Ezekből az országokból térhetünk haza karanténkötelezettség nélkül

Forrás: turizmus.com

 2020. június 09. 10:32

A Külügyminisztérium Konzuli Szolgálata honlapján közzétette a magyar állampolgárok Magyarországra történő hazatérésének rendkívüli szabályaival kapcsolatos aktuális információkat.

A szabályokat az Országos Rendőrfőkapitányság határrendészeti feladatokat végző munkatársai alkalmazzák, ezért azok értelmezésével, alkalmazásával kapcsolatban arra kérik az érdeklődőket, hogy az ORFK-t keressék, a Konzuli Szolgálat pusztán általános tájékoztatást nyújt.

A 81/2020 (IV. 1.) Kormányrendelet értelmében megváltoztak a magyar állampolgárok külföldről Magyarország területére történő hazatérésének szabályai.

Az osztrák, a szlovák és a szlovén határokon már ellenőrzés nélkül kelhetünk át

Fotó: 123rf.com

1. Főszabály szerint a külföldről hazatérő magyar állampolgárok

a) a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton esnek át, amely eltűrésére kötelesek;

b) akiknél az egészségügyi vizsgálat COVID-19 fertőzés gyanúját állapítja meg, kijelölt karanténban kerülnek elhelyezésre;

c) akiknél az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúja nem merül fel, kötelesek 14 napra lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön otthoni járványügyi megfigyelésnek alávetni magukat (a továbbiakban: hatósági házi karantén), azzal, hogy a járványügyi hatóság e személyeket nyilvántartásba veszi, a hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartását az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv ellenőrzi;

d) akiknél az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúja nem merül fel, de nem rendelkeznek Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, a hatósági előírásoknak megfelelően elhagyják Magyarország területét, vagy kijelölt karanténban kerülnek elhelyezésre.

A c) és d) pont szerinti intézkedések (így pl. a hatósági házi karantén) nem alkalmazandóak, amennyiben a külföldről érkező magyar állampolgár hitelt érdemlően igazolja, hogy a COVID-19 fertőzésből gyógyult, fertőzés tüneteit nem mutatja, vagy a belépést megelőzően legalább 14 napig járványügyi megfigyelés hatálya alatt állt.

 

2. A hatósági házi karantén kötelezettsége és a fent részletezett szabályok alól az alábbi országokból érkező, a felsorolt feltételeknek megfelelő magyar állampolgárok automatikusan mentesülnek:

Ausztria: automatikusan [a 263/2020. (VI. 6.) Korm. rendelet 3.§ alapján]

A magyar-osztrák határátkelőhelyeken és határátkelési pontokon 2020. június 5-én 19 órától a teljes határellenőrzés megszűnt.

Az Ausztriában élő harmadik országbeli állampolgárok a magyar-osztrák határszakaszokon a határforgalom számára megnyitott határátkelőhelyeken a beutazási és tartózkodási szabályok betartása mellett léphetnek Magyarország területére.

Csehország: automatikusan [a 263/2020. (VI. 6.) Korm. rendelet 3.§ alapján]

Németország: automatikusan [a 263/2020. (VI. 6.) Korm. rendelet 3.§ alapján]

Szerbia: automatikusan [a 226/2020. (V. 25.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján]

Szlovákia: automatikusan [a 263/2020. (VI. 6.) Korm. rendelet 3.§ alapján]

A magyar-szlovák határátkelőhelyeken és határátkelési pontokon június 5-én 18 órától a teljes határellenőrzés megszűnt:

A Szlovákiában élő harmadik országbeli állampolgárok a magyar-szlovák határszakaszokon a határforgalom számára megnyitott határátkelőhelyeken a beutazási és tartózkodási szabályok betartása mellett léphetnek Magyarország területére.

Az ORFK tájékoztatása szerint „ 263/2020. (VI.6.) Kormányrendelet nem mondja ki, hogy belépésre jelentkező osztrák, szlovák, cseh valamint a német állampolgárok estében  vizsgálni kellene,  hogy honnan érkeztek  Ausztriába, Szlovákiába, Csehországba vagy Németországba.

Amennyiben a rendeletben szereplő országok valamelyikéből érkezik a rendeletben szabályozott személyi kör, úgy karantén elrendelése nélkül szabadon beléphetnek Magyarország területére. Viszonosság alapján ugyanez vonatkozik valamennyi ország esetén a magyar állampolgárokra".

Szlovénia: automatikusan [a 243/2020. (V. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján]

Frissítés: Június 12-től szabadon utazhatunk Horvátországba is, megszűnik a karanténkötelezettség a Horvátországból hazatérők számára.

 

3. A hatósági házi karantén kötelezettsége és a fent részletezett szabályok alól az alábbi országokból érkező, a felsorolt feltételeknek megfelelő magyar állampolgárok az alábbi feltételek teljesülése esetén mentesülnek:

Bulgária: ha a magyar állampolgár a Bolgár Köztársaságban az alábbi céllal tartózkodott és ezt hitelt érdemlően – különösen meghívólevél, hivatalos útlevél vagy munkaszerződés bemutatásával – valószínűsíti:

hivatali kötelezettség ellátása,nemzetközi szervezet tevékenységében való közreműködés,üzleti utazás,humanitárius tevékenység végzése,hozzátartozó látogatása.

[251/2020. (V. 29.) Korm. rendelet alapján]

Románia: ha a magyar állampolgár kiutazásának végcélja a Bolgár Köztársaság volt a Bulgáriánál felsorolt célok egyike szerint, s onnan Románián keresztül utazik vissza Magyarországra. [251/2020. (V. 29.) Korm. rendelet alapján]

 

4. Üzleti célú utazás
A 81/2020 Korm. rendelet új 4/A.§ szerint: a magyar állampolgár Csehország, Lengyelország, Korea, Németország, Ausztria, Szlovákia, és Japán területéről, ezek valamelyikének területén tett üzleti célú utazást követően Magyarországra karantén nélkül beléphet, ha ezen államok egyikében bejegyzett olyan gazdasági társaság vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, amely egyben az  adott állam egyikében bejegyzett gazdasági társasággal vállalkozási viszonyban áll (kapcsolt vállalkozás, 1996. évi 81-es törvény 4. § 23. pontja.).

 

5. Méltányossági kérelem

Amennyiben a karanténkötelezettség alól valaki a fent felsorolt esetek alapján nem mentesül, lehetősége van méltányossági kérelmet benyújtani a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes részére ezen a weboldalon található online formanyomtatványon.