Egy csipet Magyarország – keresik a legízletesebb úti célokat

Forrás: turizmus.com

 2015. április 13. 16:56

Az EDEN program keretében a Magyar Turizmus Zrt. idén „Egy csipet Magyarország” címmel ír ki pályázatot, témája a helyi gasztronómia. A május 26-ig benyújtható pályázat keretében Magyarország legízletesebb vendégváró úti célját szeretnék kiválasztani, eredményhirdetés szeptemberben lesz.

Az Európai Bizottság 2015-ben már kilencedik alkalommal írt ki pályázatot az ún.
,,Kiváló Európai Desztinációk’’ témában (EDEN). Magyarország eddig valamennyi pályázaton sikeresen szerepelt. Ezúttal is a maximális, 75%-os uniós támogatást sikerült elnyerni a projekt magyarországi lebonyolításához, ami 50 ezer euró támogatást jelent.

A képen balról jobbra Mártonné Máthé Kinga, Faragó Péter vezérigazgató és Vetter Szilvia.

Az idén induló pályázat célja egy olyan, európai szinten is versenyképes úti cél kiválasztása, amely a saját, helyi gasztronómiájára alapozott kínálatával elnyerheti a „Magyarország legízletesebb vendégváró úti célja” címet. A Turisztikai Világszervezet (UNWTO) szerint a gasztronómia egyre inkább az utazási élmény központi elemévé válik. A turisták költésének több mint harmada a gasztronómiai termékek fogyasztásához kapcsolódik.

A gasztronómiai motivációval utazók érdeklődésének középpontjában elsősorban az élelmiszer-termelők, a gasztronómiai fesztiválok, az élelmiszeripari kiállítások és rendezvények, a termelői piacok, főzőbemutatók és a különleges ételek kóstolója áll.

„Mindezek fényében újabb hangsúlyt kap a Magyar Turizmus Zrt. azon határozott törekvése, hogy a turisztikai és az agrármarketing területeket közelebb hozzuk egymáshoz. A társaság ugyanis a magyar turisztikai célpontok, a magyar gasztronómia és a magyar agrártermékek közös népszerűsítését tartja célravezetőnek.” –mondta dr. Faragó Péter a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója.

A Magyar Turizmus Zrt. arra biztat minden turisztikai fogadóterületet, hogy éljen az EDEN pályázat által kínált kommunikációs lehetőségekkel és mutassa meg országnak, világnak, hogy miért érdemes a „Magyarország legízletesebb vendégváró úti célja” címre.

Az elismerő címet elnyerő hazai térség marketingeszközeinek fejlesztéséhez a Magyar Turizmus Zrt. 2 millió Ft értékben járul majd hozzá. A nyertes térség részt vehet továbbá a 2015. évi Európai Turizmus Fórumon, ahol európai társaival átveheti a ,,Kiváló Európai Desztináció’’ díjat. A nemzetközi promóciót a közös európai portálon való megjelenési lehetőség (http://ec.europa.eu/eden/) és az Európai Bizottság által a desztinációkról készítendő film segíti. Részt vehet továbbá az Európai Bizottság kezdeményezésében megvalósuló, az európai nyertes desztinációk szakmai együttműködését elősegítő hálózatfejlesztési projektben. A nyertesről magyar és angol nyelvű szakmai összefoglaló készül, továbbá megjelenési lehetőséget kap a Magyar Turizmus Zrt. micro-site-ján, az eden.itthon.hu honlapon. Hazánkban a Magyar Turizmus Zrt. látja el a projektfejlesztéssel, lebonyolítással kapcsolatos operatív feladatokat.

 

Jogosultsági kritériumok:

  1. Kizárólag olyan térségi összefogások pályázhatnak, amelyeknek tagja legalább:
  • három települési önkormányzat és
    • három turisztikai szolgáltató és
    • egy turizmushoz vagy gasztronómiához kapcsolódó civil szervezet.
  1. A helyi gasztronómiájára alapozott speciális turisztikai kínálat a desztinációban legalább két éve létezik.
  2. A desztinációknak évszakonkénti bontásban össze kell állítaniuk összesen négy darab (egy ajánlat évszakonként), egyenként 3-4 napos turisztikai kínálati csomagot.
  3. A pályázók vállalják az Európai Unió és az ENSZ Turisztikai Világszervezet fenntartható turizmusról szóló anyagainak terjesztését.
  4. A pályázatot beadó szervezetek lehetnek:
  • Helyi önkormányzatok
    • Kistérségi szervezetek
    • Non-profit szervezetek
    • Alapítványok
    • Helyi és térségi civil szervezetek
    • TDM szervezetek
    • Gasztronómiai szervezetek
    • Nemzeti Parkok
    • Erdőgazdaságok

Szakmai követelmények (részletesen a pályázati útmutatóban)

