Kijárási korlátozás: alapos indok nélkül a belföldi foglalás is vis maior kategória

Forrás: turizmus.com

 2020. március 28. 10:56

A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III.27.) kormányrendelet több előírása a szállodákat és az éttermeket is érinti, ezekre hívja fel a figyelmet a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége.

A rendelet szállodákra és éttermekre vonatkozó előírásai a következők:

2. § Vendéglátó üzletben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.

Az előírás érvényesítése az üzemeltető felelőssége.

(Megjegyzés: ez felülírja a korábbi rendeletet a 15 óráig tartó nyitva tartásról. Viszont a korlátozás továbbra sem vonatkozik azokra a vendéglátó üzletekre, amelyek a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 22. pontja szerinti helyen (azaz szálláshelyen) üzemelnek és kizárólag a 2. § 23. pontja szerinti szolgáltatást (azaz szálláshely-szolgáltatást) igénybe vevőknek nyújtanak a 2. § 30. pont szerinti szolgáltatást (azaz vendéglátást). Tehát a szállodai vendégnek az előre megrendelt étkezéseket az étteremben fel lehet szolgálni.)

Április 11-ig nem fogadhatnak új szabadidős vendégeket a hazai szállodák

Fotó: 123rf

A szálloda elhagyásának indokai

A szállodának tájékoztatni kell arról a szállóvendégeket, hogy milyen indokkal és milyen feltételekkel tartózkodhatnak a szállodán kívül. Az alapos indokokról a 4. §, az egyéb indokokról az 5. § rendelkezik.

5. § Egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani.

 

Szabadidős vendégek tartózkodásának korlátozása

A szállodában jelenleg tartózkodó vendégek a rendelet előírásainak betartásával tartózkodhatnak a szállodában, viszont új szabadidős célú vendégek fogadására – a szövetség jogásza szerint jelenleg – nincs lehetőség április 11-ig.

A külföldi vendégek érkezése a korábbi rendeletek alapján vis maior kategóriába esik, s ezen rendelettel április 11-ig már a belföldi szabadidős vendégek egy része is ebbe a kategóriába tartozik, amennyiben a szerződés ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz.

Amennyiben a vendégek a rendeletben meghatározott alapos indokkal érkeznek – építőmunkások, üzletemberek stb.– a következő két hétben, a rendelet 4. § (1)  bekezdése alapján – miután az a) pontban foglaltak szerint „a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség” teljesítése alapos indoknak minősül – ők megszállhatnak a szállodában.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége felhívja a szállodák figyelmét, hogy a szállodák bezárása továbbra is a tulajdonos/üzemeltető saját hatáskörében meghozandó döntés, tehát a jelen helyzet nem minősül az Mt.-ben megfogalmazott „elháríthatatlan külső oknak”, hatósági szállodabezárásról nincsen rendelkezés.