Az MVI éves statisztikai helyzetjelentése a vendéglátásról

Forrás: turizmus.com

 2018. június 28. 17:41

A Magyar Vendéglátók Ipartestülete a korábbi évekhez hasonlóan idén is összegyűjtötte a vendéglátással kapcsolatos hazai és nemzetközi statisztikai adatokat, amelyeket felhasználva Zerényi Károly, az MVI képviselő testületi tagja elkészítette az ágazatról szóló éves helyzetjelentését.

A helyzetjelentés alapvetően a KSH által közzétett statisztikai adatokra épít, amelyből megismerhető a vendéglátás 2017-es teljesítménye, többek között a folyó- és változatlan áras forgalom alakulása, az árucsoportonkénti összetétele, az egy üzletre jutó napi forgalom, valamint a foglalkoztatási, átlagkereseti adatok és az ágazati áfa-kulcsok nemzetközi összehasonlítása is. Emellett a munkaerőhiányra figyelemmel a jelentésben külön szerepel az üres álláshelyek arányának alakulása a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás területén. A KSH által negyedévenként közölt adatok alapján az üres álláshelyek aránya az elmúlt években tendenciáját tekintve folyamatosan emelkedett, amely 2018 I. negyedévében 2,5% körül alakult. Az áfa-kulcsok tekintetében a HOTREC idei táblázatából pedig kiderül, hogy a szálláshely-szolgáltatás 18%-os áfa-kulcsa európai összehasonlításban továbbra is a negyedik legmagasabb, viszont az étkezőhelyi vendéglátásban az étel- és a helyben készített alkoholmentes italforgalomra érvényes 5%-os kulcs Luxemburg után a második legalacsonyabb. Ha ehhez hozzávesszük a 4%-os turizmusfejlesztési hozzájárulást, akkor is az EU-átlag alatt van a magyarországi adóteher. Ugyanakkor a bonyolult hazai áfa-szabályozás miatt célszerű lenne, ha a kedvezményes adókulcsot más európai országokhoz hasonlóan valamennyi vendéglátóipari szolgáltatásra kiterjesztenék.

Mindezek mellett fontos megjegyezni, hogy a helyzetjelentés a vendéglátással összefüggő fontosabb statisztikai adatokat egy anyagban teszi elérhetővé, amely jelentősen megkönnyíti az adatok áttekintését az érdeklődők számára.

A jelentés itt olvasható.