Béke Karthágóban

Forrás: Turizmus Panoráma

 2016. június 15. 11:13

A híradókat kedvelő emberek naponta szembesülhetnek az egyre közelebbről érkező dermesztő híranyagokkal, eseményekkel, amelyekben mindenki személy szerint is a hírek szereplőjévé válhat. A kényelmes vakációzót is tervei megváltoztatására kényszeríthetik a televízióban látottak.

Pedig a világ legtöbb, turisták által látogatott helye biztonságos, és ezen országok sorában Tunézia is előkelő helyet foglal el. Immár tény, hogy a 2015-ös merénylettel Tunézia fiatal demokráciáján kívántak az elkövetők maradandó sebet ütni. Ellenkező hatást értek el: a világ vezető politikusai és közvéleménye egyhangúan ítélték el a barbár támadást.

Az egykori Africa provinciában, a Római Birodalom egyik leggazdagabb tartományában az idegenforgalmilag kevésbé exponált időszakot a nagy múltú ország irányítói jövőjük végiggondolására használták. A vezetői posztokon számos változásnak lehettünk tanúi. Fethi Bdirát, Sousse kormányzóját közvetlenül a merénylet után nevezték ki posztjára. A keménykezű politikus e sorok írójának adott interjújában utalt rá, hogy csak a béke hozhatja meg a fejlődést az ágazatban, s ezért ő személy szerint is mindent meg fog tenni.

Valóban, a biztonság kulcsszerepet játszik az idegenforgalom beindulásában. A gyakori ellenőrzések, a turisták által látogatott környékek szigorú felügyelete, a hotelszemélyzet alaposabb eligazítása mind az újrakezdés részei. E sziszifuszi munkában a hatóságok hatalmas segítséget kapnak a lakosságtól, az egyszerű emberektől is. Egy rendőr demonstratívan szolgálja a rendet, s jelenlétével nyugtatja meg az ideérkezőket, a polgárok viszont az elmúlt évben saját bőrükön tapasztalták a vendégek elmaradását, így a nyugalom a legfőbb érdekük. Az ország lakosságának mintegy fele kötődik egzisztenciálisan is a turizmushoz, mindenki érzi, egy újabb hiba a jövőjüket veszélyeztetheti.

Tunézia turizmusát természetesen nem csak a biztonságra szabad felépíteni. Az idegenforgalmi miniszteri poszton egy tapasztalt politikus, Selma Elloumi Rekik miniszter asszony áll, aki a francia Paris Matchnak az elmúlt év végén adott interjújában gondosan vázolta elképzeléseit. Közép- és hosszú távú terveiben az országot német szakértők támogatják, a segítségükkel és saját tapasztalataik értékelésével látnak neki az ágazat szerkezetátalakításához. A nyári nyaralóforgalom szezonalitását a kulturális turizmussal, a gyógyfürdők népszerűsítésével, az ökoturizmussal kívánják meghosszabbítani.

Az egész világ figyelemmel kíséri a tunéziai nép munkáját. Nem véletlen, hogy 2015-ben a Nobel-békedíjat a Nemzeti Párbeszéd Kvartettnek ítélték oda. Indoklásul a „2011-es tunéziai jázminos forradalom után az ország plurális demokráciájának építéséért tett erőfeszítéseiért” kapták jutalmul a rangos elismerést, de ezzel egy országot is jutalmaztak. Az időzítés sem lehetett véletlen, a forradalom radikális változást hozhat egy nép életében, a béke viszont a napi boldogulásukat segíti elő.

Ne feledjük,  egykor e vidéken Szent Ágoston hirdette tanait, s a tunéziaiak legfőbb erénye azóta is a nyitottság. Tiszta szívvel várják azokat, akik már megtapasztalták az ország vendégszeretetét, s azokat is, akik még csak szövögetik utazási terveiket Karthágó földjére. (x)