Ez még nem az a jogszabály

Forrás: turizmus.com

 2017. december 09. 07:03

Az uniós utazási irányelvet a magyar jogrendszerbe illesztő kormányrendelet még nem született meg, a jogi előkészületről azonban már beszámolhatunk.

Az Országgyűlés előtt van az a törvénytervezet, amely módosítja néhány, már létező törvény, vonatkozó paragrafusait, azért, hogy egyáltalán életbe lehessen léptetni a még meg sem született kormányrendeletet – tudtuk meg jogi szakértőnktől, Salamon Andrástól.

Az irányelv új alapokra helyezi, többek között az utazási szerződést és az irodák felelősségét. Ahhoz, hogy mindezek egy kormányrendeletben megjelenhessenek, először a magasabb szintű jogszabályokat, azaz törvényeket kell módosítani azért, hogy azok ne legyenek ellentétesek a később megszülető kormányrendelettel. Például, a kereskedelmi törvényben az irányelvnek megfelelően kellett módosítani az utazásszervezői tevékenység fogalmát és az utazó fogalmát (ez eddig nem volt, de az irányelvben már igen). A Ptk-ban elő kellett írni, hogy a kormány az utazási szerződésről szóló részletes szabályokat kormányrendeletben határozza meg, illetve azt, hogy a régi rendelet hatályát veszti és az új a hatályos.

A citált törvényjavaslat egy un. salátatörvény, amely több, már létező törvény egyes pontjait módosítja. A jogalkotásról szóló törvény értelmében, ha egy tervezett rendelet olyan szabályozást vezet be, amely nem szerepel magasabb jogszabályban (törvényben) vagy, szerepel ugyan, de ellentétesen, akkor először az érintett törvényeket, illetve azok bizonyos paragrafusait kell módosítani.