Turizmus- és utazásjogi szakirányú továbbképzési szak indul a Szent István Egyetemen

Forrás: turizmus.com

 2018. július 12. 10:00

A turizmus- és utazásjogi szakirányú szak célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a jogi konfliktushelyzetek felismerésére, megelőzésére illetve megoldására.

Az Európai Unió célja a turizmus, azon belül is a szervezett utazás és a
hozzá kapcsolódó turisztikai szolgáltatók, szolgáltatások közösségen belüli egységes jogi szabályozásának megvalósítása. Az új jogszabályok alapvetően nem a régiek módosításai, hanem a turizmusban bekövetkezett változásokat követő, azokat a jog oldaláról rendező, a jelenleg hatályos jogszabályoktól alapvetően eltérő jogfilozófia alapján megalkotott uniós jogszabályok. Az utazási csomagokról és utazási szolgáltatásegyüttesekről szóló 2015/2302/EU irányelv szerinti tagállami jogszabályokat a tagállamok – így hazánk is – 2018. július 1-től alkalmazni kötelesek. Az irányelv nemcsak új utazási fogalmakat vezet be, de új alapokra helyezi az utazásszervezők és utazásközvetítők tevékenységét és felelősségét is. A légi utaztatás új jogi szabályozása, az új Polgári Törvénykönyv szintén javarészt teljesen új jogi koncepció alapján szabályozza a polgári jogviszonyokat, így az új szabályok jelentős mértékben átalakítják az utazásszervezők és utazók, illetve utazásközvetítők jogi kapcsolatát, felelősségrendszerét is. 2018. január 1-én lépett hatályba az új polgári perrendtartás is, amely szintén teljesen új alapokra helyezte többek között az utazók peres, illetve peren kívüli igényérvényesítésének szabályait. Végül, de nem utolsó sorban a nemzetközi turizmust érintő módosításokat készít elő a Turizmus
Világszervezete (UNWTO) is, amelyek közvetett hatással bírnak nem csak az utazókra, hanem a jogalkotókra és turisztikai szolgáltatókra is. Mindezek a példa jelleggel kiemelt, nagy horderejű jogi változások az eddigiektől gyökeresen eltérő gondolkodást, jogalkalmazást, konfliktuskezelést és megelőzést kívánnak a turizmus valamennyi szereplőjétől.

Magyarországon egyedülálló képzés indul a Szent István Egyetemen

Fotó: hi.wikipedia.org

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán 2018
szeptemberében induló, Magyarországon egyedülálló Turizmus- és utazásjogi szakirányú továbbképzési szak célja mindezek alapján, hogy a turizmus állami, önkormányzati és szakmai intézményrendszerét, a szereplők tevékenységeit, együttműködésük szükségességét és lehetőségeit, valamint a vonatkozó előírásokat ismerő olyan szakembereket képezünk, akik az elsajátított ismereteik birtokában képesek a jogi konfliktushelyzetek felismerésére, megelőzésére illetve megoldására. A szakon olyan, kifejezetten gyakorlatorientált ismeretek átadása történik, amelyek a turisztikai szolgáltatók mellett a turizmus szabályalkotó, irányító és jogalkalmazó szintjén, valamint a fogyasztóvédelem területén szükségesek. 

A képzésben résztvevők 1 év alatt szakközgazdász vagy szaktanácsadó
végzettséget szerezhetnek.

A részletes tájékoztató és a jelentkezési lap letölthető IDE KATTINTVA.