Klímavédelem az új osztrák kormány turizmusprogramjában

Forrás: turizmus.com

 2020. január 07. 11:54

Hosszú koalíciós tárgyalások eredményeként január 7-én megalakult Ausztria új kormánya, melynek turizmusprogramja a korábbinál még intenzívebben foglalkozik a turizmus területén megoldandó feladatokkal.

Összességében megállapítható, hogy az új, néppárti és zöld koalíciós kormány elkötelezett a turisztikai ágazat fejlesztése és támogatása érdekében.

A megvalósítandó program következetesen az elmúlt években lefektetett ágazati stratégiák (digitális-turizmusstratégia és a Masterplan T) mentén valósul meg. A kisebbik koalíciós partner kézjegyeként a korábbinál még nagyobb hangsúlyt kap a klímavédelem kérdése a turizmus területén is – írja elemzésben Kovács Balázs, Ausztriában élő turisztikai szakértő.

Az osztrák néppárt és a zöldek alkotta koalíció 326 oldalban foglalta össze programját.

Az osztrák néppárt és a zöldek alkotta koalíció a korábbinál nagyobb terjedelemben foglalkozik a turizmussal

Fotó: good-deal.at

A „Felelőséggel Ausztriáért” címet viselő dokumentum a korábbinál még nagyobb terjedelemben, összesen 7 oldalon keresztül foglalkozik a turizmus területén megoldandó feladatokkal és az elérendő célokkal.

Az osztrák kormányprogram turizmussal foglalkozó fejezetének bevezetője szerint az ágazatnak hatalmas szerepe van a vidék népességmegtartása és a foglalkoztatás szempontjából, ugyanis minden ötödik munkahely a turizmusnak köszönhető Ausztriában.

A turizmus az ország gazdasági motorja, s egyfajta garanciája a magas életminőségnek, amit a ország lakói és az Ausztriába látogatók egyaránt megtapasztalhatnak.

A turizmus jelentős mértékben járul hozzá a pozitív országképhez, ugyanakkor a jövőben a belföldi turizmus részarányának növelését is ösztönözni kell – olvasható a kormányzati útmutatóban.

A helyzetmegállapításnál a kormányprogram kitér arra, hogy a klímaváltozás okozta kihívások kezelése és a turisztikai ágazat versenyképességének növelése számos olyan megoldandó feladatot tartogat az elkövetkezendő időszakban, amely nem tűr halasztást. Hitet tesz a Masterplan Tourismus (Plan T) turizmusstratégia következetes végrehajtására mellett, amelyet tavaly márciusban fogadtak el.

Ennek szellemében a jövőben az állami szabályozásnak és beavatkozásnak a helyi és regionális értéknövelést, a minőségi élettér megvalósításának ösztönzését kell szolgálnia.

A turizmus az ország gazdasági motorja, s egyfajta garanciája a magas életminőségnek – véli az osztrák kormány

Fotó: pixabay

A turizmus egy folyamatos változásoknak kitett ágazat, amely maga is folyamatosan változik. Fontos hogy a változások a helyi lakosság, a turizmusban dolgozók bevonásával és egyetértésével, a helyben lakók és a vendégek javára következzenek be.

Jelen kormányprogram a korábbinál is nagyobb hangsúlyt helyez a fenntarthatóság környezeti és társadalmi aspektusaira, hogy a szabályozások és intézkedések következetesen a természeti szempontok figyelembevételével történjenek.

A dokumentum 7 alpontba csoportosítja a turisztikai feladatokat, úgymint versenyképesség növelése, igazságos közterhek megvalósítása, adminisztratív terhek csökkentése, minőségorientáltság és regionalitás erősítése, munkaerőhiány kérdésének kezelése, valamint fenntartható mobilitás elterjesztése és a klímaváltozás hatásainak mérséklése.

Kapcsolódó cikkek

Beethoven emlékév Bécsben

2019. december 18.