Magyar Fürdőszövetség – az új elnök tervei

Szerző: Szántó Zoltán

Forrás: turizmus.com

 2018. május 14. 10:00

A Magyar Fürdőszövetség május 10-11-i közgyűlésének második napján részletesen ismertette lapunkkal terveit az új elnök.

A budapesti Aquaworld Resortban megrendezett tisztújító közgyűlésen nemcsak új elnököt, hanem új tisztségviselőket is választottak, valamint, átadtak két tanúsító védjegyet is.

A közönség

Fotó: turizmus.com

A marketing szakbizottság elnökévé Gömöri Csillát, a hódmezővásárhelyi fürdő igazgatóját választották. A régi-új elnök megújulást, új szemléletet hirdetett, célja, hogy még jobban segítsék a fürdők marketingjét.
A minősítő bizottságnak a budapesti Halassy uszoda igazgatója, Mogyorósi Ferenc lett az elnöke. A közgazdasági szakbizottság most nem választott elnököt.
A műszaki szakbizottságot Lőrincz József, az Eger Termál kft. főmérnöke vezeti.
Az orvosi szakbizottság elnöke Czimer Éva, a Sóstó Gyógyfürdő fürdőorvosa lett.

A választmányi ülésről Boros László Attila, a szövetség elnöke számolt be, aki egyebek mellett elmondta, hogy a társadalmi elnök személyével kapcsolatban az új választmány úgy döntött, nem tesz jelölést most, majd az őszi közgyűlésen tárják a javaslatukat a tagság elé.

Ezután ünnepélyes keretek között vette át a Nemzeti Tanúsító Védjegyet két fürdő: a Lenti Élményfürdő és Energiapark 4 csillagos minősítést ért el, a Kecskeméti Hírös Uszoda pedig ötcsillagos minősítést kapott.

A Kecskeméti Hírös Uszoda ötcsillagos minősítést kapott

Fotó: turizmus.com

A nap két szakmai előadással folytatódott. Elsőként a GDPR adatvédelmi megfelelőségi auditról Szente József, a BDO MITM projektigazgatója tartott előadást. Egyebek között felhívta a figyelmet a május 25-i határidőre és az akár 20 millió eurós büntetésre. Kiemelte, hogy az egészségügyhöz hasonlóan a gyógyfürdőkben is különösen sok az érzékeny adat, ezért a fürdőknek mindenképpen foglalkozniuk kell a kérdéssel. Elhangzott, hogy a megfelelőségi audit díja elérheti a 4-5 millió forintot és arra egyik szolgáltató sem vállal garanciát, hogy megfelelőség esetén nem bünteti meg a céget a NAIH.

Hangulatkép a rendezvényről: balra Fodor-Kassai Mónika, a Danubius Hotels Group SPA-házainak PR-igazgatója, jobbra Dombóvári Vanda a Gyulai Várfürdő kommunikációs igazgatója

Fotó: turizmus.com

A második szakmai előadás során Sztojanovits Kristóf, a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány titkára mutatta be tevékenységüket. Kiemelte, hogy 30 szakmai szervezet tartozik hozzájuk, ami lefedi a teljes spektrumot, ezért a kört már nem tervezik bővíteni. Két fő céljuk a kommunikáció a Magyar Turisztikai Ügynökség és a szakma között, valamint a szakmai oktatás új formáinak kidolgozása.

Új tagok felvételére is sor került: a tagság megszavazta az Irgalmasok Veli bej fürdője, a Kispesti uszoda, az Archi-Ro Kft., az Aquis Innovo Kft, a Hexachem Kft., a Karcher Kft., a Pharma-Media Kft., a Stella Zrt., valamint, egyéni tagként dr. Fluck István, dr. Horváth Remény és Krampek Mihály felvételét.

A rendezvényen lapunknak részletesen is bemutatta szakmai elképzeléseit Boros László Attila, a szövetség frissen megválasztott elnöke.

