Szigorúbb szabályok az utazási irodáknak

 2013. július 10. 10:46

Az üdülési céllal szervezett utazási szolgáltatások vásárlói számára erősebb fogyasztóvédelmi garanciákat indítványozott kedden előterjesztett szabályozási javaslatában az Európai Bizottság.

 

A hagyományos és a személyre szabott utazások vásárlóinak érdekében szigorúbban ellenőriznék a felárakat, és az áremelés mértékét 10 százalékban maximálnák.
Kedvezőbbé tenné a brüsszeli bizottság a felmondási jogokat, nagyobb rugalmasságot biztosítana a fogyasztóknak, általánosan lehetővé téve a szerződés felmondását az indulás előtt, a szervezőnek fizetett méltányos térítés ellenében. A célállomáson bekövetkezett természeti csapás, zavargás vagy hasonló súlyos esemény esetén - amennyiben annak következményei kihathatnak az üdülésre, például ha a nagykövetségek nem tanácsolják az érintett országba való utazást - a szerződés térítésmentes felmondásának a jogát is garantálnák a fogyasztónak.
Szigorodnának a tájékoztatási kötelezettség előírásai a bizottsági javaslat értelmében, amely egyebek közt kimondja: a fogyasztókat egyszerű és érthető nyelven tájékoztatni kell arról, hogy a szervező felel a szerződésben szereplő valamennyi szolgáltatás megfelelő teljesítéséért. Jelenleg eltérő nemzeti szabályok vonatkoznak a felelős félre - a szervezőre, a közvetítőre, illetve adott esetben mindkettőre -, ami ahhoz vezethet, hogy a szervezők és a közvetítők egymásra hárítják a mulasztást, és egyikük sem vállalja a felelősséget a fogyasztóval szemben.
false
Amennyiben az utazási szolgáltatást nem teljesítették megfelelően, a bizottsági indítvány értelmében a fogyasztók nem vagyoni kár megtérítését is követelhetnék, különösen akkor, ha az üdülés élvezhetetlenné vált.
Az Európai Bizottság biztosítaná az utazás árának visszatérítéséhez, illetve a hazaszállításhoz való jogot is abban az esetben, ha az értékesítő, a szállító vagy bármely más szolgáltató az üdülés alatt csődöt jelent.
A vállalkozások számára a javaslat értelmében csökkennének az adminisztratív terhek, illetve megszűnnének a katalógusok újranyomtatására vonatkozó - az internetes korszakban immár elavultnak számító - tájékoztatási követelmények.