  • Tudatos termékfejlesztés (a gasztronómiai turisztikai kínálat bemutatása, a térségben való időltöltésre kidolgozott javaslat színvonala, a kínálat komplexitása, ami a szezonalitást és a földrajzi koncentrációt oldja, magas színvonalú marketingtevékenység, környezeti, gazdasági és társadalmi fenntarthatóság szempontjainak érvényesítése).
  • Infrastruktúra (megfelelő, egységes kitáblázás, turisztikai látogatóközpontok, információszolgáltatás, szálláshelykínálat, desztináció rendezettsége, akadálymentes megközelíthetősége).
  • Szervezeti háttér, partnerség (turizmusban érdekeltek részvétele a helyi turizmus szervezésében, a desztináció teljesítményének monitoringozása, a vendégelégedettség mérése, társadalmi fenntarthatósági szempontok érvényesülése, helyszínbejárás).

A potenciális pályázók tájékoztatását segítik a turisztikai régiónként megrendezésre kerülő információs napok, amelyeken az érdeklődők megismerhetik a pályázat hátterét, a pályázat konkrét céljait és információkat kaphatnak pályázatuk elkészítéséhez. Az információs napok az alábbi helyszíneken és időpontokban lesznek:

 

Régió

Helyszín

Időpont

Észak-Alföld

Debrecen, IKON Étterem

2015. április 14., 10.00

Dél-Dunántúl

Szigetvár, Deák F. tér 16.

2015. április 15., 11.00

Tisza-tó

Karcag, Bio Hotel Nimród

2015. április 16., 11.00

Közép-Dunántúl

Mór, Fogadó az Öreg Préshez

2015. április 17., 11.00

Budapest - Közép-Dunavidék

Budapest, Dunyha Vendéglő

2015. április 21., 10.00

Észak-Magyarország

Noszvaj, Magtár Fogadó

2015. április 21., 14.30

Balaton

Badacsony –Hotel Bonvino Wine & Spa

2015. április 22., 11.00

Dél-Alföld

Békéscsaba, Csabai Kolbász Ház

2015. április 23., 11.00

Nyugat-Dunántúl

Oszkó, Pannon Helyi Termék Központ

2015. április 24., 11.00

 

A pályázattal kapcsolatos további tájékozódást segíti az ún. Help Desk szolgáltatás, ami 2015. április 13. és 2015. május 26. között elérhető az eden@itthon.hu e-mail címen.

A pályázat benyújtási határideje 2015. május 26.

A formai és többlépcsős szakmai értékelést a Magyar Turizmus Zrt., az NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztálya a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ), a Stílusos Vidéki Éttermiség (SVÉT), a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ), a Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesülete (FVSZE) érintett képviselője által felállított értékelő csoport végzi. Az értékelés során várhatóan sor kerül a pályázó térségek helyszíni meglátogatására is. A végleges döntést egy szakmai záró konferencia keretei között egy döntőbizottság hozza meg, amely turisztikai szakemberekből és turisztikai szakmai szervezetek képviselőiből áll. A záró konferenciára várhatóan 2015 szeptemberében kerül sor Budapesten, amelyre az összes pályázó térség, a sajtó képviselői, valamint a releváns szakmai szervezetek képviselői kapnak meghívást.

A záró konferencián az előértékelés során kiválasztott öt, legjobb eredményt elért desztináció kap bemutatkozási lehetőséget, majd ezt követően a döntőbizottság zárt ülésen hozza meg a végső döntést. A döntőbizottság figyelembe veszi a térségek pályázati anyagait, az értékelő csoport által készített értékeléseket, a helyszínbejárások tapasztalatait, valamint az elhangzó prezentációkat. A záró konferenciához kapcsolódóan a döntőben a résztvevők bemutatkozási lehetőséget kapnak a helyszínen.

 

A projekt várható hatásai

  • Az ,,Egy csipet Magyarország” témakörben a Kiváló Európai Desztináció cím hozzájárul a gasztronómiai szolgáltatásokat biztosító úti célok népszerűsítéséhez hazai és európai szinten egyaránt.
    • Megismerteti és hangsúlyozza a felelősségteljes turisztikai tevékenység irányelveit.
    • A hazai és nemzetközi turisztikai szakemberek jobban megismerik a turisztikai kínálatukat gasztronómiára építő desztinációkat, ami hozzájárulhat e térségek ismertségének, elismertségének növekedéshez.
    • Ösztönzi a résztvevő térségeket a fenntarthatóság irányelveinek alkalmazására, a díjazott desztinációk példaértékű tevékenységének átvételére.
    • Hozzájárul a helyi lakosság identitásának erősödéséhez, ösztönzi a lakosságot a helyi értékek megismerésére, megőrzésére.
    • Növeli a desztinációban a turisztikai keresletet, ezáltal hozzájárul a turizmusban érdekelt helyi vállalkozások versenyképességének növekedéséhez.