTO társult tagjai, a Repülőterek Nemzetközi Tanácsa (ACI), a Hajózási Társaságok Nemzetközi Szervezete (CLIA), a Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA), és az Utazási és Turisztikai Világtanács (WTTC) is.

Ezenfelül folyamatosan elemzéseket készítünk, melyek során figyelemmel kísérjük mind a számadatokat, mind az egyes tagállamok és a különféle nemzetközi szervezetek által, az érintett vállalkozások támogatására bevezetett intézkedéseket, amelyeket interaktív térképen, egy úgynevezett Globális Turisztikai Adatközpont oldalon lehet megtekinteni.

Ezenkívül a szervezet különböző részlegei folyamatosan biztosítják a COVID-19-hez kapcsolódó speciális kutatásokat, például a legfrissebb jelentéseket az utazási korlátozásokról (3 kiadás), vagy a COVID-19-hez kapcsolódó speciális információkat a hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportokkal kapcsolatosan. Ezek összességében, illetve a 2020 áprilisa óta futó STAY HOME TODAY, #TRAVELTOMORROW kommunikációs kampányunk képezik közösen annak a tudásnak a bázisát, amely a „Társadalmi-gazdasági hatások enyhítése és a helyreállítás felgyorsítása” című dokumentum alapjait biztosította, és amely összegyűjti a turisztikai ágazat, valamint a különféle nemzetközi szervezetek és pénzügyi intézmények által javasolt intézkedéseket.

Ezenkívül, a Bizottság 2020. május 28-án a turizmus újraindulását célzó, globális prioritásokat és iránymutatásokat tett közzé a „Turizmus Újraindítását Célzó Intézkedések” keretében, hogy elősegítse a turisztikai ágazat újbóli megerősödését és fenntarthatóbbá válását a COVID-19 utáni időszakban.

 

Az ajánlások mellett a szervezet kiadott egy Gyakorlati útmutatásokat tartalmazó kézikönyvet a turizmus helyreállításához (2020. május 12.), amely javaslatokat kínál a tagállamoknak a COVID-19-re adott válaszként. A csomag három fő pillérre épül: a gazdasági fellendülés, a marketing és a promóció, valamint az intézményi megerősítés és a rezíliencia kialakítása.

Ezenkívül ki kell aknázni az innováció és a digitális átalakulás adta lehetőségeket is, hogy mindenki számára előnyös megoldások születhessenek. Az UNWTO ezzel kapcsolatban nemrég fejezte be a Global Healing Solutions Challenge programot, amelyre több mint 1100 jelentkezés érkezett a világ több mint 100 országából (30%-uk Európából). Ez a kihívás azzal a céllal azonosította a leginkább érintett vállalatokat, vállalkozókat és start-upokat, hogy olyan megoldásokat hozzanak létre, amelyek csökkentik a COVID-19 turizmusra gyakorolt hatásait.

Végezetül, figyelembe véve a tényt, hogy az emberek nagy része kénytelen volt otthonról dolgozni, online eszközök igénybevételével az UNWTO Online Academy segítségével megerősítettük online oktatási tevékenységünket egy webinárium sorozat elindításával, melyekben 5 különböző földrajzi régió partnerintézményeinek szakértői voltak segítségünkre. A webináriumok témái többek közt a krízis kommunikáció, adatelemzés, MICE, vidéki turizmus, gasztronómia, borturizmus, digitális készségek, az ENSZ 2030-ig szóló programja és fenntartható fejlődési célok.

Továbbá az UNWTO gondoskodott arról, hogy a turizmus folyamatosan az egyes párbeszédek részét képezze. Ismertettük a turizmus helyzetét az ENSZ egyes szervezeteinek, a G7 és az Európai Bizottság ülésein. Ahogyan az érezhető, a szervezet nagyon keményen dolgozik azon, hogy segítséget nyújtson tagjai számára annak érdekében, hogy az ágazat megbirkózzon ezzel a példa nélküli válsággal.

 

A világ turizmusának teljes leállása után most már egyre több ország az újraindítással foglalkozik. Mi az UNWTO álláspontja a nemzetközi turizmus újraindításának lehetőségeivel kapcsolatosan?

Ebben a szakaszban a nemzetközi turizmus újraindulása függ a határok újra nyitásától, és attól, milyen mértékben sikerül helyreállítani a bizalmat. Ezt leghatékonyabban egy olyan, közös protokoll létrehozásával lehet elérni, amely a fogyasztók védelmét és a biztonságos utazást helyezi előtérbe.

