Tovább nő a hazai úti célok népszerűsége a BGE felmérése szerint

Forrás: turizmus.com

 2023. június 23. 13:50

Miközben idén nyáron honfitársaink 64 százaléka nem tervez változtatni a korábbi úti céljain, a megkérdezettek negyede (24%) többet szándékozik a határainkon belül utazni, mint korábban, és csak 8 százalékuk tervez több külföldi utat – ez is kiderül a Budapesti Gazdasági Egyetem felméréséből.

A Balaton ezen a nyáron is kitüntetett úti célnak számít – világít rá a BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar (BGE KVIK) Turizmus Tanszékének a magyar lakosság 2023-as utazási terveiről, valamint a Balatonnal kapcsolatos véleményéről szóló reprezentatív felmérése*, amelynek eredményeit pénteken ismertették.

 

Generációnként változó utazási szokások

Míg az eredmények szerint az utazási szokásokban alapvetően nincs változás, az utazással összefüggő kiadások terén igen: idén nyáron a magyarok 37 százaléka nem változtat az utazással összefüggő kiadásain, 30 százalékuk viszont nagyobb összeget tervez utazásra fordítani. A válaszadók többsége (57%) nem tervezi, hogy változtat utazási gyakoriságán, azok, akik mégis, inkább kevesebbszer kelnek útra (28%).

A korábbinál több utazással tízből egy megkérdezett (11%) számol. Az utazások hossza jellemzően (63%) nem változik: a szokásosnál rövidebb utazást a magyarok kevesebb mint harmada (28%), a tavalyinál hosszabb utazást 7%-uk tervez.A felmérés eredményei szerint a jelenlegi gazdasági és geopolitikai helyzet eltérően hat az egyes generációk utazási szokásaira. Az 1981 és 1996 között született Y-generáció kiemelkedően magas utazási kedvről számolt be: az egyes generációk közül ezen csoport tagjai jelölték a legnagyobb arányban (17%), hogy a korábbihoz képest az idén többször utaznak, vagy hosszabb időre kelnek útra (12%). A Boomer-generáció (1946–64 között születettek) tagjaira a legjellemzőbb, hogy kevesebb és rövidebb utazást terveznek 2023-ban, mint korábban. A legidősebb generáció tagjai (az 1945-ben és előtte születettek) változtatnak a legkevésbé utazási szokásaikon.

 

A belföldi turizmusnak áll a zászló

Ami az úti célokat illeti: a zászló egyértelműen a belföldi turizmusnak áll. Bár a válaszadók 64 százaléka nem tervez változtatni a korábbi úti célján, a megkérdezettek egynegyede (24%) többet fog a határainkon belül utazni, mint korábban, és csak 8 százalékuk gondolkodik több külföldi útban. Az Y-generáció mindkét kategóriában felülreprezentált (tagjai 31,5%-kal több belföldi és 14,7%-kal több külföldi utat terveznek), a két idősebb és az X generáció úticél-preferenciái nem változnak.„Örvendetes, hogy a magyar lakosság körében az idén tovább nő a belföldi úti célok népszerűsége, ez a hazai turizmusban és vendéglátásban érintett vállalkozások számára jó lehetőségeket teremt"– magyarázza Kiss Kornélia, a BGE KVIK Turizmus Tanszékének vezetője.

A magyar lakosságot a Balatonhoz továbbra is kiemelkedően pozitív érzések kötik

Fotó: MTÜ

Tízből négy megkérdezett (37%) nem tervezi, hogy változtat az utazásra szánt kiadásain, a magyarok 30 százaléka több, 28 százaléka kevesebb utazással kapcsolatos kiadással számol. Itt is kiemelendő az Y-generáció: közülük csak minden ötödik (21%) gondolja, hogy kevesebbet fog költeni, 36 százalékuk számol nagyobb összeggel. Az eredményekből az is látszik, hogy a gyerekes háztartások jellemzően kevesebb összeget szánnak az idei utazásokra.

 

Sokak kedvence a Balaton

Tízből kilenc magyar járt már a Balatonnál, minden második honfitársunk pedig éves legfontosabb nyaralását is töltötte már a magyar tengernél. Ezt erősíti az is, hogy a Balatonra látogatók 70 százaléka négy- vagy több éjszakára érkezik.A megkérdezettek kétharmadában (66%) a Balaton szó pozitív érzéseket kelt.A kutatásból az is megállapítható, hogy a magyar tenger még mindig elsősorban a nyári utazások célpontja: jellemzően a tó, nyaralás, víz és fürdőzés témák adták az egyszavas asszociációk többségét, de figyelemreméltó a gyerekkor és az emlékek említése is.

A magyar lakosságot a Balatonhoz továbbra is kiemelkedően pozitív érzések kötik: negatív szótársításokat a válaszadók csupán 3 százaléka említett.

(* Az adatfelvételt a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság végezte 2023 februárjában, 1000 fős, a hazai felnőttlakosságra nem, kor és településtípus szerint reprezentatív mintán.)