Felső-Ausztriában felsőfokon művelik az újturizmust

Szerző: Kovács Balázs

Forrás: turizmus.com

 2023. november 23. 10:04

Több mint 300 fős szakmai közöség előtt a Linz Arena rendezvénytermében egész estét betöltő showműsor keretében prezentálták a közel egyéves összegző munka eredményeként elkészült felső-ausztriai turizmusstratégiát.

A közel 700 fő részvételével megvalósult mélyinterjúk, elemzések és friss piackutatások eredményit tartalmazó, valamint az ENSZ fenntarthatósági célkitűzéseihez (SDG) egyaránt igazodó „Turizmus. Jövő. Felső-Ausztria.” címet viselő dokumentum 2030-ig szab irányt Ausztria „legautentikusabb, legeredetibb és leginnovatívabb” tartományában a szabadidő- és üdülő-gazdaság számára. A november 20-án frissen prezentált stratégia szakít az eddig készült hasonló dokumentumok turista-centrikusságával. A hétéves horizontot felölelő stratégia fókuszában a helyben élők, az ágazatban dolgozók és a tartományba látogatók közötti értékteremtő összhang megteremtése a cél. Az egyik legfontosabb indikátora e célok elérésének és a sikerességének a turizmus társadalmi elfogadottsági index, amely kiinduló értéke 100-as skálán mérve jelenleg 78 százalék. Cél, hogy ez az érték tovább emelkedjen.

A felső-ausztriai turizmusnapot a linzi Raiffeisen Aréna területén rendezték meg

Fotó: Kovács Balázs

A stratégia az alábbi négy pilléren nyugszik:

  • Társadalmi és szociális aspektusokat, valamint a klímaváltozás következményeit is figyelembe vevő fenntartható termékfejlesztés megvalósítása, amely 365 napos élménytérséggé alakítja át Felső-Ausztriát.
  • A munkaerő-dinamika és -lojalitás javítása érdekében komoly fejlesztő, képző és munkaerő-megtartó projektek indítása.
  • Korszerű, a termékekre reflektáló élményígéreteteket megkomponáló brandkoncepció kialakítása.
  • A szervezeti hatékonyság növelése érdekében a korábbi 45 térségi TDM-szervezet munkáját 19 szervezetbe integrálják.

A pillérek közötti összhangot horizontális elvként a fenntarthatóság és a digitalizáció biztosítják. A turisztikai termékfejlesztési irányoknál külön csoportot képeznek az egészségturisztikai szolgáltatások, a kerékpárturizmus, a slow travel fogalom köré tömöríthető szolgáltatások, valamint a helyiek és a látogatók közötti találkozásokat, elmélyült interakciókat elősegítő „rezonancia-turizmus”.

A tradíció, hagyományok és a társadalmi étékek, valamint az innováció és digitalizáció hajtóerejének összekapcsolása ugyancsak hangsúlyos eleme az újturizmus világába vezető stratégiának.

„Célunk, hogy a helyben élők és a hozzánk látogatók egyaránt meg- és felismerjék, hogy Felső-Ausztriában felsőfokon művelik az újturizmust” – hangoztatta beszédében a Markus Achleitner, a tartomány turisztikai tanácsnoka.