Elkülönített támogatás a nyári fesztiválokra

Forrás: turizmus.com

 2016. március 28. 21:10

561 millió forintot különített el a kormány a rendkívüli keretből a nyári fesztiválokra.

Idézzük a Magyar Közlönyben megjelent szöveget:

„A Kormány 1150/2016. (III. 25.) Korm. határozata a kiemelt nyári kulturális fesztiválok támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról.

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a kiemelt nyári kulturális fesztiválok támogatása érdekében 561,1 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.  évi C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Turisztikai feladatok alcím, 3. Turisztikai célelőirányzat jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint. Az átcsoportosítás tekintetében Felelős: nemzetgazdasági miniszter Határidő: azonnal Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében Felelős: nemzetgazdasági miniszter Határidő: 2017. június 30.”