Kiss Kornélia: Három év után ismét nőtt a BGE turizmusképzésére jelentkezők száma

Szerző: Szerdahelyi Krisztina

Forrás: turizmus.com

 2023. augusztus 02. 16:40

2022 augusztusa óta Kiss Kornélia vezeti a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karán (BGE KVIK) a Turizmus Tanszéket. Két szemeszterrel a háta mögött arról kérdeztük, tanszékvezetőként mik a fő prioritásai, és mit mutatnak az idei felvételi számai.

Amikor legutóbb találkoztunk, a Budapesti Corvinus Egyetem Turizmus Tanszékét vezette. Mi hozta át a Budapesti Gazdasági Egyetemre?

Az elmúlt néhány évben a Corvinuson jelentősen átalakult a képzési portfólió: a turizmus-vendéglátás szak megszűnt, a turisztikai képzés ma specializációk formájában zajlik. Mostanra 23 évet dolgoztam a turisztikai szakmában, ebből néhány évet turisztikai tanácsadói területen, 13 évet a Magyar Turizmus Zrt.-nél töltöttem. Legyen szó szakmai életutam bármely állomásáról, kollégáim java része a BGE-n, illetve jogelődjén, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán végzett. Amikor 2022 tavaszán kiírták a tanszékvezetői pályázatot, úgy éreztem, számomra ez lesz az a kihívás, ahol az egyetemi tanulmányaim során megszerzett tudásomat és szakmai tapasztalataimat kamatoztathatom. Megpályáztam, és elnyertem a pozíciót, és tavaly augusztus 1-jén csatlakoztam a BGE csapatához.

 

Régóta nem volt olyan nehéz helyzetben a turizmusszakma, mint az elmúlt években, ami az egyetemi jelentkezésekre is rányomta a bélyegét. Milyen számokkal kellett szembesülnie, amikor megkezdte a munkát?

2020 óta a BGE-n – és országosan is – jelentősen csökkent a turizmus-vendéglátás képzésre jelentkezők száma. Noha a BGE-n az országos átlaghoz képest jóval kisebb volt a visszaesés, az alapszakos hallgatóink száma néhány év alatt szinte megfeleződött. 2022-ben, a covid után már-már fellélegezhettünk, ám a felvételi eredmények kihirdetését követően, augusztusban már felerősödtek az energiaválsággal, az inflációval, a gazdasági recesszióval kapcsolatos hangok. Ez az amúgy is alacsony jelentkezőszámokra ismét rányomta a bélyegét, így végül a felvettek közül sokan nem iratkoztak be.

2022 szeptemberében szinte naponta érkeztek a fürdők, múzeumok, szállodák és vendéglátó egységek bezárásával kapcsolatos hírek. Ennek ellenére, vagy épp ezért, elhatároztuk, hogy mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a szakmát és a képzésünket ismét vonzóvá tegyük a pályaválasztás előtt álló fiatalok számára. Októberben számos marketingeszközt integráló, 360 fokos kampányt indítottunk. Ebben újradefiniáltuk azokat az üzeneteket, amelyekkel a hallgatókat és a pályaválasztás előtt álló diákok szüleit megszólítjuk. Ezt a kampányt a lehetséges sorrendmódosításig folytatjuk.

Kiss Kornélia: Az egyik fontos küldetésemnek tartom, hogy láthatóbbá tegyük a BGE KVIK Turizmus Tanszék munkáját

Fotó: BGE

Mi volt a kampány központi üzenete?

A fő koncepciónk az volt, hogy megmutassuk a turizmus-vendéglátás szakma szépségét, és elmondjuk, hogy mostanra az utazás az életünk részévé vált, az „egyre válságállóbb” utazásra mindig lesz kereslet. A válságok elmúlásával az elodázott utazások egyre intenzívebb keresletnövekedési hullámokban valósulnak meg, feladatunk, hogy ezekre a válságokra és a folyamatos változásra felkészülten reagáljunk.

A felvételi kampány során elmondtuk, abban hiszünk, hogy a bennünket választók a legnépszerűbb hazai turizmus-vendéglátás szakon tanulhatnak – az egyetemi oktatók mellett Budapest első számú látnivalóinak, rendezvényszervező cégeinek, szállodáinak, éttermeinek tulajdonosaitól, vezetőitől, gyakorlatorientált oktatás keretében.