Globálisan tekintve, a desztinációk többsége továbbra is zárva tartja határait a nemzetközi turisztikai forgalom előtt, vagy szigorú utazási korlátozásokat tart érvényben. Európában már hallhatunk a határok fokozatos újra nyitásáról, de még hosszú út áll előttünk, így kifejezetten nehéz még nemzetközi turizmusról beszélni. A jelenlegi forgatókönyvek szerint 58-78%-os visszaesés várható a nemzetközi turista érkezések számában.Mindez nagyban függ a vírus megfékezésének sebességétől és a határok zárva tartásának időtartamától. A következő, 2020-ra vonatkozó forgatókönyvek, a határok fokozatos újra nyitásának három lehetséges dátumán alapulnak:

• 1. forgatókönyv  (–58%): a nemzetközi határok fokozatos újranyitása és az utazási korlátozások enyhítése megtörténik július elején.

• 2. forgatókönyv (–70%): a nemzetközi határok fokozatos újranyitása és az utazási korlátozások enyhítése megtörténik szeptember elején.

• 3. forgatókönyv (–78%): a nemzetközi határok fokozatos újra nyitása és az utazási korlátozások enyhítése megtörténik december elején.

Különböző viták zajlanak a határok újbóli megnyitásáról, amelyben nemcsak az idegenforgalomért felelős miniszterek, hanem a külügyminiszterek, a belügyminiszterek vagy akár a különféle országbeli formációk miniszterelnökei is részt vesznek. Most azt tapasztaljuk, hogy mindenki szorgalmazza a turizmust, és hogy a krízis kapcsán a turizmus helyzete központi témájává vált a kormányoknak, kiemelve az ágazat egyes nemzetgazdaságokban betöltött erős szerepét, hiszen hozzájárul a gazdasági növekedéshez és munkahelyteremtéshez. Remélem, hogy ez nem változik a vírus „eltűnése” vagy megfékezése után sem, és hogy a turizmus legalább ugyanilyen vagy még fontosabb lesz a politikusok és a döntéshozók számára.

Úgy gondoljuk, hogy a nyitásnak fokozatosan kell történnie, figyelembe véve az egyes országok aktuális járványügyi helyzetének körültekintő értékelését. Természetesen, az olyan politikai egyesülések esetén, mint az Európai Unió, összehangolt cselekvésekre van szükség, ezért örülünk a Breton biztos által 2020. május 13-án benyújtott javaslatoknak, és reméljük, hogy az EU országai követik ezeket az iránymutatásokat és ajánlásokat. Jelenlegi prioritásaink az együttműködés biztosítása a turizmus egyes szereplői között és a különböző akciók összehangolása a turizmus mihamarabbi újraindításának kapcsán, s az utazók, a vállalatok és az alkalmazottak bizalmának erősítése érdekében. A világ újbóli megnyitása a turizmus előtt munkahelyeket és megélhetési lehetőségeket ment meg, valamint lehetővé teszi az ágazatunk számára, hogy visszanyerje létfontosságú szerepét a fenntartható fejlődés előre mozdításában.

 

Támogatja-e az UNWTO a tagállamokat a határok újranyitásának összehangolásában?

Az UNWTO a tagállamokkal szoros együttműködésben dolgozik, annak érdekében, hogy támogassa erőfeszítéseiket az emberi életek és megélhetési lehetőségek megmentésében, illetve, hogy a turisztikai szektor felülemelkedjen a krízisen. Támogatjuk a tagállamainkat a turizmus újraindításában. Jelenlegi legfontosabb feladatunk, hogy együtt dolgozzunk a turizmus biztonságos és hatékony újraindítása érdekében, biztosítva a nemzeti és nemzetközi érdekelt felek közötti maximális együttműködést és koordinációt az utazók, a vállalatok és az alkalmazottak bizalmának erősítése érdekében. Az ágazat jellemzőit figyelembe véve alapvető fontossággal bír, hogy minden kulcsszereplő és döntéshozó konstruktív, támogató módon együtt tudjon működni annak érdekében, hogy az újra nyitási tevékenységek a lehető legösszehangoltabb módon történjenek.

 

Egyes szakértők szerint nemzetközi színtéren elsőként a MICE piac regenerálódhat. Osztják ezt a nézetet? Mire számít szervezetük az üzleti turizmus terén az idei évben a világban és ezen belül Európában?

Az UNWTO szakértői szerint a belföldi turizmus és kereslet sokkal gyorsabban fog újra épülni, mint a nemzetközi, és ezen belül is a szabadidős turisták sokkal hamarabb fognak újból útra kelni – leginkább család- és rokonlátogatás céljából –, mint az üzleti utazók. Nyilvánvaló, hogy a MICE üzletágat érintik leghátrányosabban a koronavírus hatásai. A járvány kitörése óta számtalan nagy eseményt töröltek szerte a világban, és már-már hozzá kellett szoknunk, hogy az ezzel kapcsolatos hírekre ébredünk nap, mint nap. Ezeknek a kérdéseknek a megoldására alternatív megoldásokat szükséges alkalmaznunk, amelyek távolról is lehetővé teszik az emberek interakcióit. Lehetséges megoldási javaslatként szolgál a virtuális és hibrid események, találkozók szervezése. Számos találkozót és konferenciát virtuális eseménnyé alakítottak át, amely jelen pillanatban a legjobb megoldásnak tűnik ezekben a nehéz időkben.

