Újra nyolc féléves lesz a turizmus-vendéglátás alapképzés

Forrás: turizmus.com

 2019. február 19. 16:26

Újra két féléves lesz a szakmai gyakorlat a turizmus-vendéglátás szakon.

2020-tól újra két féléves szakmai gyakorlatot kell majd teljesíteniük a turizmus-vendéglátás alapképzések hallgatóinak, képzési idejük ezzel 7 félévről 8 félévre nő.

A Magyar Közlöny 2019. évi 19. számában megjelent Az emberi erőforrások miniszterének 3/2019. (II. 11.) EMMI rendelete a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet és a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet módosításáról.

A rendelet szerint a 2020. február 1. után tanulmányaikat megkezdőknek 180+60 kreditet kell majd összegyűjteniük az alapfokozat megszerzéséhez, tehát az eddigi 6+1 félév helyett 6+2 félévre nő a tanulmányi idejük, amiből két félév a szakmai gyakorlat.

A munkáltatók és a szakmai szervezetek örülhetnek, visszatér a képzésbe a hosszabb gyakorlati idő

Fotó: rawpixel on Unsplash

A rendelet megfogalmazása szerint „A szakmai gyakorlat – a felsőoktatási intézmény tantervében meghatározottak szerint – két félév turizmus, illetve vendéglátás tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél vagy a felsőoktatási intézmény tanéttermében vagy tanszállodájában végezhető gyakorlat, amelyből egy félév lehet a magyar és külföldi felsőoktatási intézmény közötti megállapodás keretében szervezett gyakorlatorientált külföldi részképzés.”

A képzés korábban két féléves szakmai gyakorlata a bolognai folyamathoz történő csatlakozás eredményeként feleződött meg. Ez a felsőoktatási intézmények és a szakmai szervezetek véleménye szerint is csökkentette a nagy gyakorlatigényű képzésen kiadott diploma értékét.