Ázsia egyik legkiválóbb egyetemével kötött kutatási megállapodást a Corvinus

Forrás: turizmus.com

 2024. március 22. 09:55

Akadémiai és Innovációs Mátrix (AIM) néven kutatási együttműködési megállapodást írt alá a Kínai Hongkongi Egyetem Sencseni Kutatóintézete és a Budapesti Corvinus Egyetem.

A partnerségi megállapodás célja a két intézmény közötti nemzetközi kutatói és hallgatói csere és együttműködés erősítése a tudomány, technológia és innováció területén.

A kutatási együttműködést és annak első évéről szóló menetrendjét a Kínai Hongkongi Egyetem részéről Yam Yeung, a Sencseni Kutatóintézet vezetője, a Budapesti Corvinus Egyetem részéről Szabó Lajos megbízott rektor, Fehér Péter nemzetközi vezető, Kő Andrea, az Adatelemzés és Informatika Intézet vezetője, valamint Baranyi Péter, a Corvinus Institute for Advanced Studies (CIAS) keretében működő Kognitív Infokommunikációs Kutatóközpont vezetője írta alá március 6-án Sencsenben.

Az Akadémiai és Innovációs Mátrix (AIM) tervének alapját az a szakmai együttműködés képezi, amely több mint két évtizede tart Baranyi Péter és Yeung Yam között. Közös erőfeszítéseik nemcsak tudományos előrelépést és meghatározó jelentőségű publikációkat eredményeztek, hanem elősegítették a magyar és kínai kutatók cseréjét is. A matematikai irányításelmélet új, ún. tenzorszorzat alapú iskolájának létrehozása, amelyben mindkét ország kutatói részt vettek, már eddig is kézzelfogható eredményeket hozott a partnerségben. Az elmúlt években az egyre bővülő együttműködés mellett már nemzetközi tudományos konferenciákat is szerveztek közösen, amelyhez a Kínai Hongkongi Egyetem Érzékszervi és Interaktív Intelligencia Központjának (CPII) InnoCentere is csatlakozott.

A képen a Kínai Hongkongi Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem képviselői

Fotó: Kínai Hongkongi Egyetem, Kommunikációs és Közkapcsolati Iroda

A megállapodás első évében a tervek szerint– a két egyetem közötti Akadémiai és Innovációs Mátrix létrehozásának első lépései mellett – a két fél további rendszeres nemzetközi tudományos és innovációs konferenciákat szervez.

A megállapodás az Egy Övezet, Egy Út program része, amely egy több mint 150 országra és nemzetközi szervezetre kiterjedő komplex geopolitikai-stratégiai terv, mely politikai, gazdasági, védelmi célokat ötvöz, és amelyet Kína indított útjára.