A Colonnade közleménye a Fáraók Toursról

Forrás: turizmus.com

 2018. november 12. 14:03

A Colonnade az alábbi közleményt juttatta el szerkesztőségünknek a biztosítotti körébe tartozó Fáraók Toursszal kapcsolatban.

Budapest Főváros Kormányhivatala 2019. november 9-én tájékoztatta a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepét, hogy az U-001005 számon nyilvántartott Insight Tours Kft. (Fáraók Tours) számára az utazásszervezői és közvetítői tevékenység folytatását 1 évre megtiltja, és hivatalból törli az utazási vállalkozót a hatósági nyilvántartásból.

Az utazási vállalkozó azonban köteles az úton levő utasait hazautaztatni, valamint az elmaradt utazásokra befizetett előlegeket és részvételi díjakat a jogszabályban foglaltak szerint visszafizetni. Amennyiben ennek nem tud eleget tenni, úgy a szükséges intézkedéseket a biztosító teszi meg a jogszabályban meghatározottak alapján a vállalkozás vagyoni biztosítéka, illetve külföldön rekedt utasok esetén a kötelező biztosítása terhére.

Külföldön rekedt, hazautazni nem tudó utasokról társaságunk jelen pillanatig még nem kapott kárbejelentést. Ugyanakkor az elmaradt utazásokkal kapcsolatos kárbejelentéseket a BFKH határozatának kézhezvételétől fogadjuk és feldolgozásuk megkezdődött.

Az előlegekkel és részvételi díjakkal kapcsolatos kárbejelentéseket az alábbi elérhetőségeken fogadja társaságunk:

Email: biztositek@colonnade.hu

Levelezési cím: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe 1426 Budapest, Pf. 153

Munkaidőben elérhető telefonszám: +36-1-460-1490

A kárigényhez az alábbi dokumentumokat kérjük társaságunk részére e-mailben vagy postai úton megküldeni:

- jelentkezési lap/utazási szerződés

- Insight Tours Kft. Utazási Iroda által kiállított számlák

- befizetési bizonylatok (csekk, befizetési bizonylat, nyugta, banki kivonat másolata stb.)

- utazás közvetítői szerződés, valamint az Irodánál kapott összes egyéb dokumentáció

- a szerződő bankszámlaszáma, vagy postai utalási címe, illetve elérhetősége

Felhívjuk a károsultak szíves figyelmét, hogy kárbejelentésüket 2019. január 15-ig várjuk!

Az esetleg külföldön rekedt utasok hívásait, a kényszerű kint-tartózkodáshoz szükséges szállás és hazautazás megszervezésével kapcsolatos igényeket a nap 24 órájában fogadják kollégáink a +36-1-460-1450 telefonszámon.

Kovács Gábor fióktelep vezető

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe