Jászberényi Melinda: Tudományosan megalapozott válaszokat adunk a turizmus kihívásaira

Szerző: Ilyés Noémi

Forrás: turizmus.com

 2024. február 15. 15:06

A Corvinus Mobilitás és Turizmus Központ már 27 tudományos kiadvánnyal járult hozzá a hazai turizmusoktatás megújításához. Az Akadémiai Kiadóval közösen gondozott könyvsorozat kiemelt jelentőséggel bír a feltörekvő generáció oktatásában. Interjú Jászberényi Melindával, a kutatóközpont vezetőjével.

Mivel foglalkozik a Mobilitás és Turizmus Központ és milyen eredményeket könyvelhetnek el a fennállásuk óta?

Szakmai és akadémiai partnerekkel együttműködve kutatjuk a turizmus területének éppen aktuális, gyakorlati vagy akadémiai relevanciával bíró témáit és problémáit. A legnagyobb magyarországi kutatási projektekben indítottunk el kutatási programokat, úgymint a Tématerületi Kiválósági Program (TKP) vagy az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA). Ezen programoknak köszönhetően sikerült olyan témákkal foglalkozni kutatásaink során, amelyek eredményeit a legerősebb nemzetközi és hazai tudományos folyóiratokban publikáltuk, valamint a legismertebb nemzetközi egyetemeken prezentálhattuk különböző konferenciákon, így a Sorbonne Egyetemen Párizsban, a Trinity College-on Dublinban, vagy a Barcelona Egyetemen. Tevékenységünk gerincét adják a szakirányú továbbképzések, szakközgazdász képzések, tananyagfejlesztés, szakmai és tudományos kiadványok létrehozása, együttműködésben az Akadémiai Kiadóval. Felvállaltuk a Turizmus Bulletin folyóirat megjelenésével kapcsolatos teendőket is. Évente négy lapszám jelenik meg, alkalmanként átlagosan 5-6 lektorált tanulmánnyal. Működésünk negyedik pillére a szakmai konferenciák szervezése, amelyen évről évre a turizmus szakma vezetői adnak elő aktuális kérdésekről, trendekről.

Mi inspirálta az elmúlt évek során létrehozott szakmai és tudományos könyvsorozatot?

A Turizmus és Mobilitás könyvsorozat létrehozásának célja, hogy korszerű ismereteket közvetítsen a turizmus alap- és mesterképzés, valamint a szakirányú továbbképzések hallgatói részére. Az elméleti tudás mellett hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat is összegyűjtöttünk a kötetek szerkesztése során, így remélhetőleg haszonnal forgatják a sorozat köteteit a turizmus területén dolgozó, ismereteiket felfrissíteni, kibővíteni vágyó szakemberek is. A könyvsorozatban 2024 január végéig 27 kiadvány jelent meg (online és nyomtatott egyaránt), melyek mindegyike a turizmushoz kapcsolódó alap-, mester-, valamint posztgraduális képzési szinten alkalmazható lehet kötelező és/vagy ajánlott irodalom formájában. A sorozatban angol és magyar nyelvű kiadványok is megjelentek.

Hogyan készülnek a sorozat kötetei, mi alapján döntenek egy-egy téma feldolgozása mellett?

A kiadványok szerzői között számos elismert gyakorlati szakértő és más egyetemek oktató-kutató kollégája is megtalálható, így a könyvsorozat a turizmustudományban érintett szereplők szinte teljes spektrumát lefedi. Kiadványaink témája szerteágazó és aktuális, amit többek között széles szerzői kör tesz lehetővé.

Milyen volt a kiadványok fogadtatása a hazai turizmus oktatásban, mi olvasható ki a statisztikákból?

Az utóbbi öt évben 32 jegyzet jelent meg turizmus témakörben az Akadémiai Kiadó gondozásában, ebből 27 kötet a Turizmus és Mobilitás könyvsorozatunk része. A kiadványok közül jelenleg öt sorozattag vásárolható meg nyomtatott formában az Akadémiai Kiadó webshopjában, és várhatóan további kötetek is megjelennek nyomtatott formában 2024-ben. A MeRSZ-et 99 intézmény fizeti elő, azaz teszi díjmentesen elérhetővé dolgozói és hallgatói számára: egyetemek, kutatóintézetek, közkönyvtárak, szakkönyvtárak. Közülük 33 határon túli intézmény.

A könyvsorozat fogadtatása és használata kiemelten pozitívnak tekinthető. A legtöbbet olvasott sorozattagunk a Fesztiválturizmus kötet, mely több mint 15 ezer megtekintést tudhat maga mögött, de a közelmúltban publikált kiadványok is, mint például a 4. ipari forradalom hatásait tárgyaló Változó perspektívák napjaink turizmusában, vagy a szektor aktuális tendenciáit tárgyaló Családban utazunk, Innováció a turizmusban című kiadványokat is már több ezren olvasták.

jaszberenyi_melinda

A kiadványok közül jelenleg öt sorozattag vásárolható meg nyomtatott formában az Akadémiai Kiadó webshopjában

Fotó: Corvinus Mobilitás és Turizmus Központ

Mit gondol, miért fontos a hazai turizmusban is a tananyagok megújítására törekedni?

A turizmus egy folyamatosan változó szektor, így a tudományos eredmények állandó újragondolása, új aspektusokkal történő kiegészítése is elengedhetetlen. Pályafutásom alatt mindig prioritásként kezeltem a hallgatók és fiatal kollégák előmenetelének, karrierútjának az előmozdítását. A tudományos és szakmai utánpótlás hatékonyságának egyik fontos eszköze, hogy rendelkezésre álljanak az aktuális trendeket és a tudományos alapokat is bemutató kiadványok, amik egyben a gyakorlati szakértők és a turizmuskutatók közti hídként is funkcionálnak. Ezt bizonyítja az is, hogy számos kötetünk szakmai partnerekkel együttműködésben (például: Magyar Turisztikai Ügynökség, Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ, Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány) valósult meg. Mindezek alapján tehát kiemelten fontosnak tartom a sorozat folyamatos gondozását.

Említette, hogy a Mobilitás és Turizmus Központ különböző posztgraduális képzésekkel is segíti a szakmai fejlődést a BCE oktatási keretei között. Melyek ezek a képzések, és kiknek szólnak?

2017-től folyamatosan induló turisztikai szakirányú továbbképzésünket emelném ki, mely szakok az országos visszajelzések alapján a turisztikai szakma megkerülhetetlen felnőttképzésévé váltak. A kulturális turisztikai menedzser és szakközgazdász képzésen a kulturális turizmus, a látogatómenedzsment, a vidéki örökségturizmusban érdekeltek, a borturizmusban és a művészeti szegmensben dolgozó szakemberek a legkorszerűbb tudással gazdagodnak évről évre. A turisztikai fejlesztési menedzser és szakközgazdász képzésre pedig a szállodaiparban, a rendezvényszervezésben, a vendéglátásban, a közigazgatásban és a pénzügyi intézményekben dolgozók jelentkeznek azzal a céllal, hogy még inkább szakmájuk kiválóságai legyenek. A gyakorlati szakemberek továbbképzése a turizmus területén elengedhetetlen, amit alátámasztanak a szektort átformáló post-covid hatások, valamint a negyedik ipari forradalom egyre erősödő penetrációja. Célunk, hogy a kollégákkal együttműködésben a turizmus szektort érintő kihívásokra tudományosan megalapozott válaszokat adjunk, melynek hatékony disszeminációját a szakirányú továbbképzés keretében diplomát szerzett szakértők vihetik tovább.

Milyen program várható legközelebb a Mobilitás és Turizmus Központ szervezésében?

Március 1-jén sorozatban immár hetedik alkalommal rendezzük meg az Utazás a tudományban című, turizmus és közlekedés témájú szakmai és tudományos konferenciát a Budapesti Corvinus Egyetemen. Összesen több mint 70 előadóval, 13 szekcióban fognak folyni az előadások a 9 órakor kezdődő konferencián. Ezen túlmenően, hamarosan újabb kiadványaink jelenhetnek meg, amelyekről pedig a júniusi kutatási héten tudósítunk majd könyvbemutató keretében.

NÉVJEGY

Jászberényi Melinda habilitált egyetemi docens, a Budapesti Corvinus Egyetem Fenntartható Fejlődés Intézet Turizmus Tanszék, valamint a Corvinus Mobilitás és Turizmus Központ vezetője.
Fő kutatási területei a turisztikai vállalkozások gazdálkodása és fejlesztése, a turisztikai célú mobilitásmenedzsment, fenntartható turizmusfejlesztés.
A Turizmus és Mobilitás könyvsorozat mellett a Turizmus Bulletin szakmai-tudományos folyóirat főszerkesztője és posztgraduális képzések szakfelelőse.