Befejeződött Idrisz baba türbéjének állagmegóvó felújítása

Forrás: MTI/turizmus.com

 2021. március 22. 20:19

Az utóbbi hónapokban folyt renoválási és revitalizációs munkálatok befejeztével megújult Idrisz baba türbéje Pécsett. A Rókusdombon álló középkori muszlim síremlék a járványhelyzet elmúltával lesz látogatható.

Az állagmegóvást és a könnyebb látogathatóságot célzó munkálatokban megtörtént a síremlék tetőhéjszerkezetének takarítása, javítása és impregnálása, a kő- és fémkerítés felújítása, az elektromos áram telken belüli elvezetése az épületig – mondta Kakas Zsófia, a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány vezérigazgatója.

Emellett három oldalról szórt hangulatvilágítást telepítettek, valamint webkamerát és távoli megfigyelőrendszert építettek ki.

A NÖF már korábban elvégezte egyebek mellett a síremlék tetejének növénymentesítését, takarítását, a vadrózsabozót körüli terület rendbetételét, a szökőkúthoz vezető sétány kialakítását. Megtörtént egyebek mellett a türbe kerítésének javítása, a napelemes szökőkutak beüzemelése, a szökőkút körüli tereprendezés, valamint a türbe körüli út feltöltése kaviccsal, a szegélyek kialakítása növényekkel – közölte Glázer Tamás, a NÖF ügyvezető igazgatója.

Glázer Tamás és Kakas Zsófia a középkori muszlim síremléknél

Fotó: NÖF

Idrisz baba a 16. században Pécsett élt és eltemetett muszlim veli, azaz szent életű ember volt. Akárcsak a Budán nyugvó Gül baba, Idrisz baba is a hódító török seregekkel érkezett magyar földre. Származásáról keveset lehet tudni, feltételezések szerint a balkáni török uralom alatt lévő területekről települt át Pécs városába, szoros barátság fűzte Telli Haszan boszniai pasához.Az Oszmán Birodalomban nagy tisztelet övezte alakját, a legendák szerint kivételes gyógyító képességekkel is rendelkezett. A muszlim világban azóta is közbenjáróként tisztelik, ezért a pécsi türbe is fontos helyen szerepel a nagy becsben álló európai muzulmán műemlékek körében.

Idrisz baba türbéje

A 16. században élt, szent életű Idrisz baba türbéje Pécsett

Fotó: NÖF

A pécsi Rókusdomb déli lejtőjén a török hódoltság idején török temető helyezkedett el. Oda temették Idrisz babát is: 1591-ben terméskőből sírboltot építettek számára, tetejét kupolával fedték le. A szúfi tanításnak megfelelően a türbe alapja nyolcszögletű, bejárata a Mekkával ellentétes oldalon található. Idrisz baba türbéjén szamárhátíves ablakok találhatók, a bejáratot csúcsíves záródású gótikus kőkeret szegélyezi. Bár a kupola zsindelyes fedése később került a helyére, az épület homlokzata eredeti, a vakolatlan terméskövek a hazai török építészet egyik fontos fennmaradó emlékét képezik.

Ahogy Gül baba türbéje Budapesten, úgy a török hódoltság után ez a türbe is a jezsuitákhoz került, akik a közelben működő pestiskórház kápolnájává alakították át. Részletes feltárására és első műemléki szemléletű felújítására 1912-ben került sor, mai alakját pedig egy 1961-as felújítás során nyerte el. Csak ekkor alakították vissza az épületet türbévé, azután, hogy felnyitották Idrisz baba sziklába vájt sírhelyét és megtalálták benne a Mekka felé nyugalomra helyezett maradványait.