Az első komolyabb reménysugarat a januári nyílt napok jelentették, a személyes részvétellel zajló esemény látogatószáma minden várakozást felülmúlt. A rendezvényt a legnagyobb előadótermünkbe terveztük, de végül további két előadót is meg kellett nyitnunk, a nyílt napon összesen 650 középiskolás vett részt. A szakmai partnerekkel való együttműködésben megvalósult előadásokkal és kerekasztal-beszélgetésekkel megmutathattuk a szakma sokszínűségét és szépségét.

A márciusban megérkezett első jelentkezési adatok már fehéren-feketén mutatták, hogy nagyon jól sikerült a kampányunk, a BGE kifejezetten szép számokat hozott mindhárom képzési formában. A tavalyi évhez képest 23 százalékkal nőtt az egyetemünkre jelentkezők száma. Ezzel a BGE 2023-ban az országos lista negyedik helyén végzett, egy hellyel előrébb, mint 2022-ben. Az egyetem mindhárom kara az ország tíz legnépszerűbb kara között szerepel. Még a tavalyinál is több mesterszakos jelentkező jelölte meg első helyen a BGE-t, és az országos átlagnál nagyobb mértékben nőtt az angol nyelvű képzésekre jelentkezők száma is. A turizmus-vendéglátás szakon fordulópontot mutat az idei felvételi szezon: három év után ismét nőtt a jelentkezők száma az alapképzésünkre: a tervezett 400 fős turizmus-vendéglátás alapszakos jelentkezési számot csaknem 70 százalékkal léptük túl.

Milyen elképzelésekkel érkezett a tanszékvezetői székbe?

Korábban már többször dolgoztam vezető pozícióban, de mindig a csapatból léptem elő. Ez az első olyan munkahelyem, ahová kívülről csatlakoztam, így nem volt könnyű összeállítani a pályázati anyagot, hiszen az egyetem és a Turizmus Tanszék tevékenységére csak kevés rálátásom volt. Ezért is tartom az egyik fontos küldetésemnek, hogy láthatóbbá tegyük a BGE KVIK Turizmus Tanszék munkáját. A tanszéken jelenleg huszonnégyen dolgozunk, ezenkívül félévenként huszonöt-harminc óraadó kapcsolódik be az oktatási tevékenységünkbe. Rengeteg olyan esemény történik a tanszéken, amelyre büszkék vagyunk, az eredményeinket szeretnénk elmondani, bemutatni a leendő és jelenlegi diákjainknak, a turisztikai szakmának és a szélesebb nyilvánosságnak is, mert az itt folyó munka még a jelenleginél is komolyabb piaci részesedésre predesztinálja a BGE turizmus-vendéglátás képzését.

Mivel alkalmazott tudományok egyeteme vagyunk, kardinális kérdés a szakma bevonása a munkánkba. Az oktatás mellett más területeken is fontosnak tartom az együttműködést a szakmával. A szállodai, az utazási irodai, a rendezvényszervezési területen, illetve társtanszékünk, a Vendéglátás Tanszék oktatási területein is komoly vállalati-szervezeti kapcsolataink vannak: az ezeken a területeken tevékenykedő szakemberek az oktatói állomány nagyra becsült tagjai. Naprakész piaci ismereteik átadása alapvető fontosságú. A szakmai versenyeken, a szakdolgozati konzultációkban, a bírálatok elkészítésében vagy vizsgaelnökként szintén számítunk rájuk és szakmai tapasztalataikra.

Az alumni bevonása szintén fontos feladat: közülük sokan óraadóként is részt vesznek az egyetem életében, de többen a kampányunkba is bekapcsolódtak.

 

A szakma szépségének megmutatásán túl hogyan tehető a fiatalok számára vonzóvá a BGE? Milyen közeget kell teremteni a mai hallgatóknak?

Inspiráló közegre van szükség. Meg kell tanulni a Z generáció nyelvén beszélni, az ő fejükkel gondolkodni. Egészen más ez a nemzedék, mint a katedra másik oldalán lévők, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a hallgatókat minél több dologba bevonjuk, például a nyílt napot is hallgatói segítséggel szerveztük meg. De sok egyéb területet is szeretnék közelebbről megismertetni velük, mert ezeken keresztül sok mindent megtanulhatnak. Emellett mi is tanulhatunk tőlük, és ez segíti a közös munkát.

Számomra nagyon fontos, hogy a tantermen kívül is legyenek olyan kapcsolódási pontjaink, amelyek azon túl, hogy egy-egy feladat megvalósításáról szólnak, egyben egymás kölcsönös megismerésére, az egymástól való tanulásra is lehetőséget adnak. Megismerjük például azt a ritmust, amelyben dolgoznak, azokat a feladatokat, amelyeket vonzónak tartanak. Win-win szituációhoz vezet, ha ezeket később megpróbáljuk beépíteni az oktatási tevékenységünkbe.

