Pályázható a Rudasban az étterem és a bár

Forrás: turizmus.com

 2017. május 19. 09:46

A BGYH Zrt. pályázat útján bérbeadja a Rudas Gyógyfürdő és Uszoda 2014-ben felújított épületrészének vendéglátó egységét.

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) - 1034
Budapest, Szőlő u. 38. - kétfordulós, nyilvános pályázat keretében bérleti
jogot biztosít a vagyonkezelésében lévő, Rudas Gyógyfürdő és Uszoda (1013 Budapest, Döbrentei tér 9., hrsz. 5539) déli épületrészének területén
elhelyezkedő mintegy 450 m2-es vendéglátó egységére (étterem, bár,
vendég-kiszolgáló területek, raktár, konyhai előkészítő területek).

A Rudas felújított épületrésze

Fotó: BGYH Zrt.

Pályázati dokumentáció átvehető: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Értékesítési Osztályán 2017. év május 17. napjától június hó 8. napjáig
munkanaponként 10.00 és 13.00 óra között. 

Pályázatok benyújtásának határideje: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési Osztályán személyesen vagy meghatalmazott útján 2017. év június hó 8. napján 13.00 óráig.

A pályázati dokumentáció és mellékleteinek díja 100.000,- Ft, azaz százezer forint.

A fizetés feltétele és módja: a dokumentáció árának befizetése átutalással teljesíthető az Ajánlatkérő OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11713005-20352457 számú számlájára. A befizetési okmányon a befizetés jogcímeként feltüntetendő "Rudas Étterem és Bár". A befizetés igazolható az átutalás teljesítését igazoló, pénzintézeti vagy Ajánlattevői bélyegző lenyomattal és aláírással ellátott, terhelési értesítő eredeti, illetve másolati példányával.

A Bérbeadás fontosabb feltételei:
1. A Bérbeadó a területet a jelen pályázati felhíváshoz csatolt
helyiséglista alapján, helyszíni megtekintést követően adja át a Bérlőnek.

2. Minimális bérleti díj ajánlat: 1.111.111,- Ft + Áfa/hó

További információ: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési osztály 1034 Budapest, Bécsi u. 126-128. www.budapestgyogyfurdoi.hu ertekesites@spabudapest.hu

(x)