Az iparág egészére vonatkozó újjáépülés hosszabb ideig fog tartani. A komplex szervezési nehézségekre való tekintettel a kiállítások és üzleti rendezvények kerültek elsőként korlátozásra az illetékes hatóságok együttműködése és az előkészítési tevékenységek (biztonság, távolság betartása, kiterjesztett biztonsági és egészségügyi protokollok bevezetése) miatt.

Annak érdekében, hogy szembe tudjunk nézni a járvány okozta változásokkal (távolságtartás, különböző egészségügyi és biztonsági protokollok bevezetése), elengedhetetlen volt a fizikai események digitális térbe helyezése és a konferenciák, csúcstalálkozók online platformra terelése. Annak ellenére pedig, hogy jelenleg az emberi életek megmentése a fő cél, semmilyen jel nem utal arra, hogy a személyes találkozók megszűnnének a jövőben. Ugyanakkor az is tény, hogy az egyes cégek sokkal szigorúbb költség-haszon elemzést fognak alkalmazni az üzleti utakra vonatkozóan tekintettel arra, hogy az emberi élet és egészség megőrzése fókuszpontba kerül az utazások során. Mindazonáltal tudjuk, hogy a kiállítások és vásárok jelentik az utat a gyors gazdasági fellendüléshez, hiszen a koronavírus járvány elmúltával ezek az események biztosítják majd a legjobb utat a piacokra történő betöréshez.

Janech Péter

Az UNWTO vezető szakértője közel egy évtizede, 2011-ben érkezett Madridba, miután több évet töltött Brüsszelben, az Európai Parlamentben, amit egy rövid kitérő követett a luxemburgi Európai Számvevőszéknél. Az ENSZ Turisztikai Világszervezeténél végzett munka – megfogalmazása szerint – egyfajta álom beteljesülése számára, mivel az ENSZ multikulturális környezete, céljai, alapelvei rendkívül vonzották, tekintve, hogy Budapesten és Brüsszelben is diplomáciai tanulmányokat folytatott.

 

Az UNWTO Európai Regionális Osztályáról:

Az UNWTO Európai Regionális Osztálya felel a szervezet prioritásainak és jövőképének hatékony végrehajtásáért Európában. Az egyes európai tagállamokkal, valamint a régió társult tagjaival (magánszektor) fenntartott kapcsolatok révén biztosítja az UNWTO tevékenységeinek igazságos, mégis stratégiai, földrajzilag kiegyensúlyozott megosztását, miközben arra törekszik, hogy a turizmus folyamatosan szerepeljen Európa legfontosabb napirendi pontjain, kiemelve annak kulcsfontosságú és óriási szerepét az országok társadalmi-gazdasági fejlődésében. A vezető szakértő hangsúlyozta, hogy a részlegen végzett munka óriási felelősséget rejt magában, tekintettel arra, hogy Európa a világ leglátogatottabb turisztikai célpontja és tagjai egyben a legnagyobb mértékben járulnak hozzá anyagilag az UNWTO költségvetéséhez. A munka megköveteli a térség egészének, valamint az országok sajátos igényeinek alapos megértését.

Janech Péter az egyetlen magyar kolléga, aki a szervezetben dolgozik, aki nagyon szerencsésnek érzi magát, hogy ezen a részlegen dolgozhat. A vezető szakértő kiemelte, munkája során kiváló kapcsolatokat alakított ki a Magyar Turisztikai Ügynökség Nemzetközi Turisztikai Kapcsolatokért felelős igazgatóságával – külön megköszönve a nagyszerű munkát Alföldi Eszternek és kollégáinak, akik Magyarországot képviselik az UNWTO-ban.

Az Európai Regionális Osztályon dolgozva rengeteget tanult többek között az osztrák, azerbajdzsáni, holland, grúz, görög, litván, olasz, montenegrói, norvég, üzbég, portugál, orosz, szlovén és spanyol kollégáitól. Janech Péter úgy véli, hogy az UNWTO multikulturális környezete különféle háttereket, kultúrákat és szokásokat egy „tető alá hozva” lehetővé teszi számunkra, hogy magabiztosabbá váljunk és megértőbbek legyünk, amelyek kulcsfontosságúak egy olyan iparágban, amely az emberek közötti interakción alapul.