 

Mit érdemes tudni a hallgatók elvárásairól?

Hallgatóink sokkal pörgősebbek, sokkal dinamikusabbak, mint a korábbi generációk, számomra úgy tűnik, hogy kisebb „snittekből” álló egységekben gondolkodnak. Frontális előadások és tankönyvek helyett tanulási élményekre, az oktatóval és a hallgatótársakkal való interakciókra, digitális eszközökhöz kapcsolódó tanulási folyamatra és nagyon sok visszacsatolásra, megerősítésre van szükségük, ezeket aztán a lelkesedésükkel jutalmazzák.

Fontos tudni, hogy ma már többségben vannak azok, akik a tanulmányaik mellett legalább félállásban, de sokszor főállásban dolgoznak.

Nagyon sok kiemelkedően tehetséges hallgató van a BGE-n, és számomra nagy öröm, amikor sikerül extra lehetőséget megcsillantani előttük, amivel a tanulmányaikon túl is bekapcsolódhatnak az egyetemi életbe, és ami a szakmai életútjukhoz is sokat adhat. Ez lehet akár egy rendezvény szervezése, vagy részvétel a tudományos diákköri munkában.

Amióta itt vagyok, a hallgatók minden félév végén kapnak egy üzenetet a tanszéktől, amelyben arra kérjük őket, hogy jelezzék, ha van olyan terület, ami iránt érdeklődnek. Ez lehet szakmai verseny, TDK-konferencia, demonstrátori vagy gyakornoki pozíció, de lehet nemzetközi kurzus is. A visszajelzéseik alapján már a konkrét felhívásokkal, célzottan tudjuk megkeresni őket. Az egyetem és a hallgatók közti kapcsolatot folyamatosan érdemes erősíteni. Fontos, hogy eredményesen szólítsuk meg őket, egyrészt a tanulmányaik, másrészt az ezen túlmutató tevékenységek miatt, hiszen ezekből lesznek az életre szóló elköteleződések.

Névjegy

Dr. Kiss Kornélia szakmai pályafutását az LT Consorg és a Horwath Consulting turisztikai és szállodaipari tanácsadó cégeknél kezdte. Ezt követően a Magyar Turizmus Zrt. munkatársaként kutatással és termékmenedzsmenttel foglalkozott: előbb vezető kutatóként, majd kutatási igazgatóként, végül a kutatást, termékfejlesztést és -kommunikációt integráló terület vezetőjeként.

A Budapesti Metropolitan Egyetem oktatói-kutatói csapatának tagjaként részt vett a regionális jóllét alkalmazási lehetőségeit vizsgáló kutatásban. A Budapesti Corvinus Egyetemen a Turizmus Tanszék vezetőjeként és a turizmus-menedzsment mesterszak felelőseként dolgozott. Kutatási és oktatási tevékenysége elsősorban a szabadidős és turisztikai fogyasztói magatartásra és a jóllét különböző aspektusaira irányul.

A Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karán 2022 augusztusa óta vezeti a Turizmus Tanszéket.

Mi a legfrissebb történés mostanában a Turizmus Tanszék életében?

Néhány héttel ezelőtt megalakult a BGE kiválósági központjainak sorában a Látogatógazdaság Kiválósági Központ, amely kimondottan a turizmus-vendéglátás területével foglalkozik. A kiválósági központjaink fontos szerepet vállalnak a felsőoktatás és a vállalatok kapcsolatában, és a gyakorlat számára is releváns kutatásokat végeznek; a Turizmus és a Vendéglátás Tanszékek munkatársaiból alakult új központunk Debreczeni János vezetésével a turizmus-vendéglátáshoz és a turizmusmenedzsmenthez kapcsolódó kutatásokat fogja össze. Nagyon nagy reményeket fűzünk ehhez a munkához, amely nemcsak az egyetemi kutatásokat és a tudományos diákköri munkát teszi hatékonyabbá, hanem vállalati partnereinkkel, a szakmával való közös gondolkodásnak és együttműködésnek is egy újabb platformja lehet.

*

A cikk eredetileg a Turizmus.com Magazin 2023. július–augusztusi számában jelent meg. Az interjú készítései óta ismertté váltak a turizmus-vendéglátás képzés felvételi ponthatárai, amelyekről ebben a cikkünkben írtunk részletesen.