Mint elmondta, víziója meghonosítani és megerősíteni a fenntartható és minőségi fürdőkultúrát Magyarországon. Ennek elérése érdekében létre kell hozni a szolgáltató Magyar Fürdőszövetséget. Négy területen tervez határozott lépéseket az elnök: a fenntartható fürdőüzemeltetés, a pr és kommunikáció, a partnerség, valamint a kutatás és innováció terén. Az intézkedéseket minden esetben a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia célrendszeréhez illeszkedve képzeli el.

Több kiállító is részt vett a rendezvényen

Fotó: turizmus.com

„A gazdasági és környezeti fenntarthatóság érdekében csökkenteni kell az üzemeltetési költségeinket és az ökológiai lábnyomunkat, növelni a hozzáférhetőségünket alacsonyabb „küszöbmagassággal”, optimalizálni az eszközhasználatunkat és vízkészlet-gazdálkodásunkat” – hangsúlyozta.

A szövetségnek lobbiznia kell egy Kisfaludy Fürdőfejlesztési Programért, támogatási konstrukciót indítani méretszegmentáltan a termékfejlesztéstől a műszaki infrastruktúrán át az energiahatékonyságig. Szükségesnek látja ezen felül a fürdőágazatban a sürgős bérfelzárkóztatást, amelynek forrását egyrészt az értékesítési árbevétel növelésével, másrészt az áfa-kulcs és/vagy a munkaadók terheinek kormányzati csökkentésével lehet előteremteni. A humán-erőforrás minőségét képzési programokkal lehet elősegíteni.

A Fürdőszövetség szolgáltató jellegének erősítése érdekében célja továbbá jogi iratminták, egyértelmű és konkrét szakmai állásfoglalások, valamint szakértői support biztosítása a tagságnak.

Jelentősen meg kell erősíteni a kommunikációs területet is a szövetségben, ehhez háromfős titkárságot tervez az elnök. A kommunikáció fókusza: a „magyar fürdő és magyar gyógyvíz” márkaépítése összhangban a Magyar Turisztikai Ügynökséggel és a Magyar Turisztikai Szövetséggel. Boros kiemelte továbbá, hogy csatlakozni kell a havi turisztikai trendriportokhoz, ehhez a tagi adatszolgáltatás teljes újraszervezése szükséges. A szövetség megújult honlapját új funkciókkal bővítené.

Cél a Fürdőszövetség szolgáltató jellegének erősítése

Fotó: turizmus.com

A szövetség legfőbb stratégiai partnerének a Magyar Turisztikai Ügynökséget és a Magyar Turisztikai Szövetséget tekinti. Ágazati megállapodást kötne a Kormánnyal, a cél, hogy a Fürdőszövetség ne csak a tagjait, hanem a teljes fürdőszakmát képviselje és csatornázza be a kormányzathoz.

A szervezetnek lobbiznia kell a jogi és pénzügyi szabályozási környezet változásaiért („37-es” fürdőüzemeltetési rendelet, áfa-csökkentés), a Kisfaludy Fürdőfejlesztési Program indításáért, a NEAK gyógyfürdőkassza reformjáért. Ösztönözni kell a tematikus együttműködéseket, mint a Nyugat-dunántúli Termálút vagy az AlföldSpa. A Szövetségnek is kezdeményeznie kell nemzetközi és határmenti szakmai projekteket. Fontos az ESPA tagság fenntartása, valamint az abból származó szakmai előnyök kiaknázása.

A kutatás és az innováció terén kezdeményezi az elnök saját kutatási projektek indítását a gyógyvíz-alkalmazástól a fürdőgyógyászat finanszírozásán át a környezetvédelemig.

A szövetség ezen felül aktív szerepet vállalna a Nemzeti Egészségturizmus-fejlesztési Stratégia és a Kisfaludy Fürdőfejlesztési Program kidolgozásában, megvalósításában. Boros László tervezi a minősítési követelményrendszer felülvizsgálatát, valódi minőségi standardok felállítását, az ESPA europeSpa minősítési rendszereivel összhangban. Az elnök célja továbbá egy fürdő-innovációs pályázat indítása az újszerű, fenntarthatóságot növelő üzemeltetési megoldások megismertetésére.