Szállodákat kérdez a Versenyhivatal

Forrás: turizmus.com

 2016. július 18. 18:46

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az Európai Versenyhálózat Monitoring munkacsoportjának tagjaként július 14-én online kérdőívet küldött ki 758 szálláshely részére az online szállásközvetítői piac változásainak feltárása érdekében.

A GVH a szállásközvetítői piac változásai és az online szállásközvetítők szerződéseiben (általános szerződési feltételeiben) megjelenő szűkített árparitás bevezetése hatásának figyelemmel kísérése céljából csatlakozott a 2016. elején az Európai Versenyhálózat keretében alakult Monitoring munkacsoporthoz. A munkacsoportban jelenleg kilenc európai uniós tagország működik együtt az Európai Bizottság koordinálásával – áll a szervezet közleményében.

A munkacsoport a piaci szereplők kérdőíves megkeresésével gyűjti össze a piaci információkat, melyet 2016 végén összegez. Az információgyűjtés keretében a GVH 2016. július 14-én e-mailben 758 magyarországi szálláshely számára küldte el a munkacsoporttal együtt kidolgozott, online szálláshelyfoglalással kapcsolatos elektronikus kérdőívet.

A kérdőív célja annak feltárása, hogy a szálláshelyek milyen változásokat tapasztaltak azóta, hogy a szállásközvetítők szerződései szerint a szálláshelynek már csak a saját weboldala tekintetében kell vállalnia, hogy nem jelenít meg azon kedvezőbb árakat, mint amit az adott szállásközvetítőnek felajánl. A változás következtében tehát más foglalási csatornákon (pl. e-mailen, telefonon, személyesen, más szállásközvetítőnek) a szálláshelyeknek lehetőségük van kedvezőbb árakon értékesíteni szobáikat.

A kérdőív a szálláshelyek számára küldött e-mailben szereplő linkre kattintva az EU Survey honlapján keresztül érhető el, de a kitöltött kérdőívek automatikusan a GVH-hoz érkeznek be. A GVH a beérkező válaszokat bizalmasan kezeli, az adatok kizárólag összesített, anonimizált módon kerülnek felhasználásra a monitoring folyamat során keletkezett jelentésekben. A GVH 2016. augusztus 26-ig várja a szálláshelyek válaszait

 

***

A Gazdasági Versenyhivatal nem most először foglalkozik a szálláshely-foglalási piaccal, június végén jelent meg az erről szóló legfrissebb jelentése. A GVH idén nem tervez beavatkozást a piacon a vizsgálat ideje alatt történt pozitív változtatások miatt, de továbbra is figyelemmel kíséri a piaci folyamatokat.

A GVH 2013 nyarán indított ágazati vizsgálatot az online szálláshelyfoglalás piacán, mert az online szállásközvetítők szerződéses gyakorlatában olyan körülményeket azonosított, amelyek korlátozott versenyre utaltak az ugyanazon szállodai szobákat kínáló utazási irodák/szállásfoglalási portálok között.

Az ágazati vizsgálat középpontjában a szálláshelyek online szállásközvetítőkkel kötött megállapodásaiban található árparitás kikötés állt, amely az online közvetítők szerint befektetésük védelmét szolgálja. Tekintettel arra, hogy e közvetítői tevékenység során szolgáltatott szállásinformáció jelentős része (keresés, összehasonlítás, képek, vélemények megtekintése) ingyenes és a foglalás nélkül is hozzáférhető, így a közvetítők informatikai rendszerekbe történő befektetése könnyen kihasználható (potyautazás).

Az ágazati vizsgálat megállapításai szerint az árparitás haszna a keresési idő csökkenése volt a fogyasztók számára, ám a szálláshelyekre inkább negatív hatást gyakorolt, hiszen ők elsősorban akkor tehetnének szert magasabb profitra, ha kedvezőbb áron értékesíthetnének saját értékesítési csatornáikon, illetve az alacsonyabb jutalékszintet alkalmazó platformokon.

A GVH úgy ítélte meg, hogy átláthatóbbá vált a szálláspiac az online szállásközvetítők megjelenésével, mert számos szálláshely-ajánlat összehasonlíthatóvá vált akár egyetlen közvetítő oldalán. Így ugyan nőtt aszálláshelyek közötti árverseny és a szálláshelyek kapacitás-kihasználtsága is, azonban hiányzott az érdemi árverseny az egyes szállásközvetítők között, és a szálláshelyek árai lényegében azonosak voltak minden értékesítési csatornán az ágazati vizsgálat által érintett időszak első felében.

A GVH álláspontja illeszkedik az időközben lefolytatott nemzetközi eljárások megállapításaihoz, hogy a paritásos kikötések teljes körű – azaz valamennyi értékesítési csatornára kiterjedő – használata korlátozhatja a piaci versenyt az árak standardizálásával és a belépési korlátok növelésével. A koncentráltnak tekinthető magyar piacon ez különösen aggályos lehet. A teljes körű paritásos klauzulák alkalmazása nem jár olyan jellegű és mértékű hatékonysági előnyökkel, illetve fogyasztói jólétet növelő hatással, amely indokolná az egyes értékesítési csatornák közötti verseny teljes korlátozását az egyes szálláshelyeket tekintve.

A nagyobb nemzetközi online szállásközvetítők (Booking.com, Expedia) 2015-ben a magyar piacon is szűkítették az árparitási kikötés hatályát. Ennek következtében egy szállásközvetítő a jövőben csak azt kötheti ki, hogy a szálláshely a saját honlapján feltüntetett feltételeknél ne adjon kedvezőtlenebb feltételeket a szállásközvetítőnek. A paritási kikötés ugyanakkor nem terjed ki más szállásközvetítőre, illetve a többi foglalási csatornára (telefon, fax, e-mail stb.), azaz lehetőség lesz arra, hogy a szálláshely engedményeket adjon.

A GVH álláspontja szerint a szűkített paritás alkalmas megoldás lehet a piaci probléma megoldására – figyelembe véve a potyautazás veszélyét is. A szűkített paritás lehetőséget teremt a szálláshelyek számára, hogy egyes értékesítési csatornákon eltérő árazási stratégiát alkalmazhassanak, valamint a szállásközvetítők számára, hogy akciókat hirdessenek jutalékuk terhére, és az árakban is versenyezzenek egymással.

Az online szállásközvetítői piac legnagyobb magyar tulajdonban álló szereplője, a Szallas.hu jelezte a GVH-nak az ágazati vizsgálat jelentéstervezetének publikálása után, hogy áttér a szűkített paritás alkalmazására – követve a nemzetközi szereplőket. Ezzel valamennyi nagyobb szereplő gyakorlatában megjelenik a szűkített paritás alkalmazása, ami remélhetőleg befolyásolja a kisebb piaci részesedésű szereplők magatartását is. E változások fényében a GVH idén nem tervez beavatkozást a piaci folyamatokba, de nem zárja ki, hogy később megteszi, ha a körülmények nem a verseny erősödése irányába hatnak.