Az Aranyvonathoz kapcsolódó különleges műkinccsel gazdagodott a Pénzmúzeum

Forrás: turizmus.com

 2024. május 23. 09:31

A XX. századi magyar történelem egyik fontos írásos dokumentuma közel 80 évvel a születése után ma levélből műtárgy státuszba lépett, melyet a Pénzmúzeum őriz a jövőben.

A II. világháborúban a német megszállás cselekvésre késztette a jegybank dolgozóit, akik 1945. január 23-án az állam vagyonát, köztük a 30 tonnás aranykészletet az Aranyvonaton menekítették ki az országból, nehogy hadizsákmányként a németek vagy a szovjetek kezére kerüljön.

A jegybank vezetősége Ausztriába érve hivatalos levél formájában vette fel a kapcsolatot az amerikai haderővel, melynek parancsnokát arra kérte, hogy a háború végéig őrizzék meg ezeket a vagyontárgyakat. Tarnay Frigyes, a Magyar Nemzeti Bank főellenőre volt az, aki társával – élete kockáztatása árán – eljuttatta a levelet az amerikai katonai parancsnokságnak.

A dokumentum immár a múzeumi gyűjtemény részét képezi

Fotó: Pénzmúzeum

Ifj. Tarnay Frigyes nemrég azzal kereste meg a Magyar Nemzeti Bankot, hogy fel szeretné ajánlani ezt a dokumentumot, amely nem csak családja történetének, de az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank történetének is fontos tárgyi emléke - tájékoztatta lapunkat a Pénzmúzeum. A tárgyalások eredményeképp Tarnay Frigyes külföldön élő fiai 2024. május 21-én ünnepélyes ceremónia keretében a Pénzmúzeumnak adományozták a szóban forgó levelet.

Noha a levél létezése és tartalma eddig is ismert volt a történészek számára, eredeti, egyetlen darabként, fontos történeti, egyben banktörténeti dokumentum. Az átadott műtárgy egy állományvédelmi szempontoknak megfelelő vizsgálaton esik majd át, ennek során dől majd el, milyen módon zajlik a restaurálása.

Az Aranyvonatról készült kisfilm: