Az ügyek háromnegyede mindkét fél megelégedésével zárult tavaly a budapesti békéltető testületnél

Forrás: turizmus.com

 2024. február 13. 12:48

A Budapesti Békéltető Testület kezelte tavaly a békéltető testületekhez beérkezett fogyasztói panaszok több mint felét, és egymilliárd forint ügyértékben hozott döntést.

A jogviták békéltető testület általi rendezésével a fogyasztó és a szolgáltató is jól járhat a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) által működtetett Budapesti Békéltető Testület (BBT) tavalyi statisztikái szerint. A testület elé tavaly 10 százalékkal több eset került, mint az előző évben, és az elbírálásra kerülő ügyek háromnegyede mindkét fél megelégedésével zárult – írja közleményében a BKIK.

2023-ban a BBT-hez 4654 ügy érkezett, amelyből 4531 ügyben született döntés – ez közel 10 százalékos ügyszámnövekedést jelent 2022-höz képest. Országos szinten a békéltető testületekhez érkező fogyasztói panaszok felét a BBT kezelte és több mint egymilliárd forint ügyértékben hozott döntést.

Az előző évihez képest 2023-ban jelentősen (mintegy 400 esetszámmal) nőtt az egyezséggel záródó ügyek száma. Erős tendencia volt a vállalkozások együttműködési hajlandóságának javulása is, amelynek részeként sok esetben a békéltető testületi eljárás megindulása nyomán a vállalkozás szinte azonnal teljesítette a jogos fogyasztói igényt. A Budapesti Békéltető Testület szakmai tekintélyének elismerését jelenti, hogy az eljárásokban részt vevő vállalkozások jelentős figyelmet fordítanak az általuk benyújtott dokumentumok teljeskörűségére.

Tavaly tíz százalékkal több ügy került a Budapesti Békéltető Testület elé, mint az azt megelőző évben

Fotó: 123rf.com

A legtöbb kifogás (a panaszok 57 százaléka) továbbra is a szolgáltatásokkal kapcsolatos. Az előző évek tendenciáit folytatva növekedett a légitársaságokkal szembeni kompenzációs igények száma, különösen a járatok törlése, késése miatt.

2024. január 1-jétől 200 ezer forint értékhatár alatt kötelező érvényű, a bírósági ítéletekkel egyező erejű döntéseket hozhatnak a békéltető testületek – amennyiben a fogyasztó kérelme megalapozott – akkor is, ha az adott vállalkozások nem tettek alávetési nyilatkozatot. A békéltető testületi határozat ellen nincs fellebbezési lehetőség, viszont a Bíróságtól kérhető annak hatályon kívül helyezése.