Visszavont TDM-pályázatok: a szövetség nem adja fel

Forrás: turizmus.com

 2016. december 05. 15:35

Az alábbiakban teljes terjedelmében tesszük közzé a Magyar TDM Szövetség állásfoglalását, melyet arra reagálva fogalmaztak meg, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség a napokban bejelentette: javasolni fogja a „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése” elnevezésű pályázat visszavonását.

Ahogy arról hírünkben mi is beszámoltunk, hidegzuhanyként érte a hír a TDM-szervezeteket, hogy felfüggesztették azokat az uniós pályázatokat, amelyek fejlődésüket, esetenként életben, versenyben maradásukat jelentették (volna).

A szövetség állásfoglalásában az alábbiakat írja:

"A Magyar TDM Szövetség továbbra is kiáll a több mint 10 éve tartó folyamat során létrejött turisztikai desztinációmenedzsment (TDM) rendszer komplex fejlesztése mellett. A rendszer alapelveinek érvényesülését továbbra is kiemelt jelentőségűnek tartja az ország turizmusának sikere és versenyképessége szempontjából, mert ezek képesek garantálni, hogy minden turizmusban érdekelt fél a közös célokért együttműködve jelentősen magasabb hozzáadott értéket teremtsen.

A rendszer alapja és megkerülhetetlen eleme a helyi szint, amely 2008 óta állami támogatás nélkül, alulról építkezve, megfelelő jogi szabályozás nélkül is professzionális munkát tudott végezni, amely nagyban hozzájárult az elmúlt évek eredményeihez. A helyi TDM-ek működését az önkormányzatok és a turisztikai szolgáltatók finanszírozták, azonban fejlesztésre eddig külső forrásokból nyílt lehetősége. Ezek nélkül a helyi TDM-ek nem fognak tudni jelentős eredményeket elérni a következő években. Mindez ellehetetleníti a magasabb szintű – térségi, régiós, országos – tudatos szakmai munkát is. A helyi szintű TDM-szervezetek fejlesztéseinek hiányában

– nem lesznek képesek lépést tartani az európai trendekkel,

– nem tudnak megújulni a minőségi vendégfogadást biztosító jelenlegi szolgáltatások: a Tourinform és más információs irodák, a vendégtájékoztatás korszerű eszközei és az annak hátterét biztosító IT-rendszerek, a komplex élmények érdekében végzett program- és rendezvényszervezés, a települési marketing koordináció, a turistákat fogadó humánerőforrás képzése és kompetenciáinak fejlesztése,

– nem biztosított a helyi szintű desztinációfejlesztési stratégia következetes megvalósítása, koordináció nélküli spontán folyamatok indulnak be, melyek gyengítik a tudatos pozicionálás eredményeit,

– gyengül a turizmusban érintett kkv-szektorhoz tartozó vállalkozások (a turizmusban gyakorlatilag a vállalkozások 99%-a) piaci pozíciója, ami végső soron a munkahelyek, s ezzel együtt a települések népességmegtartó erejének csökkenéséhez vezet,

– nehéz helyzetbe kerül a desztináció tudatos minőségmenedzsmentje, épp ott, ahova a látogatók érkeznek, ami jelentős versenyhátrányt okoz, úgy a belföldi, mint a nemzetközi piacon,

– egymástól elkülönült fejlesztések nem jutnak el a komplex ajánlati csomagként történő kiajánlásig és értékesítésig, aminek következtében a fejlesztések megtérülése bizonytalanná válik, s ez a befektetési kedv csökkenéséhez vezet,

– a turizmussal kapcsolatos feladatok visszakerülnek a helyi önkormányzatokhoz, akik éppen azért adták át azok ellátását a TDM-szervezeteknek, hogy a turizmusszakmai szempontok és kompetenciák maximálisan érvényre juthassanak,

– a helyi TDM-szervezetek nem lesznek képesek megfelelőszakmai partnerei lenni az országmarketingért felelős magasabb szintű szervezeteknek,

– jelentősen lelassul az információáramlás az egyes szintek között, adatgyűjtési hiányosságok miatt információhiány lép fel a döntéshozói szinten, ami piaci hátrányt jelent.

A felsoroltak elkerülése és a turizmus rendszerének optimális működés biztosítása érdekében azt kérjük, hogy a visszavonás helyett kerüljenek elbírálásra a GINOP 1.3.4. – 15 számú pályázatra 2016. február és október 7. között beadott támogatási kérelmek, és induljon el széles körű egyeztetés a 2017. évi pályázati kiírás tartalmi kérdéseiről. A Magyar TDM Szövetség továbbra is partner minden együttműködésben és párbeszédben annak érdekében, hogy Magyarország turizmusa az őt megillető helyet foglalja el a nemzetközi piacon a versenyképesség tekintetében."

A teljes képhez sok lényegi információ elhangzott az Országos TDM Konferencián, melyről tudósításunkat ITT olvashatja.