Nyaralástervezés és kockázatészlelés a Covid-19 járvány alatt

Forrás: turizmus.com

 2022. október 04. 17:10

A koronavírus az utazók kockázatészlelését is nagymértékben befolyásolta. „A Covid19-pandémia jelentette félelmek hatása a nyaralás tervezése során felmerülő kockázatészlelésre" című tanulmányban Kökény László és Kenesei Zsófia a világjárvány fogyasztói szokásokra gyakorolt hatásait modellezte.

Az egészséggel kapcsolatos kockázatészlelés a turizmussal összefüggésben korábban inkább a fizikai kockázat (pl. baleset, sérülés) részeként jelent meg, azonban a Covid-19 pandémia megjelenésével az egészségbiztonság új értelmezései kezdtek teret nyerni a marketingkutatások területén is (például: a megbetegedéstől való félelem, mentális szorongás). Ebből kiindulva a szerzők megvizsgálták, hogy a világjárvány jelentette kockázatészlelés hogyan befolyásolja az utazáshoz kapcsolódó teljes kockázatészlelést az utazás, nyaralás tervezése során.

A koronavírus az utazók kockázatészlelését is nagymértékben befolyásolta

Fotó: 123rf.com

A kutatók online kérdőíves adatfelvételt alkalmaztak 2021 májusában egyetemi hallgatók bevonása mellett, véletlenszerű mintavé­tellel. A mintavétel eredményei a kovarianciaalapú strukturális egyenlőségek modellezése (CB-SEM) módszer alkalmazásával kerültek elemzésre.

Az eredmények azt mutatták, hogy a Covid-19 szignifikánsan, közepes erősséggel növeli az utazáshoz köthető kockázatészlelést.

Úgy tűnik, ha huzamo­sabb ideig – és a most már több mint két éve ve­lünk élő koronavírus (SARS-CoV-2) esetén mond­hatjuk ezt – velünk marad egy vírus, akkor az maradandó sebeket ejt az emberek utazási szándé­kán és mentális félelmein, függetlenül a vírus eset­legesen csökkenő erejétől – hangsúlyozzák a szerzők. Ez az eredmény különösen azokra a csoportokra igaz, ahol az egyének az elmúlt két évet jobban a Covid-19 árnyékában töltötték, akár megbetegedés vagy komolyabb tragédia okán. A kutatók kiemelték, hogy a turisztikai szolgáltatóknak érdemes az utazásból adódó érzelmi feltöltődés és mindennapokból történő kiszakadás lehetőségét hatékonyabban kommunikálni a pandémia árnyékában. Felmerül azonban a dilemma, hogy a robotizáció felé elmozduló szolgáltatók tudják-e ezt garantálni a személyes kontakt csökkenése mellett.

A kutatás további eredményei a teljes tanulmányban olvashatók, mely a Corvinus Mobilitás és Turizmus Központ oldalán érhető el.