Mobilitási szokások változása a pandémia idején

Szerző: Miskolczi Márk

Forrás: turizmus.com

 2021. október 22. 10:01

A Covid-19 világjárvány jelentős recessziót eredményezett a turizmus szektorban. A Turizmus Bulletinben megjelenő tanulmány az egyes közlekedési módokkal kapcsolatos társadalmi attitűdöt, a járvány alatti turisztikai szokásokat, valamint az enyhülést követő utazási motivációt vizsgálta.

A Turizmus Bulletin 2021. évi 3. számában megjelent „Mobilitási szokások változásai a Covid19-világjárvány idején” című tanulmányban Miskolczi Márk, Bauer Béla, Déri András és Kovács Tamás tanulmányozták a mobilitási szokásokat.

Napjainkban valamennyi tudományterület és iparág a jelenleg zajló világjárvány megfékezésére, illetve a járvány következtében fellépő negatív hatások minimalizálására törekszik. A szektor járvány utáni fellendülése nagyban függ a társadalom közlekedési módokkal és turisztikai szolgáltatásokkal szembeni bizalmának erősítésétől, ezért szükségszerű a lakosság attitűdjének folyamatos monitorozása.

maszkutazas_123rf

A kutatásba bevont személyek több mint fele a járvány megfékezéséig egyáltalán nem venne részt turisztikai célú nemzetközi utazásokon

Fotó: 123rf.com

A kutatás keretében fókuszcsoportos beszélgetések és a magyarországi lakosságra vonatkozóan reprezentatív (n=3025) adatfelvétel valósult meg. Az eredmények rámutattak, hogy a mindennapi helyváltoztatások során a közösségi közlekedés szerepe visszaszorult, a személygépkocsival történő közlekedés és a kerékpárhasználat azonban szignifikánsan erősödött. Ezzel szemben a személygépkocsi-használatra épülő megosztáson alapuló szolgáltatásokat (pl. telekocsi-szolgáltatás) a válaszadók a legkockázatosabb személyközlekedési módok közé sorolták.

A kutatás fontos eredménye, hogy a válaszadók a pandémia alatt nem csupán a korlátozó intézkedések, utazási szabályozások miatt nem utaztak. A kutatásba bevont személyek több mint fele a járvány megfékezéséig egyáltalán nem venne részt turisztikai célú nemzetközi utazásokon, függetlenül attól, hogy az módjában állna-e.

A feltáró kutatás eredményeiből kiindulva a kutatók további célja a fogyasztói bizalmat erősítő alternatívák feltárása a közlekedésben és a turizmusban, valamint az egyes egészségvédelmi intézkedések iránti igény tartósságának (pl. fizikai távolságtartás a repülőkön, turisztikai szolgáltatók biztonsági intézkedései) felmérése a lakosság körében.

A kutatás további eredményei a teljes tanulmányban olvashatók, mely ezen a linken érhető el.