Professor Honoris Causa cím a kínai állami turisztikai hivatal elnökének

Forrás: turizmus.com

 2015. március 30. 11:01

Az 1000 fős kínai delegáció március 25-27. közötti programjainak megkoronázásaként került sor az Edutus Főiskola ünnepélyes szenátusi ülésére, melyen a Főiskola Tudományos Tanácsa Professor Honoris Causa címet adományozott Li Jinzaonak, a kínai állami turisztikai hivatal elnökének.

A Magyar Turizmus Zrt. közreműködésével 2015. március 25-27. között hivatalos delegáció érkezett Kínából Mr. Li Jinzao, a Kínai Állami Turisztikai Hivatal elnöke vezetésével. A program részeként, mintegy a látogatás megkoronázásaként került sor az Edutus Főiskola ünnepélyes szenátusi ülésére, melyen Li Jinzao elnök úr részére Professor Honoris Causa címet adományoz a főiskola Tudományos Tanácsa. Az ünnepségen részt vettek az UNWTO (Turizmus Világszervezet)főtitkárhelyettesei, a KKM, az NGM, az EMMI képviselői és a társszervező Magyar Turizmus Zrt.vezető munkatársai. Ez az alkalom az intézmény vezetésének reményei szerint lehetőséget ad a közös munka elindítására, melynek legfőbb célja a képzési-továbbképzési együttműködések szorosabbá tétele a felek között. Az Edutus Főiskola UNWTO társult tagságából fakadóan a világszervezet által kínált kapcsolatrendszer további segítséget ad a kínai intézményekkel való közös munkához.

 

Az Edutus Főiskola 2011-ben a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája és a Harsányi János Főiskola egyesülésével jött létre. A tatabányai székhelyű, de budapesti és székelyudvarhelyi tagozattal is rendelkező Edutus Főiskola képzési kínálatában az üzleti és a műszaki képzési terület egyaránt megtalálható.

A felvételi létszámadatok egyértelműen bizonyítják, hogy a turizmus –vendéglátás szak iránt nyilvánul meg a legnagyobb érdeklődés. Ebben meghatározó szerepet játszik az a tény, hogy az intézmény elismert képzési programja alapján a főiskola 2010 óta - Magyarországon a felsőoktatási intézmények között egyedüliként - a madridi székhelyű UNWTO (United Nations World Tourism Organization) társult tagjaként az egyik legjelentősebb turizmus képzést nyújtó intézménnyé vált. Az UNWTO azóta az Edutus Főiskolát beválasztotta az egész világra kiterjedő Knowledge Networkbe (Tudás Hálózat).

Az intézmény vezetése nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a főiskolai képzés idején is már megismerkedhessenek a hallgatók a szakmával, annak gyakorlati kérdéseivel. Ebben nagy segítséget jelentenek stratégiai a főiskola partnerei – a Magyar Turizmus Zrt, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala-, illetve azok a szakmai szövetségek, melyekben az intézmény tagsággal rendelkezik (MSZÉSZ, VIMOSZ). Kifejezetten e partnerek igényeinek figyelembe vételével határozta meg a főiskola vezetése a kötelező szakmai gyakorlat hosszát 6 hónapban, ami szintén egyedülálló a hazai felsőoktatásban.

A turizmus szakma elismeri és nagyra tartja a Turizmus Tanszéken folyó munkát, melynek bizonyítékaként a tanszékvezetőt, Dr. Jandala Csillát a Turisztikai Tanácsadók Szövetségének (TUTSZ) elnökévé választották 2014. áprilisában, illetve az UNWTO beválasztotta szakértői közé (Experts' Panel).

Az Edutus Főiskola a Turizmus Tanszékre alapozva - igazodva a kormány „Keleti Nyitás" programjához – stratégiai fontosságúnak tartja a Kínával, mint a világ legnagyobb küldő és egyik legnagyobb fogadó országával való szorosabb együttműködést. A főiskola élni kíván a Budapestre telepített Kelet-Közép-Európai Kínai Turisztikai Regionális Központ kínálta lehetőséggel, melynek célja, hogy elősegítse Kína és a Közép-Kelet Európa országai közötti turizmus fejlődését.

 

A Közép-Európáról szóló alapos ismeretek nélkülözhetetlenek a kínai turizmus szektor számára, hiszen a kínai túraszervezők számára célpiacként és mintaként egyaránt hasznosak és elengedhetetlenek az itteni tapasztalatok. Fogadó félként pedig tisztában kell lenniük az európai elvárásokkal, fogyasztói szokásokkal.

A Külgazdasági és Külügyminisztériummal, az Emberi Erőforrások Minisztériumával és Magyarország Kínai Nagykövetségével való egyeztetés alapján egyértelművé vált, hogy a turizmus képzés területére kell koncentrálnunk. Gyakorló kínai szakembereknek és felsőfokú oktatásban tanuló diákoknak kíván az intézmény alapos és széleskörű elméleti ismereteket nyújtani különböző szinteken és formában Magyarországon és a közép-európai régióban.

Study touron, posztgraduális kurzusokon, nemzetközi nyári egyetemen kívánja az intézmény megismertetni a résztvevőket a kulturális turizmus, örökségturizmus, egészségturizmus, borturizmus adottságaival, fejlesztésének előfeltételeivel, lehetőségeivel. Ezek a programok különböző mértékben és időtartamban kiegészülnek terepi látogatásokkal, helyszíni, közvetlen tapasztalatok megszerzésével, szolgáltatók és szolgáltatások alapos megismerésével is. A cél az, hogy a kínai gyakorló szakemberek és az új szakembergárda a térség „specialistáivá" válva Kínában hatékonyan tudják promótálni és értékesíteni Közép-Európát és benne Magyarországot.

Az elmúlt évben, 2014 májusában a Kínai Állami Turisztikai Hivatal Kína-Kelet-Közép-Európa Turisztikai Regionális Koordinációs Központot alapított Budapesten, melynek 16 ország a részese, és amelynek vezetője Horváth Gergely, a Magyar Turizmus Zrt turisztikai vezérigazgató helyettese.